David Bawden

Z WikiKnihovna
Přejít na: navigace, hledání
David Bawden[1]Bawden4.jpg
Datum a
místo narození
1952

Datum a
místo úmrtí
-
-
Příčina úmrtí -
Rodinný stav
Bydliště
Občanství britské
Vzdělání Vysokoškolské vzdělání v oboru organická chemie z Liverpool University, magisterský a PhD diplom z informačních věd z Sheffield University
Pracoviště Department of Library and Information Science v City University London.
Ocenění čestný přednášející na University College London a na University of Ljubljana.
Známý pro širokému spektru akademických zájmů na poli informační vědy, velkému počtu publikací, definování základních otázek informační vědy ve svých dílech, editor prestižního vědeckého časopisu The Journal of Documentation

David Bawden je profesorem informační vědy na katedře Knihovnictví a informační vědy v City University London, je čestným přednášejícím a PhD supervizorem na Unviersity College London a na Univerzitě v Ljubljaně. Mimo jiné se specializuje na informační otázky v oblastech zdravotnictví a farmacie.

„Crossing the boundaries of the sectors, and working outside comfort zones, are vital for stimulating new ideas and developing the profession, and ourselves.“ David Bawden. [2]


Život a studia

Protože byl odmala fascinován vědou a science-fiction, David Bawden se chtěl stát vědcem už jako dítě. Na střední škole vynikal spíše v humanitních vědách, ale navzdory svým učitelům, kteří poukazovali na jeho nedostatečné laboratorní a matematické schopnosti, se rozhodl dát přednost přírodovědným předmětům. To, že existuje informační věda se dozvěděl ve školní knihovně. Profese informačního vědce mu připadala ideální, protože obsahovala koncept vědy, ale bez praktických a výpočetních aspektů, které Bawdena ve škole nudily. Když se o tomto oboru pokoušel zjistit více, v dopisu z Institute of Information Scientists obdržel cenné rady k počátkům své kariéry – získání vědeckého titulu a alespoň dva cizí jazyky.

Studoval organickou chemii na univerzitě v Liverpoolu. Ačkoli byl více zaujatý fyzikou a astronomií, uvědomoval si, že v matematice nevyniká natolik, aby dosáhl skutečného úspěchu v oboru. Nevědomky se tehdy dal na cestu „od chemika k informačnímu vědci". Nejzajímavějším aspektem studia pro něj byla logická struktura chemie, rozsah klasifikací, reakce a koncepty obecně.[2]

Ke konci svých studií se vrátil k myšlence informační vědy a byl také inspirován možností kariéry v akademické knihovně.

Praxi v rámci svých magisterských studií absolvoval jako informační asistent ve farmaceutické firmě Smith Kline and French, nyní součástí GlaxoSmithKline, v době ještě před tím než informační služby přešly do digitální podoby.[2]

Dělal zde komplexní vyhledávání, které zahrnovalo průmyslovou archeologii informačního vyhledávání. Nejstarší materiál byl stále v papírových složkách, protože online vyhledávání bylo toho času v počátcích. Toto krátké období praxe ale pro Bawdena znamenalo prohloubení jeho zájmu o vědeckou informační práci, ačkoliv byl již tehdy více zaujatý myšlenkou vývoje nových systémů než poskytování služeb.

Postgraduální studium absolvoval na Sheffield University, na Katedře knihovnictví a informační vědy. Jeho zájem byl zaměřen na vědecké informace a zvlášť na chemické informace, ačkoliv kurzy nabízely i velmi široké spektrum předmětů jako katalogizaci nebo referenční práci. Po ukončení svého studijního programu se rozhodl na Sheffieldu zůstat a získat titul PhD. Zaměřil se zde na užití informačních systémů ke studiu vztahů mezi strukturou a vlastnostmi chemických látek. Bawden věří, že jeho postgraduální práce významně přispěla k tvorbě základů této disciplíny.[2]

Po ukončení studia pracoval ve výzkumu informačních služeb ve farmaceutické společnosti Pfizer. V té době se dle svých vlastních slov považoval za „chemika, který pracuje s informačními systémy raději než v laboratoři“.

