Internetový marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Magdalena Jirásková

Klíčová slova: internet, reklama, kampaň

Synonyma: e-marketing

Související pojmy:

nadřazené - marketing, reklama
podřazené - ---


Definice

Úkolem marketingu je najít zákazníky pro určitý produkt nebo službu a uspokojovat jejich potřeby v souladu se zájmy firmy. [1] Při postupu vytváření marketingové strategie se bere ohled především na vhodný poměr složek marketingového mixu (tzv. 4P- product, place, price, promotion). Internet může podporovat všechny jeho složky. Proto marketing na internetu představuje využívání služeb internetu pro realizaci či podporu marketingových aktivit.[2, s. 16]

Některé druhy a nástroje internetového marketingu

V současné době je marketing na internetu velmi významnou složkou celkové propagace. Internet se používá nejčastěji pro umisťování reklamy, ale je vhodný také pro komunikaci s veřejností (PR). S nástupem nových médií se tradiční metody marketingu a reklamy doplňují, případně nahrazují, postupy novými a v dnešní době účinnějšími. Jmenujme si jen několik nástrojů propagace na internetu, se kterými se nyní běžně setkáváme:

 • webové sídlo firmy
 • e-mailový marketing
 • reklamní proužky (bannery)
 • textové odkazy
 • firemní blogy

Nástrojů internetového marketingu existuje velmi mnoho a nové stále vznikají. Příkladem může být reklama na sociálních sítích, o které se v současnosti hodně mluví a která se rozmáhá s jejich rostoucí popularitou a počtem uživatelů. Také dochází k tvorbě nových aplikací pro internetovou reklamu a marketing, jako je například Google AdWords.

Jedním z nástrojů, pomocí kterých lze zvýšit návštěvnost webových stránek firmy, je tzv. SEO- optimalizace pro vyhledavače. S použitím této metody se stránky umisťují na předních místech výsledků vyhledávačů, a tím se stávají pro potenciální zákazníky atraktivnější. Důležitý je zde nejen dostatek klíčových slov na samotných stránkách a v jejich zdrojovém kódu, ale také zpětné odkazy a umístění v katalozích.

Výhody oproti tradičnímu marketingu [3]

 • Možnost zacílení na požadovanou skupinu uživatelů.

Toto je velká výhoda např. oproti televizní reklamě, kde je možné se orientovat pouze podle vysílacích časů a probíhajících pořadů, a zároveň je tato reklama nepoměrně nákladnější.

 • Snadná měřitelnost úspěšnosti kampaně a lepší výběr kroků, které v ní budou následovat.
 • Možnost dynamicky měnit obsah kampaně a vystavovat ji na webu nepřetržitě (oproti např. televizní reklamě).
 • Multimedialita (propojení textu s obrazem, zvukem, videem) a tedy i větší atraktivita pro potenciální zákazníky.
 • Ekonomická výhodnost a platba jen za provedené operace (např. Pay Per Click).

Tento bod chybí v podstatě u všech tradičních způsobů propagace, kdy zadávající firma platí vždy za celou kampaň bez ohledu na počet zaujatých uživatelů.

Trendy [4]

Trendy v internetovém marketingu je obtížné dopředu určit, protože samotný internet se vyvíjí často skokově a neočekávaně. Budoucí vývoj však můžeme předpovědět s ohledem na technologické a společenské změny.

1) Internet se bude rozšiřovat do dalších oblastí našeho života, bude přirozené být stále on-line. K internetu se budou připojovat kromě počítačů a mobilních telefonů další zařízení, od domácích spotřebičů po reklamní plochy ve veřejných prostorách.

2) Propagace se bude více zaměřovat na uživatele jako jednotlivce. Tato personalizace, která se nyní zaměřuje pouze na skupiny se stejným zájmem, povede k většímu zaujetí a spokojenosti uživatele a skýtá tedy i větší možnost, že se z něj stane zákazník.

3) Budoucností internetového marketingu jsou sociální sítě. Na nich lidé sdílí informace a data, kterých poté využívají různé aplikace. Postupně začnou uživatelé do sítí začleňovat i zabezpečené informace, kterých budou využívat například banky a další instituce. Pro tato zabezpečená rozhraní se v budoucnu sjednotí přístupové údaje. Posledním stupněm "evoluce sociálních sítí"[4] bude jejich úplná integrace. Jakmile se člověk připojí k internetu, bude jím brouzdat prostřednictvím sociální sítě a využívat zároveň jejích aplikací.

4) Kampaně budou stále provázanější a bude se využívat kombinace různých mediálních kanálů. Také by se v budoucnu mělo více využívat vyhodnocování uživatelských dat, což povede k přesnějšímu zacílení kampaně. Celkově bude marketing v budoucnu cílenější a zároveň efektivnější- i po ekonomické stránce.

5) I v internetovém marketingu se budou uplatňovat ekologické (tzv. zelené) projekty a s tím spojené apelování na společenskou odpovědnost.

6) Internetové kampaně budou stále více využívat vyvolávání emocí pro získání zákazníka.Použitá literatura

 1. PAVLEČKA, Václav. Úvod do problematiky marketingu. Marketing journal.cz [online]. 10.12.2008, [cit. 2010-10-27]. Dostupný z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/marketing/uvod-do-marketingu/uvod-do-problematiky-marketingu__s299x386.html>.
 2. STUCHLÍK, Petr; DVOŘÁČEK, Martin. Marketing na Internetu. Praha : Grada Publishing, 2000. 248 s. ISBN 80-7169-957-8.
 3. VLČEK, Tomáš. Internetový marketing v České republice. Marketing journal.cz [online]. 17.12.2008, [cit. 2010-10-27]. Dostupný z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/internet/internetovy-marketing/internetovy-marketing-v-ceske-republice__s324x484.html>.
 4. KERN, Ivan. Online trendy pro následující dva roky. Marketnig journal.cz [online]. 14.12.2009, [cit. 2010-10-27]. Dostupný z WWW: <http://www.m-journal.cz/cs/internet/internetovy-marketing/online-trendy-pro-nasledujici-dva-roky__s324x5887.html>.
 5. CERAN, Katarina; STEVIC, Milos. Internet and E-Marketing Technology. Analele Universitatii "Eftimie Murgu" [online]. 2009-01-01, 16, 1, [cit. 2010-10-27]. s. 43-52. Převzato z kolekce Academic Search Complete. Dostupný z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=49314854>. ISSN 14537397.
 6. CIRCLE, Alison. Marketing trends to watch. Library Journal [online]. 2009-10-01, 134, 16, [cit. 2010-10-27]. s. 26-29. Převzato z kolekce Academic Search Complete. Dostupný z WWW: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=44468056>. ISSN 03630277.
 7. HLAVENKA, Jiří. Internetový marketing. Praha : Computer Press, 2001. 157 s. ISBN 80-7226-498-2.