Wendy A. Warr

Z WikiKnihovna


Wendy Anne Warr

Wendy A. Warr

[1]

 
Stoke-on-Trent, Velká Británie
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  vdaná - manžel Hilary E. Warr, 2 děti
  Holmes Chapel, Velká Británie
  britské
Vzdělání - B.A. (Oxon.) Chemistry, Lady Margaret Hall, University of Oxford, England, 1967

- M.A. (Oxon.) Chemistry, Lady Margaret Hall, University of Oxford, England, 1971

- D. Phil. (Oxon.) Chemistry (organic synthesis), Lady Margaret Hall, University of Oxford, England,1971

Pracoviště - 1968-1970, University of Oxford, Part-time Research Assistant, Experimental Information Unit

- 1970-1972, Robinson Brothers Ltd., Research Chemist

- 1972-1991, ICI Pharmaceuticals

  - Fellow of the Royal Society of Chemistry

- Fellow the Chartered Institute of Library and Information Professionals

Známý pro - výzkum v oblasti chemické informatiky

Wendy Anne Warr je diplomovaná chemička (Chartered Chemist), Fellow of the Royal Society of Chemistry a Fellow of the Chartered Institute of Library and Information Professionals. Zabývá se informačními systémy a výzkumem, především ve farmaceutickém průmyslu. Je zakladatelkou společnosti Wendy Warr & Associates. Poskytuje konzultace, věnuje se konkurenčnímu zpravodajství, zúčastňuje se důležitých konferencí a píše zprávy z oblasti chemické informatiky.[2]

Život

Vzdělání

Wendy A. Warrová studovala na Oxfordské univerzitě, na níž získala v oboru Chemie nejprve bakalářský titul (1967), následně magisterský titul (1971) a nakonec i titul doktora filozofie se zaměřením na organické syntézy (1971).

Zaměstnání

Po dokončení bakalářského studia dostala pracovní nabídku v Jednotce experimentální informatiky (Experimental Information Unit) na Oxfordské univerzitě[3]. Zde se učila kódovat struktury do Wiswesserovi lineární notace (WLN)[1] jako součást projektu, který se snažil o to, aby byl Index Chemicus Registry System (ICRS) dostupný na univerzitách ve Velké Británii.  Po dokončení doktorátu získala roku 1972 místo v ICI Pharmaceuticals. Zde pracovala 20 let, kdy se postupně vypracovala až na pozici manažera informačních služeb, kde měla na starosti několik desítek lidí. V lednu 1992 pak založila společnost Wendy Warr & Associates, kterou stále vede.[2]

 • 1968-1970 - výzkumník v Experimental Information Unit na Oxfordské univerzitě
 • 1970-1972 – výzkumný chemik v Robinson Brothers Ltd.
 • 1972-1991 – ICI Pharmaceuticals
  • 1972-1976 – Information Scientist
  • 1976-1979 – Senior information scientist and System analyst
  • 1979-1984 – Senior System Analyst/Project Manager for Chemical Information
  • 1984-1986 – Manager of Research Information
  • 1986-1972 – Manager of Information Services
 • Leden 1992- současnost – President of Wendy Warr & Associates

Členka profesionálních organizací

 • 1967-současnost – Chemical Structure Association (nyní CSA trust)
 • 1984-2005 – ASLIB
 • 1984-současnost – UK Online Users Group
 • 1984-současnost – Institute of Information Scientists (později Chartered Institute of Library and Information Professionals)
 • 1984-současnost – Královská chemická společnost (Royal Society of Chemistry)
 • 1985-současnost – Americká chemická společnost (American Chemical Society)
 • 1986-2005 – American Society for Information Science and Technology
 • 1986-2006 – Association of Information Officers in the Pharmaceutical Industry
 • 1992-současnost – Molecular Graphics and Modeling Society
 • 1994-současnost – Society of Chemical Industry

Služby pro společnosti

 • Členka Chemical Information Division of the American Chemical Society
 • Podílela se na German Chemical Society's cheminformatics meeting
 • Podílení na International Chemical  Information Conference
 • Generální tajemník International Council for Scientific and Technical Information do roku 2015
 • Předsedkyně International Union of Pure and Applied Chemistry's
 • Členka redakční rady ACS Books
 • Členka poradního sboru ASC Software
 • Editorka ACS Journal of Chemical Information and Modeling (1989-2013)
  Wendy A. Warr je aktívna na sociálnej sieti Twitter
 • Členka redakční rady Journal of Cheminformatics

Zaujímavosti

Sociálna sieť Twitter nie je pre Wendy Anne Warr neznáma. Má na nej totižto založený účet, na ktorý pravidelne pridáva aktuality zo svojho súkromného aj kariérneho života. Svojim sledovateľom poskytuje mnoho doplňujúcich a zákulisných informácií z cheminformatických konferencií.

