Wikikniha

Z WikiKnihovna

Klčová slova: wiki, knihy, online tvorba, licence
Synonyma: Wikibooks
Pojmy:
nadřazené: Wikipedie
podřazené: články, návody, příručky

logo

Wikiknihy

Projekt Wikiknihy si klade za cíl shromažďovat a rozšiřovat svobodné, otevřené materiály, manuály, učebnice, knihy a jiné texty v českém jazyce. [1]

Wikiknihy jsou projektem internetové encyklopedie Wikipedie. Jsou jedním z mnoha rozšiřujících projektů této encyklopedie. Mezi další takové projekty patří např.: Wikislovník, Wikizprávy, Wikicitáty, Wikizdroje atd.

Portál Wikiknih byl založeny 10. července 2003. První verze byla pouze v angličtině. Česká verze portálu vznikla až za rok, v roce 2004. Jedná se o portál, kde si uživatelé mohou svobodně tvořit online nebo vkládat již hotová díla. Další uživatelé se mohou spolupodílet na jejich vzniku. Na portále jsou i návodné články jak knihy číst nebo editovat. [2]

Portál Wikiknih je rozdělen tématicky. Což usnadňuje uživatelům vyhledávání materiálů a přispěvatelům správné zařazení jejich příspěvku. Spousta témat je již vypsaných, nicméně ještě nejsou uživateli zpracované. Wikiknihy jsou stále ve svém rozvoji. Spravuje je nezisková organizace Wikimedia Foundation, která pod sebou sdružuje i další podpůrné projekty, spojené s Wikipedií. ( Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty,Wikiknihy,Wikizdroje,Wikimedia Commons, Wikizprávy, Wikidata a Wikiverzita) Cílem této organizace je rozvoj veškerých otevřených projektů na Wikipedii a zajištění, že jejich přístup zůstane zdarma. [3]

Licence

Veškerý text a obrázky uvedené na Wikiknihách, a celé Wikipedii, musejí být opatřeny svobodnou licencí, aby nikomu nebyla upírána jeho autorská práva. Nesmějí zde být publikovány materiály s copyrightem a bez souhlasu autora. Texty by měly být vkládány s licencí GFDL (Gnu Free Documentation License) "Jedná se o copyleftovou licenci pro svobodnou dokumentaci. Umožňuje uživatelům práva ke kopírování, redistribuci, modifikaci díla běžnému uživateli. Pouze vyžaduje, aby veškeré kopie byly distribuovány pod stejnou licencí."[4]

Mezi další svobodné licence užívané na wikipedii patří Creative Commons - pod touto licencí je možné dílo také svobodně šířit ale je potřeba se řídit určitými pravidly. Musíte uvést autora článku (či knihy), kterou chcete šířit a to takvovým způsobem, jaký určuje autor. Zachovat tuto licenci i v dalším šíření článku. Pokud je daný článek licencován Creative Commons, již ve většině případů autor nevyžaduje licenci GFDL.[5][6]

Wikijunior

Jde o podprojekt wikiknih, který se zaměřuje na dětskou literaturu a to konkrétně na díla pro děti do 12 let. „Sdružuje pod sebou časopisy a webové stránky. Je financován z grantu Beck Foundation (Nadace Beck) Sdružuje spisovatele, studenty, učitele i běžné lidi z celého světa, kteří pracují společně. Příspěvky jsou vícejazyčné (angličtina, francouzština...)“[7]

Wikikniha

Jedná se jeden konkrétní příspěvek na webovém portále Wikiknihy. Nejde o klasické heslo na Wikipedii. Nicméně každá Wikikniha obsahuje odkaz na heslo na Wikipedii, které s jejím obsahem souvisí. Příspěvky jsou tvořeny uživateli Wikipedie. Jejich cílem je poskytnout různé přehledy, návody a články na dané téma, které budou dostupné zdarma a každému uživateli. Wikiknihy jsou sbírkou učebnic, příruček a výukových materiálů s otevřeným obsahem. Tj. takovým, který může kdokoliv dále svobodně doplňovat a upravovat, aniž by tím narušoval něčí autorská práva. Projekt je založen na předpokladu, že jen takto lze dosáhnout toho aby bylo dílo stále aktuální a morálně nezastaralo.[8] Patří sem ověřitelné informace, které je možno použít k rozšíření znalostí. „Knihy, které nemají výukový charakter nebo charakter manuálu, sem nepatří.“ [9] Veškeré příspěvky musejí být autorsky čisté, tzn. že nesmějí být přepsané z jiného originálu. Pokud autor chce použít výňatek z díla někoho jiného, musí příspěvek vložit jako „komentovaný text. „[10]

Zdroje

  1. :Wikiknihy [online]. 2011-09-09 [cit 2012-11-27]. Dostupné z: http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:Hlavn%C3%AD_strana)
  2. Wikiknihy: Nápověda:Obsah [online]. 2011-03-07 [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://cs.wikibooks.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obsah
  3. Wikimedia Foundation [online]. 2012-11-19 [cit. 2012-11-27]. Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikimedia
  4. GNU Free Documentation License [online].2012-08-10 [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/GFDL
  5. Creative Commons: Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) [online]. [cit.2012-11-27]. Dostupné z: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs
  6. Creative Commons Česká republika: Licence Creative Commons. [online]. © 2013. [cit. 2013-01-29]. Dostupné z: http://www.creativecommons.cz/
  7. Wikiknihy [online]. 2012-11-03 [cit. 2012-11-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikiknihy
  8. Wikiknihy. Co jsou wikiknihy [online]. 2012-09-30 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:Co_jsou_Wikiknihy
  9. Wikiknihy. Co jsou wikiknihy [online]. 2012-09-30 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:Co_jsou_Wikiknihy
  10. Wikiknihy. Co jsou wikiknihy [online]. 2012-09-30 [cit. 2012-11-28]. Dostupné z:http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:Co_jsou_Wikiknihy

ČERMÁK, Jiří. GNU/GPL - Právní rozbor licence. Root.cz. [online].2009-09-26 [cit.2012-11-18]. ISSN 1212-8309. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/gnugpl-pravni-rozbor-licence/