WikiKnihovna:Kategorizace

Z WikiKnihovna

Hesla na tomto projektu jsou zakategorizována na základě tohoto schématu:

 • 10 Legislativa a právo
  • 10.1 Ochrana duševního vlastnictví
   • Autorskoprávní záležitosti, fair use, ochranné známky, patentové právo
    • Licence, fair use, ...
  • 10.2 Právní předpisy
   • Zákony o knihovnách atd.
  • 10.3 Smlouvy a úmluvy
   • Smlouvy a úmluvy mezi knihovnami atd.; např. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl však bude i v kat. Licence
  • 10.4 Informační politika
   • Svoboda informací, cenzura, národní a další informační politika atd.
  • 10.5 Systémy a infrastruktura
   • Know how, transfer technologií („široký soubor procesů, pokrývajících toky know-how, zkušeností a technického vybavení pro mitigaci a adaptaci, zacílených na různé aktéry jako jsou národní vlády, soukromé společnosti, finanční instituce, nevládní organizace a výzkumné a vzdělávací instituce“.[2])
 • 11 Jiná netematická hesla
  • Kategorie výhradně pro věci, které jen velmi málo nebo vůbec nesouvisí s informační vědou - hesla typicka vytvářená v Bloku expertů na KISK

Zdroje

Tento koncept byl vypracován hlnvně na základě http://www1.cuni.cz/~brt/search/TaxonomieISTA2003.pdf a vlastních úprav podle zaměření projektu, inspirace byla čerpána z:

Reference

 1. V orig. indexing services. Přeloženo dle Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky
 2. http://www.rozvojovka.cz/transfer-technologii-jako-soucast-vyjednavani-o-klimatickych-zmenach_200_42.htm