WikiKnihovna:WikiKnihovna

Z WikiKnihovna
Verze z 14. 1. 2012, 13:38, kterou vytvořil Michal Klajban (diskuse | příspěvky) (200px)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Logo WikiKnihovny

WikiKnihovna je projekt pro sdílení a tvorbu studijních materiálů z oblasti knihovnictví a informační vědy. Slouží všem zájemcům o tyto obory, především pak studentům a učitelům z KISK v Brně, ÚBK v Opavě a ÚISK v Praze.

Pokud chcete napsat nebo upravit článek, stačí se zaregistrovat.

Proč ne Wikipedie?

Proč vzniká WikiKnihovna? Proč nestačí Wikipedie? Následující porovnání snad přináší alespoň částečnou odpověď:

  • Na Wikipedii není dovolen vlastní výzkum × WikiKnihovna umožňuje vlastní výzkum
  • Wikipedie slouží pouze k diskusi o Wikipedii a souvisejících tématech × WikiKnihovna umožňuje využívat diskuse pro výměnu názorů i o ostatních tématech
  • Wikipedie má desítky pravidel × WikiKnihovna nemá skoro žádná pravidla, vše záleží na tom, jak si to zařídí její uživatelé, tzn. sami knihovníci a informační vědci
  • Wikipedie je chápána jako všeobecná encyklopedie × WikiKnihovna je chápána jako společný prostor pro hostování studijních materiálů z oblasti knihovnictví a informační vědy

Wikipedie zkrátka neposkytuje potřebné podmínky pro naše potřeby a tvorbu. Navíc je na Wikipedie obrovské množství editorů a proto velmi těžké tam zavádět jakékoli inovace, nové postupy či testovací aplikace. WikiKnihovna je však otevřena veškerým inovacím a novinkám, stačí se jen domluvit.