Součástí jeho práce v Pfizer zahrnovala produkci vyhledávacích systémů pro chemické látky, reakce a 3D struktury. Spolupracoval zde s kolegy z jiných firem, a praktikoval tak ideu open-source ještě předtím, než se tento termín stal populárním. Už v době, kdy pracoval pro Pfizer měl mnoho externích aktivit - psal články, knihy, editoval periodika. Rozhodl se vrátit na akademickou půdu a začal pracovat jako profesor informační vědy v City University London, kde působí i dnes. Dle svých slov „neměl doteď důvod odejít“

Dále působil jako konzultant pro množství britských mezinárodních organizací, jmenovitě Pfizer, GlaxoSmithKline, Ciba-Geigy, Forensic Science Service, Health Development Agency, National Institute for Health and Clinical Excellence, Taylor and Francis, Clifford Chance, the BBC and News International a poté jako konzultant a hodnotitel pro Open Society Institute’s Library Program a Information Program.

Krom své akademické práce nyní pracuje s knihovními/informačními programy v George Soros’s Open Society Initiative, učí na letních školách pro knihovníky v Central European University v Budapešti.[2]


Akademické zájmy

David Bawden své akademické zájmy dělí do tří hlavních oblastí:

 • Základy informační vědy, zahrnující koncepce informací v různých kontextech, informace a výzkum v knihovních a informačních disciplínách, a vzdělání odborníků v těchto oblastech
 • Informační zdroje a dokumenty, jejich povaha, využití a organizace, historický vývoj a jejich nové formy.
 • Informační chování, především ty jeho aspekty spojené s individuálními rozdíly, s kreativitou, inovacemi, vývojem digitální gramotnosti


David Bawden je taktéž zaujat myšlenkou open-access a teorií a praxí odporných časopisů, především jak se vyvíjejí společně s digitálním prostředím a jaký mají dopad na uživatele. Z těchto důvodů byl v minulosti členem redakčních týmů mnoha odborných časopisů, například International Journal of Information Management, Journal of Chemical Information and Computer Sciences, Perspectives in Information Management, ATLA: Alternatives to Laboratory Animals.[3]

V současnosti píše svůj osobní blog The Occasional Informationist - irregular thoughts on the information sciences, a je členem rady Aslib. Rovněž je editorem Facet's Foundations of the Information Sciences a vědeckého časopisu Journal of Documentation.[4]


 • The Journal of Documentation (JDoc) je jedním z nejvýznamnějších recenzovaných časopisů v oboru knihovní a informační vědy. Zaměřuje se na koncepty, rámce a filozofii této disciplíny v kontextu její dokumentace a zaznamenaného poznání. Časopis je zahrnut v citačních databázích ISI a SCOPUS. Články v něm vycházející jsou jedny z nejfrekventovaněji citovaných, reflektují odbornou praxi a nejnovější poznatky všech odvětvích knihovní a informační vědy a vědách jim příbuzných, jako např. psychologie, kognitivní věda, fyzikální vědy, komunikační a mediální studia nebo informatika. [5]


Vyučované předměty

Na City University London vyučuje David Bawden tyto předměty:

 • Library and Information Science Foundation (přednášející)
 • Information Resources and Organisation (vedoucí modulu)
 • Information Domains (vedoucí modulu)
 • Digital Libraries (lecturer)
 • Research, Evaluation and Communication Skills (vedoucí modulu)
 • Independent Study (vedoucí modulu)
 • Dissertation project (vedoucí modulu)[6]


Vědecká spolupráce

David Bawden se na některých publikacích podílí s kolegyní Lyn Robinson, významnou vědkyní na poli informační vědy. Mezi jejich nejvýznamnější společná díla patří kniha Introduction to information science.

