WizIQ: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
m (40 revizí: IMPORT W-Z a články začínájící na dlouhé sam. a souhl. s háčkem: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 14:04

WiZiQ - virtuální výuková platforma

Vytvořila: Byloková Kateřina

Datum: 2. dubna 2009

Adresa recenzované stránky: http://www.wiziq.com/


Úvodní strana

Charakteristika služby

Služba WiZiQ je online kolaborativní platforma, která spojuje studenty a učitele na celém světě za účelem vzdělávání. Výuka probíhá online v reálném čase v prostředí virtuálních učeben. Učitelé a studenti mohou v tomto prostředí vytvářet a sdílet online výukové materiály a testy, mohou se setkávat s lidmi, se kterými sdílejí společné zájmy.

Služba je provozována zdarma jak pro učitele, tak pro studenty. Stejně by tomu mělo být i v budoucnu. Základní verze bude i nadále poskytována zdarma, ale zájemci budou mít k dispozici za měsíční poplatek pokročilejší prvky.

WiZiQ pracuje ve formátu Flash a nepotřebuje žádnou instalaci. Podporují ho operační systémy Windows, Linux i Macs. Funguje na stejném principu jako např. YouTube – umožňuje učitelům zkopírovat obsahový kód na své webové stránky nebo blog. Studenti pak mohou navštěvovat virtuální třídy přímo z učitelovy webové stránky nebo blogu bez nutnosti navštívit stránku WiZiQ.com.

Co stránky nabízí

Virtuální učebny jsou vybaveny živým video/audio, chatem, je možné sdílet PPT prezentace, dokumenty a obrázky. Z každé výuky je pořizován záznam, a tak mají učitelé i studenti možnost lekci znovu navštívit a dokonce v rámci ní vyhledávat konkrétní témata. Učebny mohou být otevřeny pro veřejnost, ale mohou být i soukromé, přístupné pod heslem.

Současná nabídka virtuálních tříd zahrnuje výuku angličtiny, zeměpisu, občanské výchovy, zdravovědy, matematiky, přírodní vědy, ekonomie, americké historie, cizích jazyků atd.

Účastníci virtuálních lekcí mohou konverzovat s ostatními, mohou kreslit a psát na tabuli, sdílet prezentace, PDF, zvuk a obrázky. Učitelé mají možnost tato práva omezit a studenti potom vystupují pouze jako diváci.

Virtuální učebny je možné využívat zdarma i v systému LMS Moodle jako modul „Živá třída“ (Live Class). Modul je dostupný jako nestandardní aktivita.

Jak služba funguje

Registrace do této služby probíhá pomocí stručného formuláře - vyplňuje se pouze jméno, e-mailová adresa a heslo. Pro potvrzení registrace je nutná verifikace prostřednictvím odkazu, který je bezprostředně po vyplnění údajů odeslán na uvedenou e-mailovou adresu.

Po přihlášení je možné upravit uživatelský profil - přidat fotografii, vyplnit další kontaktní informace, údaje o dosaženém vzdělání, nastavit časové pásmo, vloži tagy vyjadřující předmět zájmu a údaje o PayPal účtu. V případě, že se chceme stát učitelem, vyplníme "Teacher Profile". Profil učitele obsahuje informace o vyučovaných předmětech a tématech, o úrovni a vyučovacím jazyku.

V případě, že službu využíváme jako student můžeme buď shlédnout záznam proběhlé přednášky ("Recordings"), nebo můžeme navštívit přednášku, která probíhá v reálném čase online ("Live Now"). Pokud se chceme zúčastnit přednášky, která proběhne v nejbližší době, vybereme si z nabídky "Upcoming Classes".

Ukázka vytvořená touto službou

Před vstupem do virtuální učebny (v tomto případě záznamu) má uživatel možnost seznámit se s bližšími informacemi o třídě a vyučujícím. Jsou k dispozici komentáře ostatních uživatelů, kteří virtuální učebnu navštívili. U záznamů je uveden údaj o tom, kdy online výuka proběhla a jak dlouho kurz trval.

Arabic Language for Beginners

Virtuální učebna je rozdělena do několika podoken. Největší část zaujímá tabule, na kterou mají možnost psát jak vyučující, tak studenti (pokud nejsou jejich práva omezena). Pod tabulí je umístěn panel pro ovládání základních funkcí (hlasitost, posuvník mezi slidy, časový průběh výuky...). V levém dolním rohu je umístěno okno chatu. Nad oknem chatu je zobrazen obsah. V tomto případě je prezentace pouze ozvučena a je slyšet hlas vyučujícího. V některých virtuálních třídách je k dispozici i video přednášejícího - přenos z webové kamery je zobrazen v levém horním rohu nad obsahem.

Ukázka virtuální učebny

V rámci služby WiZiQ jsou uživatelům k dispozici také testy. Testy je možné vyhledat pod konkrétním názvem, procházet naposledy přidané nebo nejpopulárnější testy. Lze také zadat název zkoušky, na kterou se uživatel připravuje a systém podle tohoto kritéria nabídne seznam vhodných testů. U každého testu je uvedena informace o autorovi, počet otázek, stručná charakteristika a kolik uživatelů test absolvovalo.

Ukazka testu

Hodnocení stránek

Největší výhoda služby WiZiQ spočívá v poskytování prostoru pro synchronní online výuku a v rámci této výuky možnost sdílet velké množství formátů - obrázky, videa, audio, PPT prezentace... Velkým přínosem je také možnost implementovat WiZiQ do e-learningového systému LMS Moodle.

Po obsahové stránce jsou kurzy velmi různorodé, využitelné spíše pro soukromé zájmové samostudium. Stránky mají dobře vyřešený systém hodnocení kurzů a je velice snadné se zorientovat v tom, které kurzy jsou oblíbené a doporučované ostatními uživateli. Vysoce hodnocení učitelé získávají označení "Premium".

Uživatelské prostředí je velice jednoduché. Úvodní stránka některými prvky připomíná jednoduchou strukturu vyhledávače Google.

Shrnutí

Služba WiZiQ slouží jako online kolaborativní výuková platforma pro studenty a učitele na celém světě. Výuka probíhá prostřednictvím virtuálních učeben vybavených audio/video, chatem, možností sdílet texty, prezentace a obrázky. Přednášky je možné absolvovat online v reálném čase nebo zpětně shlédnout jejich záznam. Uživatelům jsou k dispozici také testy. Základní verze služby je poskytována zdarma, pokročilejší prvky jsou přístupné za poplatek.

Reference


Zpět na hlavní stránku Referenční služby