William Aspray

Z WikiKnihovna


William Aspray

William Aspray
[1]

Datum a
místo narození
1952
-
Bydliště USA
Občanství americké
Vzdělání Wesleyan University; University of Wisconsin-Madison
Pracoviště University of Texas at Austin
Ocenění -
Známý pro Výzkum v oblasti výpočetní techniky a její historie, orální historie

Dr. William Aspray (*1952) působí jako profesor informačních technologií na Texaské Univerzitě v Austinu. Dříve působil na Williams College, Harvardské, Rutgerské nebo Pennsylvánské univerzitě, kde vyučoval např. matematické, či historické vědy. Také působil v institutu Charlese Babbage (archivní a výzkumné centrum zabývající se historií informačních technologií) na Minnesotské Univerzitě, v IEEE (institut pro elektrotechnické a elektrické inženýrství) a v Computing research association.

V roce 1989 se v IEEE stal ředitelem a vytvořil zde program věnovaný orální historii, založil konferenci IEEE History Center Conferences a zajistil mezinárodní přednášející pro IEEE History Center. [2]

Mezi jeho další profesní činnosti patří např. pozice editora ve vědeckých periodikách Information & Culture: A Journal of History, The MIT Press, místo v redakční radě periodik IEEE Annals of the History of Computing, Communications of the ACM, nebo místo v komisi Mezinárodní federace pro zpracovávání informací.

Vzdělání

Mezi dosažené vzdělání patří bakalářský titul z filosofie a matematiky a magisterský titul z matematiky, tohoto vzdělání dosáhl na Wesleyan University. Dále pokračoval ve studiu na University of Wisconsin-Madison, kde získat magisterský a doktorský titul v oboru Historie vědy. [3]

Výzkum

Dr. William Aspray se zaměřuje na výzkum historických, politických a sociálně-ekonomických studií informačních technologií. Tři roky také pracoval na výzkumu potravinových studií společně s Melissou Ocepek a Georgem Royerem.
Jeho aktuální výzkumy se zabývají tématy:

 • Informace v každodenním životě
 • Historie výpočetní techniky, informací a informačních technologií
 • Problémy práce a vzdělávání spojené s informačními profesemi
 • Sociální a kulturní dimenze soukromí a bezpečnosti v digitálním věku
 • Právní, obchodní a hospodářské otázky vztahující se k internetu a novým médiím

Publikační činnost

Výstupy doktorovy výzkumné činnosti zatím obsahují zhruba 20 knih, 70 článků a 150 vzpomínek pamětníků. Tyto výstupy byly často tvořeny či editovány ve spolupráci s jinými odborníky. [4]

Mezi vybraná díla patří:

 • Aspray, William; Kitcher, Philip: History and Philosophy of Modern Mathematics, 1988
  - Eseje, ve kterých se autoři zabývají známými vědci z oblasti matematiky, historie a filozofie, a zhodnocují současný stav oboru.
 • Aspray, William: John von Neumann and the Origins of Modern Computing, 1990
  - Kniha poskytuje podrobnou zprávu o různorodých příspěvcích John von Neumanna, které přispěly k rozvoji počítačové vědy.
 • Aspray, William: Chasing Moore’s Law: Information Technology Policy in the United States, 2004
  - Kniha poskytuje úvodní přehled všech hlavních politických otázek ve Spojených Státech souvisejících s informačními technologiemi.
 • Aspray, William; Campbell-Kelly, Martin: Computer: A history of the Information Machine, 2004
  - Kniha zkoumá počátky rozvoje počítačů od roku 1833 a související dopady na výrobu a prodej inovací tehdejšími společnostmi.
 • Aspray, William; Cohoon, Joanne: Women and Information Technology, 2006
  - Kniha zkoumá důvody přetrvávající nerovnováhy pohlaví v oblasti počítačové vědy a prozkoumává některé strategie, jejichž cílem je zvrátit klesající tendenci nepoměru.
 • Aspray, William; Ceruzzi, Paul: The Internet and American Business, 2008
  - Kniha sleduje dopad internetového obchodu od roku 1995 na americké hospodářství a společnost.
 • Aspray, William; Hayes, Barbara: Health Informatics: a Patient-Centered Approach to Diabetes, 2010
  - Kniha zkoumá potřebnou součinnost technologů a poskytovatelů s cílem navrhnout a implementovat efektivní digitální nástroje pro zdravotní péči.
 • Aspray, William; Winget, Megan: Digital Media, 2011
  - Kniha zkoumá digitální média ze čtyř různých pohledů: zachování, humanitní, organizační a historický pohled.
 • Aspray, William; Hayes, Barbara: Everyday Information, 2011
  - Kniha se zabývá vývojem vyhledávání informací v devíti oblastech každodenního života ve Spojených Státech.
 • Aspray, William; Doty, Philip: Privacy in America, 2011
  - Sbírka esejí reprezentující originální práce respektovaných vědců, řešících řadu otázek o ochraně soukromí.
 • Aspray, William; Royer, George; Ocepek, Melissa G.: Food in the Internet Age, 2013
  - Kniha zkoumá potraviny ve Spojených Státech ve vztahu k internetu, zejména témata, která se týkají online firem spojených s jídlem.

V současné době pracuje William Aspray ve spolupráci s Jamesem Cortadou na knihách Before Fake Facts: The Long History of Lies and Misrepresentations in American Public Life a Online Scrunity in America: From Urban Legends to Politican Fact-Checking: 1990-2015.[5]

Odkazy

Oficiální stránky Williama Aspray na Texaské univerzite v Austinu
Rozhovor s Williamam Aspray na téma orální historie
Článek Williama Aspray: The Scientific Conceptualization of Information: A Survey
Článek Aspray, William; Royer, George; Ocepek, Melissa G.: A Semiotic Analysis of Food Related Advertisements During the Second World War in Ladies Home Journal
Životopis Williama Aspraye

 

Citace

 1. William Aspray. The University of Texas at Austin: School of Information [online]. [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: https://www.ischool.utexas.edu/~bill/william_aspray.jpg
 2. GESELOWITZ, Michael. Oral-History: William Aspray. In: Engineering and Technology History Wiki [online]. IEEE History Center, Hoboken, NJ, USA, 2011 [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: http://ethw.org/Oral-History:William_Aspray
 3. William Aspray. The University of Texas at Austin: School of Information [online]. [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: https://www.ischool.utexas.edu/~bill/index.html
 4. William Aspray: Publications. The University of Texas at Austin: School of Information [online]. [cit. 2016-05-10]. Dostupné z: https://www.ischool.utexas.edu/~bill/publications.html
 5. ASPRAY, William. Curriculum Vitae. 2018.