Introduction to information science

Knihu, koncipovanou spíše jako učebnici, ocení obecně zejména studenti a čtenáři ze všech informačních profesí. Týká se témat jako je organizace informací, výzkum informační vědy, informační technologie, informační management a politika apod. Namísto obvyklé přemluvy jednoho autora kniha obsahuje šest pojednání od informačních vědců z pěti různých zemí. Nabízejí se zde tak různé úhly pohledu na předmět zájmu informační vědy, důležité otázky a výzvy, kterým obor čelí. Autory těchto těxtů jsou Theresa Dirndorfer Anderson (Austrálie), Andrew Dillon a Jonathon Furner (USA), Birger Hjørland (Dánsko), Fidelia Ibekwe-SanJuan (Francie), a Maja Žumer (Slovinsko).

Kniha je členěna na 15 kapitol v rozsahu zhruba 15-25 stran. Na konci každé kapitoly lze nalézt tzv. "key readings" a rozsáhlé seznamy referencí. Kapitoly rovněž obsahují textová pole se shrnutím hlavních myšlenek textu nebo různých doplňujících informací. Pole tak slouží k lepší orientaci čtenáře v textu, snazšímu pochopení tématu či prohloubení již nabytých znalostí.

1. kapitola představuje informační vědu jako disciplínu a profesi, poukazuje na její perspektivu a uvádí některé její základní otázky

2. kapitola popisuje historii informace, zaměřuje se na dokumenty a jejich jak historickou, tak současnou funkci

3. kapitola obsahuje pohledy na filozofii a paraidgmata informační vědy

4. kapitola uvádí základní koncepty informační vědy, např. Shannonovu teorii komunikace, teorii relevance apod.

5. kapitola vysvětluje doménovou analýzu

6. kapitola je věnována informační organizaci

7. kapitola přibližuje informační technologie

8. kapitola, Infometrie, představuje historii a zákony této disciplíny

9. kapitola se zabývá informačním chováním

11. kapitola popisuje informační společnost

12. kapitola je věnována informačnímu managementu a politice

13. kapitola představuje digitální gramotnost a poukazuje rovněž na kontext její budoucnosti

14. kapitola uvádí hlavní metody výzkumu na poli informační vědy

15. kapitola obsahuje se zabývá pohledem na možnou budoucnost a vývoj informační vědy

Tato kniha spolu s doporučenou literaturou hlouběji rozvádějící témata zde uvedená tvoří moderní ucelený pohled na informační vědu, a představuje tedy velice vhodný informační zdroj praktický při studiu těchto disciplín.[7]


 • Lyn Robinson je od roku 2004 profesorkou na City University London, je čestnou přednášející a PhD supervisorem na Katedře Informačních studií na University College London a ve své badatelské práci se zaměřuje především na dokumenty, jejichj vznik, vývoj a uživatelské ineterakce. Píše svůj osobní blog http://thelynxiblog.com/ a má účet na Twitteru pod @lynrobinson. [8]

V roce 2014 s ní byl při příležitosti výstupu na konferenci Infodays v Praze napsán rozhovor pro Inflow: http://www.inflow.cz/rozhovor-s-lyn-robinson


Seznam publikací

Robinson, L. and Bawden, D. (2012). Introduction to Information Science. London: Facet Publishing.

Bawden, D. (2011). Introduction to information science and technology. Medford NJ: Information Today.

Bawden, D., Robson, A. and Judd, A. (2001). Pharmaceutical and medicines information management. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Bawden, D., Gilchrist, A. and Aitchison, J. (2001). Thesaurus construction and use: a practical manual. 4th edn. (4th). London: Aslib.

Bawden, D. and Aitchison, J. (1997). Thesaurus construction and use: a practical manual (3rd edition). (3rd). London: Aslib. ISBN: 0851423906.

Pepperell, C. (1994). Three-dimensional chemical structure searching. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863801455.

Wilson, T. (1993). Chemical searching on an array processor. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863801285.

