Manažerský informační systém

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Michal Kiesel
Klíčová slova: management, manažerské informační systémy, podnikové systémy, MIS, podnikové informační systémy
Synonyma: podnikové informační systémy
Manažerské informační systémy

Managerské informační systémy (MIS) jsou informační systémy, které slouží ke zpracování relevantních dat z různých zdrojů pro podporu rozhodování managementu podniku. Kvalitní Manažerský informační systém by měl rozpoznat vazby a efekty v podniku a má za úkol včasně informovat manažery o podnikové výkonnosti, nových trenedech a pohybu na trhu a v okolí firmy. Jedná se o konverzi objemů dat na poznatky, které je možno využít v procesu rozhodování, plánování, monitoringu a vytváření strategií.

Historie MIS

Historie MIS sahá do roku 1958, kdy vychází v IBM Journal článek „A Business Intelligence System“ (Luhn, H. P. 1958. A business intelligence system. IBM J. Res. Dev. 2, 4 (Oct. 1958), 314-319.), navrhující koncept distribuce dat v podniku. V 70. letech přichází firma Lockheed s interaktivní aplikaci pro manažery MIDS (Management Information and decision Support). První komerční systémy EIS se začínají objevovat v druhé polovině 80. let. Do našich zemí se však dostávají na začátku let 90. Na konci 90. let přichází vlna různých komerčních i nekomerčních softwarových řešení.

Obecné schéma manažerského systému

První část systému tvoří kvalitní výkazní systém podniku, který je složen z výstupů databází tvořených v provozních procesech. Kvalita základních dat vycházejících od běžných pracovníků je velmi důležitá, protože ovlivňuje výstupy v nadřazených vrstvách. Druhou část tvoří aplikace, které sledují vybrané ukazatele. Tyto ukazatele jsou schopny strukturovat procesní data, sledovat vývojové tendence konkrétních ukazatelů a vyhodnocovat je na základě zvolených algoritmů. Výstupy jsou buď v textové či grafické podobě. Třetí část tvoří nástroje, které umožňují pokročilé analytické funkce na základě předešlých znalostí.

Po technické stránce se MIS skládá z:

 • Extračních zdrojů
  • Extrační zdroje zajišťují extrakci, očištění a sjednocení dat z externích a interních zdrojů, která jsou následně uložena v databázi. Data jsou připravena a uzpůsobena k využití v rozličných analytických nástrojích a dotazech.
 • Databáze
  • V databázi jsou uchovávána data k následnému použití
 • Analytických a prezentačních nástrojů
  • Analytické nástroje využívají statistické a další metody k transformaci dat. Data jsou prezentována formou tabulek, grafů a komplexních obrazovek.


Dělení MIS

 • Transakční systémy (TPS)
  • TPS jsou systémy pro zpracování konkrétních firemních procesů, například řízení objednávek, účetnictví, fakturace, logistiku materiálu a podobně.
 • Informační systémy pro řízení (MIS)
  • MIS integrují interní zdroje dat z transakčních systémů a externí zdroje dat, které jsou zpracovány pro potřebu managementu a jejich včasné a efektivní rozhodování.
 • Systémy pro podporu rozhodování (DSS)
  • DSS využívají složité analýzy k podpoře rozhodnutí v případě nejistoty. Zaměřují se na budoucnost podniku a nabízejí různé varianty řešení a jejich dopady.
 • Systémy pro podporu vrcholového řízení (EIS)
  • EIS jsou zaměřeny na vrcholný management, kterému nabízí strukturovaná a vysoce agregovaná data z okolí jako ekonomické ukazatele, informace o konkurenci, vědecko-technický vývoj v oblasti působení podniku a podobně. EIS podporují rozhodování v budoucnosti, umožňují srovnání dlouhodobých ekonomických ukazatelů podniku, umožňují přípravu na změny a podobně. Jsou schopné vytvořit více hypotetických scénářů, s různými dopady, mezi kterými lze volit.

Použité zdroje:

MICHAL, Kašík. Manažerské informační systémy a jejich úloha v řízení podniku. Brno, 2008. 110 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. Dostupné z WWW: <http://is.muni.cz/th/51615/fi_m/DP-51615.pdf>.

VYMAZALOVÁ, Iva. Informační a komunikační technologie v podnikatelské strategii. Brno, 2008. 77 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství .

KAUEROVÁ, Jitka. Manažerské systémy pro střední a menší firmy. Brno, 2008. 77 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky.