Wiki

Z WikiKnihovna

Autor: Kateřina Kocábová

Klíčová slova: wiki, Ward Cunningham, Wikipedia

Synonyma: ---

Související pojmy:

nadřazené - web 2.0, internet

podřazené - Wikipedia, WikiAnswers, Hudong, Kisk Wiki


Základní charakteristiky

Pod pojmem „wiki“ se dnes rozumí weby, které umožňují svým uživatelům libovolně přidávat a upravovat svůj obsah za pomoci zjednodušeného značkovacího jazyku nebo WYSIWYG (What You See Is What You Get) HTML editoru. Ward Cunningham, tvůrce prvního wiki systému, jej charakterizoval jako „the simplest online database that could possibly work“.[8]

Kromě editace a přidávání nového obsahu umožňují wiki systémy další (a velice užitečnou) věc: uživatel má možnost podívat se na všechny předchozí verze dané stránky. Užitečnost tohoto prvku spočívá zejména v tom, že stejně jako všude jinde, se i na internetu nacházejí vandalové, kteří zneužívají otevřených systémů a možnosti editace ke zničení či znehodnocení dané práce, ale díky tomuto nástroji je jejich počínání v podstatě neškodné. („Vandalizmus dokazuje příklad z poměrně nedávné doby, kdy student Virgil Graffith napsal program Wikiscanner, který dokáže dle rozsahů IP adres určovat, z jakých míst jsou jednotlivé články na Wikipedii upravovány. Vyšlo kupříkladu najevo, že záhadně mnoho výmazů kritiky u hesel týkajících se scientologie pochází z počítačů této církve atd.“).[2]

Na mnohých veřejných wiki odpadá povinnost registrace uživatele, ale většina velkých wiki systémů má různé způsoby omezení přístupu pro zápis (např. zablokování IP adresy nebo uživatelského jména). Co se týče vyhledávání, většina wiki umožňuje alespoň vyhledávání v titulech a mnohé dokonce plnotextové vyhledávání.

Historie a vznik

Slovo wiki pochází z havajštiny a přeloženo do češtiny znamená „rychle“. Tvůrce prvního wiki softwaru je Howard G. "Ward" Cunningham, americký počítačový programátor, který slovo wiki zvolil na základě vzpomínky na mezinárodní letiště v Honolulu, kde jezdí tzv. „Wiki wiki“ kyvadlové autobusy mezi jednotlivými letištními terminály. Jeho stránky s názvem WikiWikiWeb vznikly v roce 1995. Obrovský nárůst popularity nicméně wiki systémy zaznamenaly až na počátku 21. století. Wikipedia byla spuštěna v lednu roku 2001.

Wiki software

Wiki software je program (aplikace), díky kterému systém wiki funguje. V dnešní době existují desítky nejrůznějších wiki softwarů, jejichž tvůrci použili nejrůznější programovací jazyky (C++, Java, PHP, atd.). K asi nejznámějším wiki systémům patří MediaWiki (který používá Wikipedia), Kwiki, Twiki, MindTouch, PBWiki nebo Sites od Googlu.

Příklady a využití wiki

Nejznámější a nejrozsáhlejší wiki je Wikipedia, která vznikla v roce 2001. Wikipedia obsahuje přes 15 milionů článků ve 240 jazycích a jejich počet neustále roste. Anglická verze Wikipedie obsahuje neuvěřitelných více než 3,2 miliony článků. Na druhém místě je co do počtu článků (téměř 4 miliony) čínská wiki Hudong, dostupná pouze v čínském jazyce. Zajímavým projektem je web WikiAnswers, kde kdokoliv může položit otázku a stejně tak kterýkoliv uživatel na ni může odpovědět.

Kromě všeobecných encyklopedií, jakými je například již zmíněná Wikipedia, existují samozřejmě i jiné wiki, zaměřené např. na nějaké konkrétní téma (hudba, cestování, počítače, právo, věda, apod.). Seznam wiki najdete např. na http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wikis. Systémy wiki nicméně používají i různé organizace (vzdělávací instituce, firmy) v rámci svého intranetu, především z důvodu snadnějšího sdílení a úpravy informací, jednodušší spolupráce a komunikace apod. Wiki jsou také nástrojem pro dálkové vzdělávání, umožňují zveřejňovat studijní materiály, atd.


Použité zdroje

  1. Lupa.cz [online]. Copyright © 1998–2010 [cit. 2010-04-28]. Wiki v éře Web 2.0. Dostupné z WWW: <http://www.lupa.cz/clanky/wiki-v-ere-web-2-0/>. ISSN 1213-0702.
  2. PLESKA, Nikola. Web 2.0 a blogy [online]. 20. 4. 2008 [cit. 2010-04-23]. Wiki systémy. Dostupné z WWW: <http://dp.pleska.net/wiki-systemy/>.
  3. Přispěvatelé Wikipedie. Wiki [online]. c2010 [cit. 2010-04-23]. Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Datum poslední revize 26. 03. 2010, 22:06 UTC. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=5146664>
  4. SOLOMON, Gwen; SCHRUM, Lynne. Web 2.0 : new tools, new schools. First edition. Eugene (Oregon) : [s.n.], 2007. x, 270 s.
  5. VOSSEN, Gottfried; HAGEMANN, Stephan. Unleashing Web 2.0. USA : Elsevier, 2007. xiv, 353 s.
  6. Wikipedia contributors. List of wikis [online]. c2010 [cit. 2010-04-28] Wikipedia, The Free Encyclopedia. 2010 Apr 25, 03:03 UTC. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_wikis&oldid=358134761>.
  7. Wikipedia contributors. Wiki [online]. c2010 [cit. 2010-04-28]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. 2010 Apr 25, 00:43 UTC. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wiki&oldid=358114642>.
  8. Wikipedia contributors. Ward Cunningham [online]. c2010 [cit. 2010-04-28]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. 2010 Apr 14, 12:42 UTC. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ward_Cunningham&oldid=355956313>.
  9. ZBIEJCZUK, Adam. Web 2.0 - Wiki systémy - user generated content [online]. 2007 [cit. 2010-04-23]. 03.4 - Wiki systémy . Dostupné z WWW: <http://zbiejczuk.com/web20/03-4-wiki-systemy.html>.