Polton, D.J. (1993). Chemical nomenclatures and the computer. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863801560.

Mager, P.P. (1991). Design statistics in pharmacochemistry. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863801129.

Willett, P. (1991). Three-dimensional chemical structure handling. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863801218.

Bawden, D. (1990). User-oriented evaluation of information systems and services. Gower: Aldershot.

Bawden, D. and Blakeman, K. (1990). Going automated. London: Aslib. ISBN: 0851422640.

Bawden, D. and Blakeman, K. (1990). IT strategies for information management. London: Butterworths.

Bawden, D. (1990). Chemical information systems: beyond the structure diagram. Chichester: Ellis Horwood. ISBN: 0131265822.

Crippen, G.M. and Havel, T.F. (1988). Distance Geometry and Molecular Conformation. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863800734.

Mager, P.P. (1988). Multivariate chemometrics in QSAR: a dialogue. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863800548.

Ioffe, I.I. (1988). Application of pattern recognition to catalytic research. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863800696.

Willett, P. (1987). Similarity and clustering in chemical information systems. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863800505.

Strouf, O. (1986). Chemical pattern recognition. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863800440.

Kier, L.B. and Hall, L.H. (1986). Molecular connectivity in structure-activity analysis. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863800394.

Coomans, D. and Broeckaert, I. (1986). Potential pattern recognition in chemical and medical decision making. Taunton: Research Studies Press. ISBN:

0863800416.

Simon, Z. (1984). The MPD method for QSAR studies. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863800157.

Golender, V.E. and Rozenblit, A.B. (1983). Logical and combinatorial algorithms for drug design. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0863800068.

Zupan, J. (1982). Clustering of large data sets. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0471104558.

Lewi, P.J. (1982). Multivariate data analysis in industrial practice. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0471104663.

Shorter, J. (1982). Correlation analysis of organic reactivity. Taunton: Research Studies Press. ISBN: 0471104795.

Bawden, D. (2014). Being fluent and keeping looking. Kurbanoglu, S., Spiranec, S., Grassian, E., Mizrachi, D. and Catts, R. (Ed.), Information literacy:

lifelong learning and digital citizenship in the 21st century (pp. 13-18) Berlin: Springer.

Robinson, L. and Bawden, D. (31 Jul 2013). Mind the gap: transitions between concepts of information in varied domains. Ibekwe-SanJuan, F. and Dousa, T.M.

(Ed.), Theories of Information, Communication and Knowledge (pp. 121-141) Springer. ISBN: 9400769725.

Bawden, D. (2011). Encountering on the road to Serendip? Browsing in new information environments. Foster, A. and Rafferty, P. (Ed.), Innovations in

Information Retrieval (pp. 1-22) Facet Pub. ISBN: 1856046974.

Robinson, L. and Bawden, D. (01 Sep 2011). Digital literacy and the dark side of information: enlightening the paradox. Stergioulas, L.H. and Drenoyianni,

H. (Ed.), Pursuing Digital Literacy in Compulsory Education (pp. 47-58) ISBN: 1433106191.

Bawden, D. and Robinson, L. (01 Jan 2011). Individual Differences in Information-Related Behaviour: What Do We Know About Information Styles?. Spink, A.

and Heinstrom, J. (Ed.), (pp. 127-158) EMERALD GROUP PUBLISHING LTD. doi: 10.1108/S1876-0562(2011)002011a009

Bawden, D. (2008). Origins and concepts of digital literacy. Lankshear, C. and Knobel, M. (Ed.), Digital Literacies (pp. 17-32) Peter Lang. ISBN:

1433101696.

Robinson, L., Bawden, D., Anderson, T., Bates, B., Rutkauskiene, U. and Vilar, P. (2007). Curriculum 2.0? Changes in information education for a Web 2.0

world. Seljan, S. and Stancic, H. (Ed.), InFuture2007: Digital Information and Heritage (pp. 27-40)

Bawden, D. (2001). Pharmacutical commercial information. Robson, A.S. and Bawden, D. (Ed.), Phamaceuticals and medicines information management (pp. 156-

167) Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN: 0443064016.

