Digitální nomád

Z WikiKnihovna

Autor: Milan Lučan

Klíčová slova: cestování, práce na dálku

Synonyma: Profesionál-cestovatel

Související pojmy:

nadřazené – práce na dálku,kočovnictví, freelancing,

podřazené -nomádská dovolená

                  Motto digitálních nomádů:
                   Žít, pracovat, cestovat.
             Buď kde chceš být, dělej co a kdy chceš dělat.

Charakteristika

Digitální Nomádi: osoby, které využívají digitální technologie k plnění svých pracovních povinností a obecně žijí nomádským způsobem života.[1]

Typy digitálního nomádství

Digitální nomádství je dvojího typu. Prvním typem jsou příležitostní nomádi. Jedinci, zpravidla z řad podnikatelů a zaměstnanců, kteří žijí životem digitálního nomáda jen během takzvané nomádské dovolené. Druhým typem jsou digitální kočovníci. Tito lidé žijí životem plnohodnotných nomádů, stěhujících se z místa na místo bez nutnosti určení konečné destinace.

Nejdůležitější body digitálního nomádství

Digitální nomádství je typické několika body. - neuznávání 8. hodinové pracovní doby - obrácené stěhování za prací - delegování povinností - používání platu vydělávaného v prvním světě k životu ve třetím světě - práce prostřednictvím počítače - jazyková vybavenost


Nomádská dovolená

Nomádská dovolená je alternativní způsob trávení dovolené, výhodný zejména pro podnikatele a freelancery, jenž z důvodu své nezastupitelnosti v pracovním prostředí mají značně znesnadněné možnosti odjet na tradiční dovolenou. Narozdíl od zaměstnanců musí při trávení volného času počítat s ušlým ziskem za dobu své osobní nepřítomnosti. Nomádská dovolená je pro takovéto jedince výhodným řešením z důvodu možnosti pracovat v prostředí jenž je výhodné jak pro práci, přítomností vysokorychlostního internetového připojení, tak i pro rekreační účely s možností zažít vše co nomád očekává od tradiční dovolené. Nomádská dovolená může trvat podstatně déle než tomu bývá u běžné rekreace, je ale důležité, aby se z nomádské dovolené nestala dovolená tradiční. Prostředí tropického ráje může snadno vést k prokrastinaci, proto je výhodné spojovat se do větších nomádských skupin. Nomádi se poté vzájemně motivují a v určitých případech spolupracují na společných projektech.[2]

Nejčastější nomádské destinace

Skutečným rájem digitálních nomádů je jižní Asie, digitální nomádi obecně vyhledávají místa s nižšími životními náklady než jaké má domovská země. Nejčastější destinace se nacházejí v Thajsku a na Bali. Životní úroveň v těchto místech umožňuje vyžít z několika dolarů na den. Uspořené peníze je možné utratit za místní atrakce nebo je uspořit na pozdější využití.[3]

Úskalí digitálního nomádství

Problémy, s nimiž se digitální nomádi nejčastěji potýkají, lze zhruba rozdělit do 3 kategorií: 1. Pracovní režim — komu dělá prokrastinace a hospodaření s časem potíže doma v Česku, nebude to mít v cizině lehčí, spíše naopak. Lákadel bude hodně, přesto se člověk musí soustředit na práci, průběžnou komunikaci s klienty, vyřizování telefonátů atd. Není na prázdninách, ale na pracovní cestě, zábava musí počkat třeba na víkend. Velkou výzvou je také vytvoření optimálních pracovních podmínek v cizím prostředí. 2. Finance — Pokud pobýváte v dražší zemi, vyděláváte v korunách, ale utrácíte v dolarech či eurech. Může to znamenat citelný pokles životní úrovně. Pobyt v levnější zemi je naopak výhodný. Kočování není o penězích, avšak musíte být v plusu. Potřebujete také tučnější finanční rezervu, úměrnou vyšší expozici nepředvídatelným rizikům. 3. Prevence rizik — I problém, který by byl v Česku snadno řešitelný, vám může v cizině pěkně zavařit (nap. ztráta dokladů nebo kreditky). Mimořádnou pozornost tedy musíte věnovat prevenci rizik, ať už se týkají vašeho zdraví, rodiny, majetku či podnikání. Někdy může být jediným řešením rychlý návrat domů, zkrátka ústupová strategie.[4]Nejslavější Digitální nomádi současnosti

Mezi nejznámější digitální nomády současnosti patří dvojice digitálních nomádek z Belgie. Ine Dehandschutter a Catherine Van Holder se vydaly v roce 2010 na cesty a navšívily opravdu velký kus světa. Projely deset exotických zemí jako je třeba Argentina, J.A.R. nebo Thajsko. O své cestě a životním stylu vytvořily užasnou prezentaci - Není třeba být bohatý, ale žít bohatý život.   Dalším digitálním nomádem který proslul po celém světě je Timothy Feris, autor knihy Čtyřhodinový pracovní týden. Tento Američan je asi nejlepším příkladem toho, že digitální nomádství může vést k úspěchu. Z Českých digitálních nomádů uvedu Roberta Vlacha, organizátora mnoha nomádských dovolených. Dále pak Vítězslava Válka, který dokázal, že životní styl digitálního nomáda není neslučitelný s rodinným životem a inspiroval desítky českých digitálních nomádů k vlastním výpravám napříč Evropou.[5]

Poznámky

 1. CORNELL,B.Clayton. 22 Things I´ve learned as Digital Nomad. [online]. 2013. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://spartantraveler.com/22-things-learned-as-digital-nomad/
 2. VLACH,Robert. Nomádská dovolená. [online]. 2012. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z:http://navolnenoze.cz/blog/dovolena//
 3. VLACH,Robert.Digitální Nomádi. [online]. 2011. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z:http://navolnenoze.cz/blog/nomadi//
 4. VLACH,Robert.Digitální Nomádi. [online]. 2011. [cit. 2014-06-01]. Dostupné z:http://navolnenoze.cz/blog/nomadi//
 5. VÁLEK, Vítězslav, . Nejšílenější nápad mého života. [online]. 2011 [cit. 2014-06-01]. http://navolnenoze.cz/blog/nomadi/

Použitá literatura

 • HOADLEY, John; JAVED, Al. Overview: Technology innovation for wireless broadband access. Nortel Technical Journal, 2005, 2.
 • MAKIMOTO, T.; MANNERS, D. Digital nomad, chapter The Nomadic Opportunity. John Wiley & Sons, 1997, 10: 1-24.
 • ROSENWALD, Michael S. Digital nomads choose their tribes. Washington Post, 2009.

Rozšiřující materiály

Jeden z největšíh vebů o digitálním nomádství na větě [  http://spartantraveler.com/about/] Prezentace Ine Dehandschutter a Catherine Van Holde. [ http://www.slideshare.net/nomadznu/nomadznu4] Český cestovatelský portál [ www.hedvabnastezka.cz]