Digitalizační projekty - zahraničí

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání

Autor: Lucie Kořistková

Klíčová slova: digitalizace, projekt, zahraničí, zahraniční projekty, projekty digitalizace

Synonyma: programy digitalizace, převod dokumentů do elektronické podoby

Související pojmy:

nadřazené: ---
podřazené: skenování dokumentů


Digitalizační projekt je projekt, který má za úkol převést určité dokumenty z fyzické podoby do elektronické. Většinou se na něm podílí více lidí, má určité finanční prostředky a daný cíl práce.


Zahraniční projekty:

Gutenberg

Německý projekt Gutenberg je digitalizování knih a následné vytváření online sbírky. Zakladatelem je Michael Hart. Projekt vznikl v roce 1971. Je nejstarší ze všech projektů digitalizace. Pracují na něm dobrovolníci, knihy jsou v různých formátech a několika jazycích. Hlavním cílem vzniku takové sbírky bylo poskytnout zdarma kvalitní literaturu, u níž už vypršela autorská práva. Do roku 2015 chtějí dobrovolníci poskytnout milion zdigitalizovaných děl. Nejvíce zdigitalizovaných materiálů je v angličtině, nejméně v ruštině a v češtině.

Europeana

Tento projekt je představován jako „evropská digitální knihovna, muzeum a archiv[1] Obsahuje digitální objekty nejen knih, ale i obrazů, filmů a archivních záznamů nacházející se po celé Evropě. Vznikl v roce 2007 a jeho cílem je zpřístupnit více než 2 miliony objektů. Důležitým aspektem je také uživatelské rozhraní, které by mělo být vícejazyčné. Uživatelé kromě vyhledávání informací mohou využívat blogy, diskuzní fóra, či „značkovat“ digitální obsah. Projekt je financován Evropskou komisí.

European Library

Projekt Evropské knihovny byl vytvořen proto, aby usnadnil uživatelům vyhledávat informace v digitální podobě po celé Evropě. Má přístup do 48 národních knihoven a je v 35 jazycích. V rámci Evropské knihovny vzniká celá řada dalších digitalizačních projektů. Vznikla v roce 2005. Taktéž je financována Evropskou komisí.

Google Books

Projekt Google Books se snaží lidem umožnit vyhledávat a procházet knihy online s ohledem na autorská práva. Finálním cílem projektu je spolupráce s knihovnami a vydavateli, aby mohl být vytvořen komplexní katalog všech knih ve všech jazycích. S tímto projektem spolupracují knihovny jako Bavorská zemská knihovna, Kolumbijská univerzita, knihovna Cornellovi Univerzity, Katalánská národní knihovna a spousty dalších. Google Books vznikl v roce 2002.

Open Library

Open Library je projekt neziskové organizace Internet Archive a dotovaný z části státem Kalifornie. Funguje na principu wiki, kam může přispívat každý. "Cílem projektu je tedy vytvoření webové stránky pro každou knihu, která kdy byla vydána. A to včetně metadat, recenzí odborníků, čtenářských recenzí a diskuze o knize.“ [2]. Projekt vznikl v roce 2007. V současné době má sbírka asi 23 milionů knih, které z velké části importovaly velké americké knihovny jako Library of Congress, University of Toronto aj. Uživatelé pak na základě tohoto projektu si mohou buď knihy stahovat, číst, komentovat, pomáhat s ukládáním metadat, psát výtahy a recenze či sdílet.

World Digital Library

Světová digitální knihovna ( WDL) je projekt mezinárodní digitální knihovny, která je podporována UNESCem a Library of Congres. Mezi hlavní cíle patří podporovat mezinárodní kulturu, rozšířit objem dat na internetu, poskytovat zdroje pro učitele či vědce nebo klasické uživatele. Tento projekt finančně podporují velké společnosti jako Google, Microsoft a další. Hlavními materiály jsou knihy, mapy či rukopisy.

Pennsylvánská univerzita ve Philadelphii

Projekt této univerzity na digitalizaci knih je webové stránka, která umožňuje přístup převážně ke knihám, které jsou v online podobě volně dostupné. Projekt vznikl v roce 1993. Autorem je John Mark Ockerbloom, který sám spravuje tuto sbírku a je za ni odpovědný.

Digitalizace Slovenské národní knihovny

Slovenská národní knihovna v Martině zahájila proces digitalizace dokumentů. Finance získala od Evropské unie na podporu digitalizace „ písemného kulturního dědictví“[3] Začal se tedy plně rozvíjet od roku 2007 a investice do této oblasti je předpokládaná do roku 2013.

Poznámky

  1. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví. Ikaros[online]. 2009 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5313.
  2. NOVÁK, Stanislav. OpenLibrary.org - Otevřená knihovna. In: DSpace Masarykova univerzita [online]. 2009 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://dspace.muni.cz/bitstream/ics_muni_cz/933/1/OpenLibrary.pdf
  3. Slovenská digitálna knižnica. Slovenská národní knižnica, Martin [online]. 2007 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.snk.sk/?slovenska_digitalna_kniznica.


Použitá literatura

1. Projekt Gutenberg [online]. c2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.gutenberg.org/

2. HANDL, Jan. Project Gutenberg – obdivuhodná elektronická knihovna. LUPA [online]. 2004 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/gutenberg-8211-obdivuhodna-elektronicka-knihovna/

3. FOLTÝN, Tomáš. Europeana. Kramerius [online]. 2009 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://kramerius-info.nkp.cz/dalsi-projekty/europeana

4. Europeana [online]. ? [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://europeana.eu

5. The European Library [online]. 2005-2011 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://search.theeuropeanlibrary.org/portal/en/index.html

6. O službě Vyhledávání knih Google. Google books [online]. c2011 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://books.google.com/googlebooks/about.html

7. Online Books Page [online]. c2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://onlinebooks.library.upenn.edu/

8. Slovenská digitálna knižnica. Slovenská národní knižnica, Martin [online]. 2007 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.snk.sk/?slovenska_digitalna_kniznica

9. NOVÁK, Stanislav. OpenLibrary.org - Otevřená knihovna. In: DSpace Masarykova univerzita [online]. 2009 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://dspace.muni.cz/bitstream/ics_muni_cz/933/1/OpenLibrary.pdf

10. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Europeana: online přístup k evropskému kulturnímu a historickému dědictví. Ikaros[online]. 2009 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/node/5313