Bawden, D. (2001). Information and knowledge management. Robson, A.S., Judd, A. and Bawden, D. (Ed.), Pharmaceutical and medicines information management

(pp. 38-59) Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN: 0443064016.

Robinson, L. and Bawden, D. (11 Oct 2001). Information Sources. Robson, A., Bawden, D. and Judd, A. (Ed.), Pharmaceutical and Medicines Information

Management, Principles and Practice Churchill Livingstone. ISBN: 0443064016.

Bawden, D. (1991). Chemical reaction information. Ash, J.E., Warr, W.A. and Willett, P. (Ed.), Chemical structure systems (pp. 57-87) Chichester: Ellis

Horwood. ISBN: 0131266993.

Bawden, D. (1990). Progress towards integrated chemical information systems. Bawden, D. and Mitchell, E.M. (Ed.), Chemical information systems: beyond the

structure diagram (pp. 163-172) Chichester: Ellis Horwood. ISBN: 0131265822.

Bawden, D. and Mitchell, E. (1990). Beyond the structure diagram. Bawden, D. (Ed.), Chemical information systems: beyond the structure diagram (pp. 7-10)

Chichester: Ellis Horwood. ISBN: 0131265822.

Bawden, D. (1990). Vlaue added information systems and services. Oppenheim, C., Citroen, C.L. and Griffiths, J.-.M. (Ed.), (pp. 157-179) Borough Green:

Butterworths. ISBN: 0862912792.

Bawden, D. (1989). Software for information management. Oppenheim, C., Citroen, C.L. and Griffiths, J.-.M. (Ed.), Perspectives in Information Management

(pp. 25-62) Borough Green: Butterworths. ISBN: 0408034017.

Bawden, D. and Wood, S. (1986). Design, implementation and evaluation of the CONTRAST reaction retrieval system. (Ed.), Modern approaches to chemical

reaction searching Aldershot: Gower. ISBN: 0566035502.

Bawden, D. and Robinson, L. (). Library and information science. Jensen, K.B. and Pooley, J. (Ed.), Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy

Wiley. [6]


RTENOTITLE[9]

Graf představující počet publikaci Davida Bawdena a počet citování jeho prací v jiných dílech v jednotlivých letech.


Příspěvky na konferencích

Bawden, D. (2014). Being fluent and keeping looking. ,

Bawden, D. (2011). Mind the gap: transitions between concepts of information in varied domains. Information ecology and libraries, 10 Oct 2011, Comenius

University Bratislava.

Bawden, D. (2010). Perspectives on Knowledge Management.. , doi: 10.1002/asi.21196

Bawden, D. (2009). Information generation: change or continuity?

a další. Viz kompletní seznam na adrese http://www.city.ac.uk/people/academics/david-bawden#profile=3 - Conference (33)


Články

K roku 2015 publikoval David Bawden celkem 325 článků z různých oblastí informační vědy. Mezi jinými např.:

Tury, S., Robinson, L. and Bawden, D. (06 Feb 2015). The Information Seeking Behaviour of Distance Learners: A Case Study of the University of London International Programmes. Journal of Academic Librarianship. doi: 10.1016/j.acalib.2015.03.008

Bawden, D. and Robinson, L. (2015). 'Waiting for Carnot': Information and complexity. Journal of the Association for Information Science and Technology.

Bawden, D., Robinson, L. and Siddiqui, T. (01 Mar 2015). "Potentialities or Possibilities": Towards Quantum Information Science?. JOURNAL OF THE

ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 66(3), 437-449. doi: 10.1002/asi.23192

Bawden, D. and Robinson, L. (2014). As long as we don't pretend that it is science. Journal of Documentation, 70(1), 2-3.

