Cyber punk

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Denisa Šnédarová

Klíčová slova: kyberkultura

Synonyma: kyberpunk, cyberpunk

Související pojmy:

 • nadřazené:sci-fi
 • podřazené: kyberprostor, japonský kyberpunk

Definice pojmu

Cyberpunk je odvozenina od slov Cyber(netics) a punk. Podle jiného zdroje první část slova cyberpunk pochází ze složeniny kuber, které znamená mysl. [1].

Poprvé se toto slovo objevilo ve stejnojmenné povídce, kterou napsal americký spisovatel Bruce Bethke. Povídka je velmi krátká, ale obsahuje všechny potřebné atributy patřící co cyberpunku. V užším pojetí je cyberpunk pouze podžánrem science fiction literatury (později i sci-fi filmu), který vznikl v polovině 80. let 20. století. Hlavními představiteli jsou William Gibson a Bruce Sterling. Cyberpunk navazoval na tradici technické sci-fi, jako příklad můžeme uvést romány a povídky A. C. Clarka či Isaaca Asimova.

Užší pojetí

Autoři cyberpunkové literatury do svých děl promítli globální problémy lidské společnosti (sociálních rozdíly mezi chudými a bohatými, ekonomické krize, nezaměstnanost), životním prostředí (ozónové díry, narušení ekosystému, úbytek pevných fosilních paliv, vymírání ohrožených druhů) a v technickém vývoji (genové inženýrství, nanotechnologie, klonování). Hlavní hrdinové jsou undergroundoví odpadlíci, kteří útočí na nadnárodní organizace za pomoci techniky, implantátů a počítačů. Cyberpunková literatura se nám snaží ukázat reálnou vizi blízké budoucnosti. Mezi typický rys cyberpunku patří stírání hranice mezi světem skutečným a virtuálním. Tyto rysy se později dosadily i do cyberpunkových filmů.

Širší pojetí

Cyberpunk je zde představen jako kulturní a společenský fenoménem, který je typický tím, že odmítá jakékoliv roztřiďování lidí podle pohlaví, náboženství, barvy pleti, původu atd. Podstatnou úlohu hraje Síť (někdy nazývána jako Grid, Matrix, Metaverz), jednoduše řečeno cyberprostor. Cyberpunkeři prosazují decentralizaci, je pro ně velmi důležitá svoboda informací a svobodný přístup k nim (skrze počítače), věří, že technika může zlepšit svět okolo nich. Od začátku 90. let se začíná prosazovat cyberpunková móda spjatá s techno subkulturou.

Společné rysy cyberpunkových děl

Děj

často se odehrává v blízké (nepříliš vzdálené) budoucnosti, nebo naopak o několik století či tisícileté vzdálené budoucnosti

Prostředí

 • výrázné oddělení lidí, kteří žijí v přepychu a lidí, kteří žijí v bídě
 • často se děj odehrává v prostředí, kde je bída, špína a nouze, nejen fyzického charaktery (na ulicích, ve městech), ale také v prostředí mocenské, např. nadvlády mezinárodních, případně meziplanetárních organizací ovládajících téměř vše

Hlavní hrdina

většinou ne zcela záporný, ale ani typický kladný hrdina, který je kvalifikován dělat jedinečnou práci, ale často to není práce legálního charakteru.

Závěr děje

nesměřuje k dramatickému odhalení a prozření hlavní postavy, ale spíše k tomu, že se hlavní postavě podaří dostat z problému, do kterého se kvůli své práci dostal.

Cyberpunková literatura - česká

 • Egon Bondy - Cybercomics
 • Jan Poláček - Ex Machina
 • Jan Poláček - Kyberpunk & Heavy
 • Antonín K. K. Kudláč - Punk Fiction
 • Petr Heteša, Karel Veverka - Sítě, kanály a stoky
 • Petr Heteša - Spousta času na smrt
 • Jiří Walker Procházka - Tvůrci času

Cyberpunková literatura - zahraniční

 • Elizabeth Bear - Zakalená
 • Carola Biedarmann - Stupeň tvrdosti 11
 • George Alec Effinger - Když přitažlivost selže
 • George Alec Effinger - Oheň na slunci
 • George Alec Effinger - Polibek vyhnanství
 • William Gibson - Hrabě nula
 • William Gibson - Idoru
 • William Gibson - Neuromancer
 • William Gibson - Virtuální světlo
 • William Gibson - Všechny párty zejtřka
 • William Gibson - Vypálit chrom
 • William Gibson - Zběsilá jízda
 • Jon Courtenay Grimwood - neoAddix
 • James Patrick Kelly, John Kessel - Singularity
 • Alastair Barry Reynolds - Archa 1
 • Alastair Barry Reynolds - Archa 2
 • Alastair Barry Reynolds - Kaldera 1
 • Alastair Barry Reynolds - Kaldera 2
 • Alastair Barry Reynolds - Odhalený vesmír 1
 • Alastair Barry Reynolds - Odhalený vesmír 2
 • Neal Stephenson - Diamantový věk
 • Neal Stephenson - Sníh
 • Bruce Sterling - Schismatrix Plus
 • Bruce Sterling - Zrcadlovky
 • Walter Jon Williams - Hardware

Cyberpunkové filmy

Je velmi těžké rozlišit, které filmy patří do subžánru cyberpunk, některé více či méně obsahují všechny prvky, které mají patřit do cyberpunku. Zde je několik příkladů:

 • Blade Runner (1984) - obsahuje všechny prvky cyberpunku, podle knihy Philip K. Dicka
 • Brazil (1985)
 • Johnny Mnemonic (1995) - podle povídky William Gibsona
 • Lawnmower Man (1992)
 • Matrix (1999)
 • Nirvana
 • THX-1138 (1971)
 • Tron (1982)
 • Tron: Legacy 3D (2010)
 • Strange Days (1995)

Poznámky

 1. Cyberpunk. In: Cyber-ezin.cz [online]. 2010 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.cyber-ezin.cz/full.php?vtabl=cyberpunk&vvyb=uvod

Zdroje

ADAMOVIČ, Ivan. Chronologie kyberpunku. Živel: Technologie, styl, overground [online]. 199-, č. 9 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.zivel.cz/index.php?content=article&id=18

Cyberpunk. In: Cyber-ezin.cz [online]. 2010 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.cyber-ezin.cz/full.php?vtabl=cyberpunk&vvyb=uvod

Cyberpunk - Filmy. In: Cyber-ezin.cz [online]. 2011, 7.1.2011 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www.cyber-ezin.cz/full.php?vtabl=cyberpunk&vvyb=cyberpunk-filmy

Cyberpunk. In: LEGIE: databáze knih Fantasy a Sci-Fi [online]. 2005-2012 [cit. 2012-05-17]. Dostupné z: http://www.legie.info/tagy/cyberpunk

O portále: Cyberpunk. Kyberpunk.org [online]. 2006 [cit. 2012-05-04]. Dostupné z: http://www.kyberpunk.org/o-portale