Digitalizační projekty - ČR

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Veronika Skuhrovcová

Klíčová slova: digitalizace, projekt

Synonyma: projekty zabývající se převodem analogových dokumentů do digitální podoby

Související pojmy:

nadřazené: digitalizace
podřazené: Digitální knihovny

Digitalizační projekty vznikly za účelem převodu analogových dokumentů do strojově čitelné (digitální) podoby. Nejedná se pouze o monografie, rukopisy a periodika, ale například i o mapy, hudebniny a grafiky. Digitalizuje se nejen kvůli zpřístupnění vzácných dokumentů, ale i kvůli jejich zachování.

Národní digitální knihovna (NDK)

Tento projekt je financovaný větším podílem ze Strukturálních fondů EU a menším z finančních prostředků Ministerstva kultury ČR. Podílí se na něm Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna. Projekt NDK má tři hlavní linie:

1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století. Patří sem knih vydané na území ČR, napsané česky nebo pojednávající o Česku.

2. Dlouhodobé a bezpečné uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti.

3. Zdarma zpřístupnit autorsky volná zdigitalizovanná díla.

Bližší informace o tomto projektu naleznete v jeho vlastním hesle NDK, nebo na domovské stránce projektu.

projekt Kramerius

Má výmluvný podnázev Záchrana neperiodických bohemikálních dokumentů 19. století ohrožených degradací papíru. Kramerius je nejen projekt, ale i systém a digitální knihovna. Ta zpřístupňuje v podobě plných textů více než 8 milionů stran zdigitalizovaných monografií a periodik (nejen těch vzniklých během tohoto konkrétního projektu). Cílem je zdigitalizovat a zpřístupnit dokumenty tvořící národní kulturní dědictví. I kvůli tomu se účastní dalších projektů - národních i mezinárodních - a v digitální knihovně zveřejňuje i jejich digitalizované dokumenty.

Podrobnější informace o projektu Kramerius najdete na jeho wikistránce nebo na domovské stránce projektu.

Registr digitalizace

Jedná se o společný projekt Národní knihovny České republiky, Knihovny Akademie věd a společnosti INCAD. Připojuje se k němu mnoho dalších institucí, například Moravská zemská knihovna, Městská knihovna v Praze či Národní technická knihovna. V Registru digitalizace se shromažďují údaje o dokumentech, které byly zdigitalizovány nebo jejichž digitalizace se plánuje či probíhá. Uživatelé zde mohou hledat podle různých hledisek. Hlavním cílem projektu je zamezit duplicitním zpracováním (díky evidenci digitalizovaných dokumentů) a umožnit sdílení výsledků digitalizace.

Projekt získal v roce 2010 Cenu konference INFORUM.

projekt HISPRA

Záchrana historických pragensijních a dalších vzácných dokumentů z fondu Městské knihovny v Praze neboli "HIStorická PRAgensia". Proběhl v letech 2007–2010 díky tzv. Norským fondům. Vzniklo vlastní digitalizační pracoviště a v Digitální knihovně Kramerius MKP bylo zpřístupněno asi 2000 zajímavých knih. Převážně šlo o knihy 19. století a počátku 20. století postižené degradací papíru.

Špalíček - projekt internetové knihovny kramářských tisků

Tento grantový projekt MK ČR probíhal v Národním muzeu v letech 2008 - 2011. Jeho cílem bylo vytvořit otevřené badatelské prostředí pro kramářské tisky, zřídit digitální knihovnu a databázi kramářských tisků, která by sdružovala digitální kopie tisků s databázovými záznamy. V internetové, online dostupné, knihovně se dají prohlížet a prohledávat tisky ze 17. - 19. století. Databáze obsahuje téměř 4000 drobných tisků a špalíčků. Projekt je určen pro všechny se zájmem o tuto oblast, nejen pro odborníky.

E-knihovna

E-knihovna je projekt Městské knihovny v Praze a funguje od roku 2009. Zabývá se zpřístupněním autorsky volné beletrie. V případě zájmu umožňuje nalezenou publikace i stáhnout. Je rozdělena na několik oddělení:

  1. Čtěte Čapka ONLINE. Zpřístupňuje díla Karla Čapka a zveřejňuje seznamy existujících nahrávek jeho děl, seznam Čapkových knih přeložených do cizích jazyků a seznam nejen odborné literatury o Karlu Čapkovi.
  2. Čtěte Němcovou ONLINE. Funguje obdobně jako u Karla Čapka, zpřístupňuje její díla, zveřejňuje seznamy existujících nahrávek jejích děl, seznam knih Němcové přeložených do cizích jazyků a seznam nejen odborné literatury o Boženě Němcové.
  3. Čtěte Máchu ONLINE. Obsahuje jeho téměř kompletní dílo včetně časopisu Lumír z roku 1861 a studie F. X. Šaldy – Mácha snivec i buřič.
  4. Čtěte pohádky ONLINE Zpřístupňuje české pohádky, omalovánky a hry. Navíc obsahuje bibliografii pro rodiče a učitele s tipy na to, co číst s dětmi.
  5. Čtěte Holmese ONLINE. Zpřístupňuje kompletní příběhy s Sherlockem Holmesem a komiksové příběhy Sherlocka Holmese z Čtyřlístku ke stažení. Navíc zveřejňuje seznam zvukových nahrávek s holmesovskou tematikou.
  6. Praha v knihovně je vhodné místo, pokud hledáte informace o našem hlavním městě - online zpřístupňuje přes 1000 knih k tématu.
  7. Čtěte pražské ženy ONLINE. Zpřístupňuje nejen informace o výstavě Praha a její dcery, ale mimo jiné i díla zajímavých žen počátku 20. století a články z dobových periodik.
  8. Knížky nejen do školy. Umožňuje přístup povinné četbě a jiným zajímavým knihám, navíc si můžete prohlédnout historická vydání klasické literatury.
  9. dále zpřístupňuje dva Komiksy Václava Šlajcha Jde o Příběh Pražské bible a Knihovnu, které nejen zabaví, ale i poučí.