Bawden, D. (01 Nov 2014). A Normative Theory of the Information Society. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 65(11), 2376-

2377. doi: 10.1002/asi.23297

a další. Viz kompletní seznam na adrese http://www.city.ac.uk/people/academics/david-bawden#profile=3 - Journal Article (325)


David Bawden v České Republice

David Bawden se v roce 2009 zúčastnil konference Inforum jako lektor workshopu Informační generace: změna, nebo kontinuita? „Cílem workshopu bylo

zamyslet se, zda a jak se tito lidé opravdu v digitálním světě změnili a jak. David Bawden položil základní otázky workshopu: Mění se informační chování mladších lidí? Pomáhá porozumění tohoto problému uvažování z perspektivy generací? Jaký vliv mají mít tyto změny na knihovnické a informační služby?“ [1] První část workshopu se věnovala změně informačního chování v kontextu generací. Tento kontext byl dále rozšířen o teorie generací a otázky, zda je vůbec možné lidskou společnost na generace dělit a proč. Po charakteristice jednotlivých generací vyšlo najevo, že pro účely vymezení informačních služeb tato kategorizace není nutná, a dále, že se generace sice v určitých aspektech liší, vymezit je ale lze. V další části workshopu se David Bawden věnoval konceptu britských knihoven se zavedením principu information commons s ohledy na sociální interakci uživatelů. S použitím metody řízeného rozhovoru bylo rozvedeno téma samotné role knihovny v dnešním rychle se měnícím digitálním prostředí, a závěrem byly položeny i velmi podnětné otázky zda „Mohou knihovny konkurovat Googlu?“ a „Mohou referenční služby konkurovat Wikipedii?“[1]


Kontakt

Telefon  : +44(0)20 7040 5060

E-mail  : d.bawden@city.ac.uk

Twitter  : https://twitter.com/david_bawdenhttps://twitter.com/david_bawden

Blog  : http://theoccasionalinformationist.com/http://theoccasionalinformationist.com/

Poštovní adresa  : City University London, Northampton Square, London, EC1V 0HB, UK[10]


Citace a použitá literatura

 1. 1,0 1,1 1,2 Informační generace: změna nebo kontinuita? (David Bawden). 2009. Ikaros [online]. 13(5/2) [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://ikaros.cz/informacni-generace-zmena-nebo-kontinuita-david-bawden
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 BAWDEN, David. 2010. Portrait of the Author as a Young Information Scientist. The Occasional Informationist [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://theoccasionalinformationist.com/2010/04/07/portrait-of-the-author-as-a-young-information-scientist/
 3. BAWDEN, David. Academic interests. The Occasional Informationist: irregular thoughts on the information sciences [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://theoccasionalinformationist.com/academic/research-and-professional/
 4. SPINK, Amanda a Charles COLE. 2006. New directions in human information behavior. Dordrecht, The Netherlands: Springer, vi, 254 p. ISBN 14-020-3670-1. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?id=aYoeiOIGSjoC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false
 5. Journal of Documentation. 2014. Emerald: Group Publishing [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=JD
 6. 6,0 6,1 Professor David Bawden: Professor of Information Science. 2014. City University London [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.city.ac.uk/people/academics/david-bawden#profile=3
 7. AVERSA, Elizabeth. Introduction to information science by David Bawden and Lyn Robinson. Chicago, IL: Neal-Schuman, 2012; 351 pp. $70.00. (ISBN. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2013, vol. 64, issue 5, s. 1081-1083 [cit. 2015-05-15]. DOI: 10.1002/asi.22885.
 8. Dr Lyn Robinson: Reader in Library & Information Science. 2015. City University London [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.city.ac.uk/people/academics/lyn-robinson
 9. David Bawden. 2012. Microsoft: Academic research [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://academic.research.microsoft.com/Author/1834107/david-bawden
 10. Professor David Bawden: Contact Information. 2015. City University London [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.city.ac.uk/people/academics/david-bawden#profile=3


Autoři:

Martin Töpfer (UČO 436701)

Kateřina Bulová (UČO 438383)