Dielo

Wendy Warr & Associates

Wendy A. Warr založila spoločnosť Wendy Warr & Associates v roku 1992. Táto britská spoločnosť sa venuje poskytovaniu služieb v oblasti business a competitive intelligence pre rôzne farmaceutické a softwarové spoločnosti. Prostredníctvom dôsledného pozorovania trhu chemických informácií a výskumu v sfére počítačovej chémie je užitočná pre klientov z USA, Európy, Austrálie, Blízkeho Východu a Ázie. Členovia sú v rámci spoločnosti taktiež publikačne aktívni - dôkazom sú ich pravidelné polročné správy o stave chemických a počítačových technológií[4].

Wendy Warr and Associates - Bill Town, David Johnson a Wendy Warr

 

Cheminformatika

Cheminformatika (angl. cheminformatics)[5] je oblasť chemického výskumu, ktorý využíva počítačové a informačné techniky v prospech lepšieho porozumenia chemických problémov, napríklad pri vývoji nových druhov liečiv. Wendy A. Warr sa sa sama podieľa na propagácii cheminformatiky či už na prednáškach svetových konferencií, alebo cez články vo vedeckých časopisoch.[6] 

Publikačná činnosť

Periodiká

V rokoch 1989-2013 bola Wendy Warrová editorkou odborného chemicko-vedeckého časopisu Journal of Chemical Information and Computer Sciences. Jej články sa objavili na stránkach periodika Journal of Computer-Aided Molecular Design. Je členkou redakčnej komisie cheminformatického časopisu Journal  of Cheminformatics.[2]  

Scientific workflow systems: Pipeline Pilot and KNIME

Článok vyšiel v roku 2012 v periodiku Journal of Computer-Aided Molecular Design[7]. Autorka v ňom predstavuje dve významné cheminformatické aplikácie a workflow systémy - Pipeline Pilot a KNIME. Popisuje ich rozdiely, podobnosti a ich prínos pre rýchlei a efektívnejší rozvoj oblasti cheminformatiky. Aplikácia KNIME je vyvíjaná v programovacom jazyku Java. Pôvodne nebola primárne vyvíjaná pre cheminformatikov, pochádza z data-mining prostredia. Podľa autorky, hlavnými výhodami KNIME  sú: možnosť prevedenia viacerých iterácií nad rovnakými dátami, jednoduché reštartovanie, okamžité podanie výsledku danej iterácie, bezplatná dostupnosť. Naopak nevýhodou je potreba ukladania veľkého množstva dát vzniknutých za chodu programu.Pipeline Pilot je aplikácia, ktorá spracováva dáta pomocou metódy pipelining. Táto metóda je šetrnejšia k pamäti, umožňuje spracovávanie viacerých úloh naraz. Oproti KNIME je aplikácia Pipeline Pilot spoplatnená, preto je často vnímaná ako profesionálnejšia.Rozdiely medzi obidvomi aplikáciami spôsobujú neustály progres, ktorý sa odzrkadľuje v ich vývoji. Súťaži medzi aplikáciami je výhodná z hľadiska cheminformatických vedcov, ktorí majú čím ďalej lepšie podmienky pre výskum[7].

Knihy

Dovedna je Wendy Warr autorkou, spoluautorkou či editorkou deviatich kníh. V roku 1988 vydala rozsiahlu knihu Chemical Structures: The International Language of Chemistry, v ktorej predstavuje jednania z rovnomennej konferencie konajúcej sa v Holandsku. O štyri roky na to publikovala druhú časť tejto knihy. Wendy Warr sa takisto venuje aj tvorbe recenzií na knižné diela a články iných autorov[6].

Komisia organizátorov konferencie Chemical Structures, The International Language of Chemistry. Prvá vpravo: Wendy A. Warr

Social software: fun and games, or business tools?

Jedná sa o časť kapitoly, ktorou Wendy Warr prispela do knihy Alana Gilchrista - InformationScience in Transition, ktorá bola vydaná v roku 2009[8]. Autorka sa v kapitole vyjudruje k trendom Webu 2.0. Samotný názov napovedá, že v rámci textu rozoberá sociálne siete, ich aspekty na spoločnosť - vznik komunít (Facebook, Myspace), virtuálnych svetov (World of Warcraft), vznik nových pracovných príležitostí (LinkedIn). Wendy Warr varuje aj pred možnými nebezpečenstvami nástupu webu a sociálnych sietí, napríklad: spam, úniky firemných tajomstiev, užívateľská závislosť, narušenie súkromia. V rámci svojho oboru uvedie autorka využívanie sociálneho softwaru aj v chemických a farmaceutických spoločnostiach.