projekt MOnasteriuM - virtuální archiv historických dokumentů střední Evropy

Mezinárodního projekt /MOnasteriuM byl založený v roce 2002 v Dolním Rakousku (v rámci Institut zur Erforschung und Erschließung kirchlicher Quellen; St. Pölten) s cílem vytvořit zdarma přístupný virtuální online archiv středověkých a raně novověkých listin střední Evropy, převážně z církevní oblasti. Do roku 2008 bylo zdigitalizováno a zpřístupněno na webu cca 70 000 listin z 50 partnerských institucí. K projektu se v roce 2005 připojil i Národní archiv v Praze a přispívají do něj i ostatní státní archivy, církevní instituce a univerzity.

projekt MEMORIA a Manuscriptorium

Název MEMORIA souvisí s provozem a řešením programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB). Cílem projektu bylo vybudování virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických fondů a vytvoření přístupné digitální knihovny obrazových kopií a plných textů. Projekt podporoval vznik nových a využívání existujících informací, zajišťoval jejich dlouhodobou životnost a trvalou použitelnost.

Projekt MEMORIA jako takový je již ukončený, ale výsledky jeho práce jsou stále dostupné. Najdete je v jednotném rozhraní mezinárodního projektu Manuscriptorium, který má na zdejší wiki své podrobné heslo. Jedná se o virtuální badatelské prostředí zpřístupňující existující digitální dokumenty v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů).

projekt Studenti pražských univerzit 1882–1939

Projekt je realizovaný Ústavem dějin UK, archivem UK a Ústavem výpočetní techniky UK. Zpřístupňuje digitalizované dokumenty (matriky doktorů, rigorózní protokoly, katalogy posluchačů aj.) o studentech pražských univerzit v příslušných letech. Na jejich stránkách jsou zpřístupněné matriky doktorů, v nichž je možné nalézt údaje o více než 22 tisících promovaných doktorech české univerzity v Praze. Jedná se například o Karla Čapka, Jaroslava Heyrovského, Edvarda Beneše, Vladislava Vančuru, Jana Patočku a jiné.

Další zajímavé projekty

1. Digitalizace pozůstalosti Leoše Janáčka. Více podrobností můžete najít na domovské stránce společnosti /FOTOGRAFIKS s.r.o.

2. digitalizovány významné archivní soubory – Policejní ředitelství, Praha – konskripce; Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě a Fotoarchiv K. H. Franka. Bližší informace o projektu na stránce České archivní společnosti nebo /Asociace muzeí a galerií v ČR.

3. Existuje možnost na objednávku si nechat zdigitalizovat vybranou dostupnou publikaci (vydaných mezi lety 1500 a 1900) služba se mezinárodní, jmenuje se eBooks on demand (EOD). U nás se zapojila MZK Brno, NTK Praha a VK Olomouc.

4.Old Maps Online je zajímavý projekt, který bere mapové podklady z různých sbírek po světě a podle zadaného filtru je zobrazuje v jednotném prostředí. Sice není výhradně český, ale mimo jiné čerpá i z tuzemského projektu TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví.

Použité zdroje

1 Měřínská Eva. Digitalizace v Městské knihovně v Praze: projekt HISPRA. Inflow: information journal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit. 2012-05-19]. Dostupný z: http://www.inflow.cz/digitalizace-v-mestske-knihovne-v-praze-projekt-hispra. ISSN 1802-9736.

2 RegistrDigitalizace.cz [online]. [cit. 2012-19-05]. Dostupné z: http://www.registrdigitalizace.cz/rdcz/

3 Vítejte na informačním portálu systému Kramerius! In: Národní knihovna České republiky [online]. [cit. 2012-19-05]. Dostupné z: http://kramerius-info.nkp.cz/

4 NDK, In: Moravská zemská knihovna [online]. [cit. 2012-20-05 ]. Dostupné z: http://www.mzk.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/ndk

5 Spuštěn digitalizační projekt „Studenti pražských univerzit 1882–1939. In: Lékařská fakulta UK v Hradci králové [online]. [cit. 2012-20-05]. Dostupné z: http://www.lfhk.cuni.cz/article.asp?nArticleID=6804&nLanguageID=1

6 Projekt MEMORIA, rukopisy a staré tisky na internetu. In: Národní knihovna ČR [online]. [cit. 2012-20-05]. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401040.html

7 Fond kramářské písně. In: Národní muzeum [online]. [cit. 2012-20-05]. Dostupné z: http://www.nm.cz/Hlavni-strana/Oddeleni-KNM/Oddeleni-knizni-kultury/FOND-KRAMARSKE-PISNE/

8 MonasteriUM: Europe's virtual documents online [online]. [cit. 2012-20-05]. Dostupné z: http://monasterium.net/pages/cs.php?lang=CS

9 e-knihovna. In: Městská knihovna v Praze. [online]. [cit. 2012-20-05]. Dostupné z: http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/

10 Manuscriptorium [online]. [cit. 2012-20-05]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs