NDK

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Matěj Rajnošek

Klíčová slova: Národní digitální knihovna, digitalizace, Národní knihovna

Synonyma: Ćeská digitální knihovna

Související pojmy: Webarchiv, Google Books, Manuscriptorium, Kramerius

Nadřazené pojmy: ---
Podřazené pojmy: ---

O projektu Národní digitální knihovna (NDK)

Národní digitální knihovna (NDK) je projekt digitalizace, dlouhodobé ochrany a zpřístupnění významné části bohemikální produkce vzniklé v 19. až 21.století, na kterém se podílejí Národní knihovna České republiky a jako partner Moravská zemská knihovna v Brně.

Projekt Národní digitální knihovny navazuje na projekty Národní knihovny ČR Manuscriptorium a Kramerius. Součástí fondu NDK bude i digitální archiv českých webových zdojů - Webarchiv a digitální dokumenty vytvořené či získané v rámci smlouvy s Google.

Hlavním koordinátorem projektu je Tomáš Svoboda, za Národní knihovnu Bohdana Stoklasová a za Moravskou zemskou knihovnu Petr Žabička.

Na přípravách tohoto projektu se začalo pracovat již v roce 2008. V únoru 2010 byl podán návrh Národní knihovnou a Moravskou zemskou knihovnou na projekt „Vytvoření Národní digitální knihovny" (NDK). Projekt byl téhož roku v červnu schválen. Přípravy projektu by měly skončit na konci roku 2014.

Rozpočet celého tohoto projektu je plánovaný na cca 300 milionů Kč. Projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu - Šance pro váš rozvoj z 85% a z 15% ze státního rozpočtu.

Cíle projektu

Projekt NDK má tři hlavní cíle:

  • Prvním cílem je digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21.st, tedy knih vydaných v českém jazyce, knih vydaných v České republice a knih, které jsou psané o České republice.
  • Druhým cílem je dlouhodobá ochrana dokumentů ve spolehlivém úložišti. Úložiště bude bezpečným umístěním pro digitální dokumenty již vytvořené, či získáné jinou formou.
  • Posledním cílem je zpřístupnění digitálních dokumentů v jednotném a uživatelsky příjemném prostředí. Toto prostředí by mělo být společné, jak pro vyhledávání v NDK tak i v elektronických informačních zdrojích

Dílčím cílem projektu je do konce roku 2019 zdigitalizovat více než 50 milionů stran, celkem tedy asi 300 tisíc svazků. Přednostně budou digitalizovány a zpřístupňovány dokumenty 19. a 20.století, které jsou nejvíce ohroženy degradací papíru, poté nejčtenější a nejžádanější publikace od 19.století do současnosti společně s nejvýznamnějšími historickýmí dokumenty do roku 1801. Digitalizace dalších dokumentů bude záležet na řadě kritérií.

Infrastruktura

Systém NDK bude sídlit v Národní knihovně - v Klementinu, v Praze-Hostivaři a v Moravské zemské knihovně v Brně. Pro uživatele je nejdůležitější Klementinum, odkud se do NDK budou moci přihlásit. V Klementinu se též budou zálohovat data. V Praze-Hostivaři vznikne nové digitalizační centrum, které se zároveň stane i místem dlouhodobé ochrany dokumentů. V MZK budou probíhat procesy digitalizace a zálohování dat.

Přínos NDK a její problémy

Hlavním a tím nejcennějším přínosem NDK bude její objem: 50 milionů digitalizovaných stran, které budou dlouhodobě dostupné. Dalším přínosem pro uživatele bude možnost vyhledávání v plných textech.

Problémy spojené s NDK jsou trojího druhu. Prvním nedostatkem jsou finance, se kterými se pojí úbytek zaměstnanců.¨Druhým problémem je nedostatek prostor pro zahájení digitalizace a proto hrozí, že digitalizace začne v provizorních prostorách a pak se bude přemisťovat. Posledním větším problémem jsou autorská práva, protože takto digitalizované knihy by mohly zatím být zpřístupněny pouze v prostorách Klementina. Přístup i odjinud by znamenal změny v zákoně.

Použité zdroje

1. Inflow : information journal [online]. 05/04/2011 [cit. 2011-06-17]. Národní digitální knihovna. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/narodni-digitalni-knihovna>. ISSN 1802-9736.

2. MELICHAR, Marek. Portál Národní digitální knihovny [online]. 02.03.2011 [cit. 2011-06-17]. Národní digitální knihovna. Dostupné z WWW: <http://www.ndk.cz/narodni-dk>.

3. SCHÖN, Otakar. IHNed.cz [online]. 22. 2. 2011 [cit. 2011-06-17]. Vznikne Národní digitální knihovna, pomůže EU a Google. Dostupné z WWW: <http://tech.ihned.cz/c1-50560860-narodni-digitalni-knihovna-s-pul-milionem-knih-je-na-obzoru-pomuze-eu-a-google>. ISSN 1213-769.