Šest stupňů odloučení

Z WikiKnihovna

Autor: Jana Otevřelová

Klíčová slova: sociologická teorie, teorie vzdálenosti lidí, mezilidská komunikace

Synonyma: Svět je malý, six degrees of separation, Small world theory

Související pojmy:

nadřazené - sociologické teorie, psychologické experimenty

podřazené - ---


Charakteristika

Šest stupňů odloučení (anglicky "six degrees of separation") je název pro teorii, která označuje hypotetickou průměrnou vzdálenost, která od sebe odděluje dva náhodně zvolené jedince. Tato vzdálenost se definuje jako počet navzájem známých lidí, přes které musíme projít od člověka A k člověku B. K vytvoření řetězce, propojujícího dva zcela neznámé lidi výlučně přes lidi, kteří se osobně znají, stačí obvykle pouze šest osob.[1]
Jeden stupeň odloučení se definuje jako jeden známý, který člověka odděluje od dalšího. Ačkoliv není přesně jisté, jaký opravdu je nejvyšší stupeň separace, obecně se předpokládá, že je to číslo relativně malé.[2]
Výsledek vychází z poznatku, že definice "známých" může být rozdílná.

Vznik teorie

Teorie vzniká roku 1967, kdy americký sociální psycholog Stanley Milgram provedl experiment týkající se "malého světa" (pro teorii používal tento pojem).

Náhodně vybraným adresátům odeslal z amerického středozápadu vždy jeden balíček se vzkazem, aby jej co nejrychleji doručili adresátovi do Bostonu přes své známé. Vždy obdrželi několik indicií, které jim měly usnadnit doručení zásilky. Balíček však směl putovat pouze přes osoby, které se vzájemně osobně znaly a zároveň o nichž se odesílající domníval, že znají adresáta v Bostonu nebo někoho, kdo mu balíček doručí.
Po vyhodnocení výsledků Milgram překvapeně zjistil, že k doručení balíčku mezi oněmi náhodně vybranými lidmi, kteří se vůbec neznají, stačí průměrně pouhých šest mezistupňů.[3]

Termín Šest stupňů odloučení údajně Milgram nikdy nepoužil - zrodil se až z repertoáru dramatika Johna Guareho, který jej použil ve své vlastní hře.

Prvopočátky teorie však můžeme najít již u Guglielmo Marconi - italského vynálezce, který od roku 1896 působil na poli experimentu v oblasti přenosu zpráv. Tento experiment byl inspirací také pro maďarského spisovatele Frigyes Karinthy.

Frigyes Karinthy ve 30. letech 20. století publikoval povídku "Řetěz", ve které se zabýval fenoménem "zmenšování světa" (shrinking world) prostřednictvím neustále se rozšiřující sítě společenských vztahů. Postavy v povídce věřily, že jakékoliv dvě bytosti na Zemi mohou být navzájem propojeny prostřednictvím nanejvýš pěti známostí.[4]

Ověření teorie

Pozdější pokusy o ověření teorie spíš ukazují, že teorii nelze aplikovat na všechny obory.

Zajímavý pokus na základě Milgramovy teorie uskutečnili vědci v čele s Luisem Amaralem z Bostonské University a jejich kolegové z University ve Stockholmu. Rozhodli se ověřit, zda Migramova teorie platí v sexuálních vztazích. Švédský projekt si totiž vzal za cíl prozkoumat sexuální vztahy mezi 2810 lidmi. Projekt byl pojmenován velmi trefně: "Six degrees of copulation". Když pak vědci pokus vyhodnotili a vzali v potaz počet respondentů, vyšel jim počet mezilehlých partnerů menší než 6.[5]
Tento výzkum se dá považovat za méně seriozní, nicméně pokusy o ověření teorie probíhají neustále.

Vědci z newyorské Cornellovy univerzity uspořádali experiment, do něhož zahrnuli asi 60 tisíc uživatelů e-mailu. Výsledek, publikovaný v časopisech Science a New Scientist, každopádně opět vedl ke spojnicím zahrnujícím v průměru šest "meziznámých". Nejkratší řetězce zahrnovaly osoby stejného pohlaví (což lze přeložit tak, že máme více známých stejného než opačného pohlaví). Model naproti tomu příliš nepotvrdil předcházející koncepce o lidech, kteří fungují jako speciální "uzly", tedy existenci pavouků (či drben) lebedících si uprostřed husté sítě sociálních interakcí.[6]

Poslední velký pokus se odehrává za použití elektronické pošty pod názvem "Small-world theory". Klade si za cíl finálně potvrdit či vyvrátit platnost Milgramovy teorie. Na základě „six degrees of separation“ teorie vzniko od doby jejího zveřejnění množství rozličných pokusů a dokonce i komerčních projektů.[7]

Jedním z pokusů byl web www.SixDegrees­.com. Web si kladl za cíl kontaktovat v krátkém čase prakticky každého a to prostřednictvím obrovské sítě sdružených lidí. Web mohl dobře sloužit v případě, že chcete dohledat auto atd. Negativní stránkou projektu je, že vás na oplátku firma zahlcovala reklamou.

Poznámky

  1. Šest stupňů odloučení. Root.cz [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/sest-stupnu-odlouceni/ .
  2. Šest stupňů odloučení. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-01-10]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šest_stupňů_odloučení
  3. Šest stupňů odloučení. Root.cz [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/sest-stupnu-odlouceni/ .
  4. Šest stupňů odloučení. In: Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Šest_stupňů_odloučení
  5. Šest stupňů odloučení. Root.cz [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/sest-stupnu-odlouceni/
  6. Svět na pouhých šest kroků. Science World [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://scienceworld.cz/technologie/svet-na-pouhych-sest-kroku-2780
  7. Šest stupňů odloučení. Root.cz [online]. [cit. 2011-12-28]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/sest-stupnu-odlouceni/

Použitá literatura