Guerilla Marketing

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Věra Adámková

Klíčová slova: marketing, marketingové nástroje, reklama a propagace

Synonyma: marketingové nástroje, kreativní marketing

Související pojmy:

nadřazené - management, marketing
podřazené - propagace, obchodní strategie


Vymezení pojmu

Guerillový marketing je novodobý, vysoce efektivní způsob propagace; jeho smyslem je vzbudit velkou pozornost s minimálními finančními náklady.

Název je odvozen od termínu guerilla, který se používá zejména ve vojenském prostředí. Jedná se o menší skupinu vojáků, která čelí velké převaze a pokud chce uspět, musí vymyslet překvapivé strategické údery, které protivník nečeká. „Když přeneseme tuto filozofii do marketingu, může malá a nevýznamná firma dosáhnout úspěchů i na úkor velkých nadnárodních korporací.“[1]

Jedná se tedy o nový druh netradiční reklamní kampaně, jejímž cílem je překvapit, šokovat, zaujmout, a která okamžitě získá pozornost zákazníků a zároveň ušetří firemní rozpočet za propagaci.

„Guerillový marketing nemůže klasický marketing nahradit, ale spíše se jej snaží vhodně doplňovat - a v některých aspektech jej jistě dokáže výrazně předčít.“ [2]

Vývoj Guerilla Marketingu

Guerilla Marketing se začal objevovat v USA v 70. letech 20. století. Velké popularity však dosáhl až poté, co jej popsal ve své publikaci Jay Conrad Levinson. Využil zde vlastních marketingových i manažerských zkušeností a je považován za zakladatele a propagátora Guerilla Marketingu. Zdůrazňuje zejména vysokou efektivnost tohoto marketingového nástroje, která spočíná ve vytváření zisků firmy, a nepovažuje proto za stěžejní známost nebo finanční obrat podniku.[3] S rozvojem novodobých komunikačních technologií a internetu v posledním destiletí dostal i guerillový marketing novou podobu. Webové stránky firmy celou propagaci zjednodušují a zejména díky online systému se informace dostává k potencionálnímu zákazníkovi neuvěřitelně rychle, a to formou:

 • e-mailů
 • strategických vyhledávačů
 • blogů či internetových diskuzních fór - zde často hovoříme o tzv. Astroturfingu, kde zdánlivě autentické příspěvky zvyšují hodnotu produktu
 • podcastingu
 • standardních i předplacených webových stránkek
 • sociálních sítí - tzv. virální marketing a pod.

Je však důležité je podat takovou formou, aby se v množství dat na sítích právě naše informace neztratily. Při provádění on-line marketingu je důležité znát pravidlo třetin a při stanovování rozpočtu stanovit třetinu financí na tvorbu stránek, třetinu na jejich propagaci a třetinu na jejich údržbu a inovaci. „Guerilla marketeři vědí, že bez ohledu na to, jak výborné jejich stránky jsou, jsou neviditelné a neefektivní, pokud se lidé nedozvědí, že existují. A proto již ve chvíli, kdy se rozhodnou být on-line, přemýšlejí, jsk budou propagovat svou firmu on-line i offline.[4]

Základní charakteristiky

„Guerilla marketing říká, že pokud chcet investovat peníze, můžete - ale nemusíte, pokud jste ochotni investovat čas, energii, představivost a informace.“[5] Jakákoliv dobrá guerillová reklamní kampaň by proto měla být nečekaná, šokující až drastická (s ohledem na cílovou skupinu), humorná, krátkodobá, dobře zapamatovatelná, levná.

„Základem všech úspěšných kampaní je jednoduchý nápad, dobrý marketingový plán a především podrobné poznání zákazníka. I guerillový marketing (stejně jako jakýkoli jiný) začíná u marketingového mixu. Ani sebelepší reklamní akce totiž nezachrání špatný produkt, chybnou cenovou politiku, či váznoucí distribuci.“[6]

Klady a zápory Guerilla Marketingu

Guerillový marketing je alternativou ke klasické, často stereotypní, reklamě. Pokud se vhodně zvolenou originální formou tohoto druhu propagace podaří získat zájem cílové skupiny, otvírá guerillový marketing šance a s nimi pochopitelně zisky firmám všech velikostí a profesního zaměření, a to v relativně krátkém časovém období a navíc s minimálními náklady. Nevýhodou může být fakt, že moderní, poněkud agresivní způsob propagace nemusí vyhovovat konzervatině založeným zákazníkům či klientům, ale tato skutečnost nehraje v konečném příznivém dopadu Guerilla marketingu významnou roli. Podle odborných zdrojů spočívá větší nebezpečí v tom, že nevhodně zvolená forma této propagace může být konkurencí zneužita proti původnímu zadavateli.


Poznámky

 1. OUPIC, Miroslav. Marketingové noviny [online]. 20.3.2006, 2011 [cit. 2011-02-27]. Guerilla Marketing. Dostupné z WWW: <http://www.marketingovenoviny.cz/index.php3?Action=View&ARTICLE_ID=4039>.
 2. PATALAS, Thomas; HELEKAL, Daniel. Guerillový marketing : jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 191 s. ISBN 978-80-247-2484-3.
 3. LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing : [nejúčinnější a finančně nenáročný marketing!]. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-251-2472-7.
 4. LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing : [nejúčinnější a finančně nenáročný marketing!]. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-251-2472-7.
 5. ČEVELOVÁ, Magdalena . Marketingová kouzla pro drobné podnikatele [online]. 2008. 2008 [cit. 2011-03-01]. Guerilla marketing. Dostupné z WWW: <http://www.cevelova.cz/guerillovy-marketing/>.
 6. 1. ČEVELOVÁ, Magdalena . Marketingová kouzla pro drobné podnikatele [online]. 2008. 2008 [cit. 2011-03-01]. Guerilla marketing. Dostupné z WWW: <http://www.cevelova.cz/guerillovy-marketing/>.

Použitá literatura

 • LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing : [nejúčinnější a finančně nenáročný marketing!]. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2009. 326 s. ISBN 978-80-251-2472-7.
 • PATALAS, Thomas; HELEKAL, Daniel. Guerillový marketing : jak s malým rozpočtem dosáhnout velkého úspěchu. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 191 s. ISBN 978-80-247-2484-3.