Biblioweb

Z WikiKnihovna

Autor: Andrea Mizerová

Klíčová slova: web, biblioweb

Synonyma: ---

Související pojmy

nadřazené: Březen - měsíc Internetu

podřazené: ---


Biblioweb

Historie

Soutěž Biblioweb u nás existuje od roku 2000. Tato soutěž vznikla za podpory Svazu knihovníků a informačních pracovníků, který měl inspiraci v soutěži Zlatý erb, kde se vyhodnocují webové stránky a elektronické služby obcí a měst. V roce 1999 se sepsala pravidla, sestavila porota a od jara roku 2000 byl odstartován první ročník Bibliowebu.

„Úroveň webových stránek knihoven podobně jako úroveň webových stránek divadel, muzeí, úřadů, ústavů či podniků je přitom rozmanitá. Většina knihoven se sice o stránky vzorně stará, doplňuje je, aktualizuje, hledá inspiraci u jiných, jsou však i knihovní stránky, které byly vytvořeny před několika lety a od té doby nebyly ani jednou upraveny. Ty knihovny, které pochopily, že díky stránkám vystaveným na internetu se o nich lidé dozví z kteréhokoliv místa naší zeměkoule v kteroukoliv hodinu a že aktualizace údajů je rychlá i relativně snadná, většinou chtějí vědět, i jak kvalitní jsou jejich stránky. Mnohé mají zájem poměřit své síly v soutěžích.“[1]

Obdobné soutěže konané v zahraničí: např. Best on the Web, která byla určena britským knihovnám. Library Web Site Competition, do které se naše knihovny také nemohly přihlásit, protože podmínkou bylo sídlo knihovny v Asii.


Charakteristika

V rámci akce „Březen – měsíc Internetu“ se koná soutěž Biblioweb, která hodnotí nejlepší webovou prezentaci knihoven. V roce 2001 soutěž dostala jméno Biblioweb a získala logo, které navrhla Silvie Hejlová. Porota je složena ze tří až pěti členů, předsedou komise byl vždy Ing. Aleš Brožek ze Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Web knihovny se posuzuje obvykle v šesti kategoriích v rozmezí od nuly do deseti bodů. Tyto kategorie se vývojem soutěže často měnily. V roce 2010 se hodnotily stránky v těchto v kategoriích: přístupnosti stránek pro handicapované uživatele, kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání, novinek, online přeregistrace, rezervace a prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat) na stránkách, kvalita písemné koncepce webu. První rok se ceny předávaly v rámci konference Inforum na Vysoké škole ekonomické v Praze. Další roky se ceremonie s předáváním cen koná v rámci konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové, kde se předávají ceny dodnes.

Jednotlivé ročníky

1. ročník (2000) Do prvního kola se přihlásilo 31 veřejných a 13 odborných knihoven. Mezi veřejnými knihovnami zvítězila Husova knihovna Praha-východ, kde nejvíce zaujala rubrika „Co je nového“. Kde byl chronologicky uváděn seznam změn a návod k práci s online katalogem LANius. Mezi odbornými knihovnami se na prvním místě umístilo hned pět knihoven se stejným počtem bodů a to Parlamentní knihovna, Státní technická knihovna v Praze, Státní vědecká knihovna v Olomouci, Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice a Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze.


2. ročník (2001) V druhém ročníku se do soutěže zapsalo 42 veřejných knihoven. V kategorii nad 20 tisíc obyvatel zvítězila Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, kde komise ocenila mapu pro přehlednost stránek, vyhledávač jednotlivých slov vyskytující se na stránkách knihovny, možnost objednat besedu v knihovně a přístup do placených bází ČTK. V druhé kategorii pod 20 tisíc obyvatel se na prvním místě umístila Městská knihovna Třeboň. Mezi klady třeboňských stránek patřila příjemně působící grafika, webová kamera umožňující sledovat aktuální dění v internetové kavárně.


3. ročník (2002) Ve třetím ročníku bylo přihlášeno 39 veřejných knihoven. V kategorii nad 20 tisíc obyvatel v obci si obhájila prvenství z roku 2001 Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Ve skupině pod 20 tisíc obyvatel zvítězila Městská knihovna v Ústí nad Orlicí.


4. ročník (2003) V tomto ročníku se hodnotilo 32 knihoven, kdy se po třech letech do soutěže mohly přihlásit i odborné knihovny. V kategorii odborných a krajských knihoven se na prvním místě umístila Státní technická knihovna v Praze, v kategorii nad 20 tisíc obyvatel zvítězila Knihovna Jana Drdy Příbram a v kategorii do 20 tisíc obyv. opět zvítězila Městská knihovna v Ústí nad Orlicí.


