WikiKnihovna:Kontakt

Z WikiKnihovna

Dříve WikiKnihovnu zprovoznil a spravoval Michal Klajban. Kontakt na něj: michal[tecka]klajban_AT_gmail[tecka]com

Nyní (2020) WikiKnihovnu spravuje Ondřej Kadlec. Obracet se můžete i na Tomáše Marka.