Zoznam vybraných publikácií

 1. WARR, Wendy A., ed. Chemical Structures: The International Language of Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1988. ISBN 978-3-642-73977-4.
 2. WARR, Wendy A., ed. Chemical Structures 2: The International Language of Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1993. ISBN 978-3-642-78029-5.
 3. WARR, Wendy A. a A.R. HAYGARTH JACKSON. End-user Searching of CAS. Results of a Cooperative Experiment Between Imperial Chemical Industries and Chemical Abstracts Service. Journal of Chemical Information and Modeling[online]. 1988, 28, 68-72.
 4. WARR, W.A. a M.P. WILKINS. Graphics Front Ends for Chemical Searching and a Look at Chemtalk Plus [online]. 1990, 14(3), 50-54.
 5. WARR, Wendy A. Some Observations on Piecemeal Electronic Publishing Solutions in the Pharmaceutical Industry. Journal of Chemical Information and Modeling. 1991, (31), 181-186.
 6. DOWNS, G., W.A. WARR a P. WILLETT, ed. Directory of Chemical Structure Software. Oxford: Cherwell Scientific Publishing, 1992.
 7. WARR, Wendy A. An Overview of Developing Virtual Communities in Chemistry. COLLIER, H. Proceedings of the 1998 International Chemical Information Conference. Tetbury: Infonortics, 1998, s. 35-61.
 8. WARR, Wendy A. Combinatorial Chemistry. SCHLEYER, P.v.R., N.L. ALLINGER, T. CLARK, J. GASTEIGER, P.A. KOLLMAN, H.F. SCHAEFER a P.R. SCHREINER, ed. The Encyclopedia of Computational Chemistry. 1. Chichester: John Wiley, 1998, s. 401-417.
 9. WARR, Wendy A. High Throughput Chemistry. GASTEIGER, Johann. Handbook of Chemoinformatics: From Data to Knowledge. 4. Weinheim: Wiley-VCH, 2003, s. 1604-1639.
 10. WARR, Wendy A. Scientific workflow systems: Pipeline Pilot and KNIME. Journal of Computer-Aided Molecular Design [online]. 2012, 27. May 2012, 26(7), 801-804. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10822-012-9577-7
 11. WARR, Wendy A. Social software: fun and games, or business tools?. GILCHRIST, Alan.Information science in transition. London: Facet Pub., 2009, s. 323-346. ISBN 9781856046930.

Odporúčané zdroje

 1. https://www.warr.com/selpubs.html (rozšírený zoznam publikácií)
 2. https://twitter.com/WendyAnneWarr (osobný účet na sieti Twitter)
 3. https://www.warr.com/index.html (webová stránka Wendy Warr & Associates)
 4. https://jcheminf.biomedcentral.com/ (Journal of Cheminformatics)
 5. https://link.springer.com/journal/10822 (Journal of Computer-Aided Molecular Design)

 

Referencie a použitá literatúra

 1. Wendy A. Warr: Biography [online]. [Cit. 2019-05-13]. Dostupné z: https://www.warr.com/drwendywarr.html
 2. 2,0 2,1 2,2 Wendy A. Warr: Biography [online]. [Cit. 2019-05-13]. Dostupné z: https://www.warr.com/drwendywarr.html
 3. BRADLEY, David. Interview with Wendy Warr [online]. [cit. 2019-05-13]. Dostupné z: http://www.reactivereports.com/55/55_0.html
 4. What We Do. In: Warr.com [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: https://www.warr.com/whatwedo.html
 5. Cheminformatics. In: Oxforddictionaries.com [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: https://en.oxforddictionaries.com/definition/cheminformatics
 6. 6,0 6,1 Wendy A. Warr: Selected Publications. In: Warr.com [online]. [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: https://www.warr.com/selpubs.html
 7. 7,0 7,1 WARR, Wendy A. Scientific workflow systems: Pipeline Pilot and KNIME. Journal of Computer-Aided Molecular Design [online]. 2012, 27. May 2012, 26(7), 801-804 [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007/s10822-012-9577-7
 8. WARR, Wendy A. Social software: fun and games, or business tools?. GILCHRIST, Alan. Information science in transition [online]. London: Facet Pub., 2009, s. 323-346 [cit. 2019-05-14]. ISBN 9781856046930. Dostupné z: http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=3&sid=3e7ba2d6-07ba-48bc-b0f4-df337f0e0fac%40sdc-v-sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=689835&db=nlebk