Kramerius

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Jan Rozboril

Klíčová slova: Kramerius, digitalizace

Synonyma: ---

Související pojmy:

     nadřazené: digitální knihovna
     podřazené

Obsah

 • Popis
 • Historie
 • Cíle
 • Zdroje


Popis projektu


Kramerius je národním programem Ministerstva kultury ČR, určený pro mikrofilmování a digitální zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru.[1] Systém Kramerius, vyvíjený v rámci tohoto programu, je open source software, určený pro zpřístupnění digitálních kopií archivních a cenných dokumentů a jejich metadat široké veřejnosti v souladu s autorským zákonem. Systém umožňuje doplňování, nahrazování, mazání kompletních dokumentů, metadat nebo obrazových souborů, export a import dokumentů a jejich částí, replikace dat na další instance, jednoduché vyhledávání a propojení s dalšími systémy.[2]


Historie projektu


V roce 2003 zahájila Národní knihovna ČR spolu s dalšími institucemi projekt zpřístupnění digitalizovaných archiválií prostřednictvím Internetu, pod názvem Kramerius. Po proběhnutí výběrového řízení byla realizace systému svěřena firmě Qbizm Technologies, a. s.. Na počátku roku 2005 byla do systému Kramerius implementována funkce statického exportu — uložení digitalizovaných dokumentů na CD-R nebo DVD média pro prohlížení off-line. Mezi hlavní typy digitalizovaných objektů patří monografie, periodika a muzejní předměty. Vývoj systému stále probíhá, do budoucna se počítá s rozšířením systému o další typy digitalizovaných objektů a formátů metadat.[2]


Cíle projektu


Cílem projektu Kramerius je usnadnit přístup veřejnosti k digitalizovaným dokumentům s možností řídit přístup k jednotlivým dokumentům v souladu s autorskými právy. Dříve byly digitalizované dokumenty poskytovány prostřednictvím CD-R médií, což s sebou přinášelo řadu praktických problémů. Dokumenty byly často rozděleny na mnoho částí a fyzická média byla náchylná k poškození. Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů prostřednictvím lokální sítě a Internetu je pohodlnější a rychlejší. Prostřednictvím replikací je umožněno jednoduché sdílení digitalizovaných dokumentů mezi více institucemi.[2] Systém Kramerius je zdarma přístupný všem institucím, které mají o jeho provozování zájem. Knihovna AV ČR je schopna zajistit instalaci a provoz celého systému, včetně importu dat.[3] V digitální knihovně Kramerius NK ČR najdete více než 6 milionů naskenovaných stran plných textů periodik a monografií. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také dokumenty v němčině, ruštině, latině a dalších jazycích.[2]

Definovány jsou struktury pro tyto typy dokumentů:[3]

• Periodika

• Monografie

• Staré tisky

Digitální knihovna obsahuje vzácné a ohrožené dokumenty, starší noviny, časopisy a další vzácné tituly tištěné na kyselém papíře. S podporou grantu z tzv. Norských fondů též zveřeňujeme významné monografie vydané v 19. století. Přístup do Digitální knihovny je omezen přístupovými právy. Metadata, tj. bibliografické a další popisy dokumentů jsou přístupné všem, obrazová data dokumentů nechráněných autorským zákonem také, obrazová data chráněná autorským zákonem pouze uživatelům přistupujícím z počítačů umístěných v prostorách Národní knihovny ČR.[4]

Přehled aktuálně digitalizovaných dokumentů: http://www.registrdigitalizace.cz/


Zdroje


[1] Národní technická knihovnaNárodní technická knihovna [online]. 2010, 22.4. 2010 [cit. 2010-06-13]. Projekt Kramerius. Dostupné z WWW: <http://www.techlib.cz/cs/389-projekt-kramerius/>.

[2] http://dspace.muni.cz/bitstream/ics_muni_cz/63/1/Vlcek_Kramerius.pdf

[3] Digitalizační centrum Knihovna Akademie věd ČR [online]. 2005 [cit. 2010-06-13]. Digitální knihovna AV ČR. Dostupné z WWW: <http://digit.lib.cas.cz/index.php?cat=kramerius>.

[4] Kramerius Národní knihovna ČR [online]. 2003 [cit. 2010-06-13]. Kramerius. Dostupné z WWW: <http://kramerius.nkp.cz>.