5. ročník (2004) V pátém ročníku se přihlásilo 23 knihoven. V kategorii odborných knihoven zvítězila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. V kategorii do 20 tisíc obyvatel se už potřetí na prvním místě umístila knihovna v Ústí nad Orlicí. „Celkové pořadí výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené. Jedině Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově splnilo aspoň základní úroveň přístupnosti podle pravidel Blind Friendly Web.“[1]


6. ročník (2005) Tento rok se hodnotilo 33 knihoven. Mezi odbornými a knihovnami v obcích nad 75 tisíc obyvatel se na prvním místě umístila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. V kategorii knihoven v obcích od 20 tisíc obyvatel do 75 tisíc zvítězila Městská knihovna v České Lípě. Knihovny v obcích do 20 tisíc obyvatel si další první místo odnesla knihovna v Ústí nad Orlicí. Od roku 2005 má široká veřejnost možnost ohodnotit weby knihoven.


7. ročník (2006) Do sedmého ročníku se přihlásilo 37 knihoven. Byly vytvořeny nové kategorie pro knihovny v obcích nad 35 tisíc obyvatel, v obcích od 15 do 35 tisíc obyvatel a pod 15 tisíc obyvatel. Odborné knihovny byly opět zařazeny do 1. kategorie. V kategorii nad 35 tisíc zvítězila Knihovně města Plzně, která neztratila ani jeden bod v hodnocení přístupnosti webu pro zrakové postižené. V druhé kategorii zvítězila Městská knihovna Ústí nad Orlicí. V poslední kategorii na prvním místě byla Městská knihovna Dačice.


8. ročník (2007) Osmý rok se poprvé konal pod záštitou Asociace krajů České republiky. Do tohoto ročníku se přihlásilo 24 veřejných knihoven. V kategorii odborných a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel si první místo odnesla Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. V kategorii od 10 tisíc obyvatel do 25 tisíc se na prvním místě umístila Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. V třetí kategorii do 10 tisíc obyvatel zvítězila Místní knihovna Urbanice.


9. ročník (2008) V tomto ročníku soutěžilo 40 knihoven. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel opět zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. V kategorii knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Obecní knihovna v Kondraci.


10. ročník (2009) Jubilejní desátý ročník se do soutěže přihlásilo 43 knihoven. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel zvítězila Vědecká knihovna v Olomouci. V kategorii knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna v České Třebové. V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Loket.


11. ročník (2010) Do jedenáctého ročníku se přihlásilo 42 veřejných knihoven. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel zvítězila Městská knihovna Litvínov. V kategorii knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel bylo pořadí na prvních třech místech stejné jako loni: vítězství si odnesla Městská knihovna v České Třebové. V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Jevíčko.


Použité zdroje

1. BROŽEK, Aleš. Sedm let Bibliowebu: 250 prohlédnutých knihovních webů. (tohle kurzívou->) Knihovny současnoti 2006. [online] Brno: Sdružení knihoven ČR, 2006. s. 177-187. Dostupné z WWW: <http://www.sdruk.cz/sec/2006/sbornik/>. ISBN 80-86249-41-7.

2. Březen měsíc Internetu 2000 :do knihovny na Internet-po Internetu do knihovny [online]. 9.5.2000 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMIVysl.htm>.

3. Březen měsíc Internetu 2001 : biblioweb 2001 [online]. 2001 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2001SouVys.htm>.

4. Březen měsíc Internetu 2002 : biblioweb [online]. 2002 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2002BWeb.htm >.

5. Březen měsíc Internetu 2003 : biblioweb [online]. 2003 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/BMI2003BWeb.htm >.

6. Březen měsíc Internetu 2004 : biblioweb [online]. 2004 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb04.htm>.

7. Březen měsíc Internetu 2005 : biblioweb [online]. 2005 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb05.htm>.

8. Březen měsíc Internetu 2006 : biblioweb [online]. 2006 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb06.htm>.

9. Březen měsíc Internetu 2007 : biblioweb [online]. 2007 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb07.htm>.

10. Březen měsíc Internetu 2008 : biblioweb [online]. 2008 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb08.htm>.

11. Březen měsíc Internetu 2009 : biblioweb [online]. 2009 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcBweb09.htm>.

12. Březen měsíc Internetu 2010 : biblioweb [online]. 2010 [cit. 2010-06-25]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/akcBweb10.htm>.

13. Do rámečků. Bulletin SKIP, 2005, roč. 14, č. 1, s. 8. ISSN 1210-0927.

14. Ikaros. V soutěži Biblioweb zvítězila opět knihovna v Ústí nad Orlicí . Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 4 [cit. 25.06.2010]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1600>. ISSN 1212-5075.