W. Boyd Rayward

Z WikiKnihovna
W. Boyd Rayward

Boydrayward.jpg

 
Austrálie
Datum a
místo úmrtí
naživu
naživu
  naživu
  -
  -
  -
Vzdělání 1960 - titul Ba(Hons), University of New South Wales, Sydney

1964 - titul Dip. Lib., University of New South Wales, Sydney

1965 - titul MS(Library Science), University of Illinois at Urbana-Champaign

1973 - titul PhD, University of Chicago

Pracoviště University of Illinois at Urbana-Champaign, Graduate School of Library

and Information Science

University of New South Wales, School of Information Systems, Technology and Management

  2004 - ASIS&T Research Award[1]

2007 - Kaula Gold Medal[2]

2014 - Festschrift[3]

Známý pro životopis Paula Otleta


Warden Boyd Rayward se narodil 24. června 1939 v Austrálii. "Nejvíce je znám jako životopisec Paula Otleta a historik dokumentalistiky, ale vždy se také zajímal o moderní služby a povahu informační vědy."[4] V průběhu života působil jako profesor na několika významných univerzitách. Dodnes působí jako emeritní profesor na University of Illonis a na University of New South Wales.[5]

Vzdělání

Studoval na University of New South Wales v Sydney, kde získal v roce 1960 titul BA (hons), následně pokračoval ve studiu na té samé univerzitě a v roce 1964 obdržel titul Dip. Lib. Poté se přesouvá studovat do USA, kde nastupuje na University of Illinois a v roce 1965 zde získává titul MS v oboru knihovní vědy. Titul PhD získal v roce 1973 na University of Chicago, název jeho dizertační práce je „Paul Otlet, Bibliographer, Internationalist“.[6]

Zaměstnání

V letech 1961-1964 a 1969-1970 pracuje na různých pozicích ve veřejné knihovně Nového Jižního Walesu (dnes Státní knihovna Nového Jižního Walesu). Po přesunu do USA je v období od roku 1964 do roku 1969 zaměstnán jako asistent výuky a výzkumu na University of Illinois a poté na University of Chicago. V letech 1971 a 1972 působí opět v Austrálii jako lektor na katedře knihovnictví na University of New South Wales. Ještě v roce 1972 odjíždí do Kanady a tady pracuje do roku 1974 jako odborný asistent na fakultě pro postgraduální studium knihovnictví a informační vědy na University of Western Ontario. V roce 1975 se přesouvá zpět na University of Chicago a zde působí na fakultě pro postgraduální studium knihovnictví, až do roku 1986. Tady postupně pracuje jako odborný asistent, docent, profesor a nakonec i jako děkan (1980-1986). V roce 1986 se opět vrací do rodné Austrálie na University of New South Wales, na fakultu knihovnictví, informačních a archivních studíí (po spojení přejmenována na fakultu informačních systémů, technologíí a managementu). Zde pracoval jako profesor a vedoucí školy (1986-1992), děkan fakulty odborných studií (1993-1997). Od roku 1999 až dodnes zde působí jako emeritní profesor. Od roku 2008 až dosud také působí jako emeritní profesor na University of Illinois at Urbana-Champaign na fakultě pro postgraduální studium knihovnictví a informační vědy. Zde zastával také funkce hostujícího profesora (1997-1998), výzkumného profesora (2000-2004) a profesora (2004-2007). Působil také jako editor nebo člen redakční rady v několika odborných časopisech (Library Trends, Library History, Library and Information History, Libri, Library Review). Od roku 2006 zastává funkci koeditora v časopise Library Trends.[5]

Dílo

Pravděpodobně nejznámější částí jeho díla je, jak už bylo zmíněno, biografická studie zabývající se životem a prací Paula Otleta s názvem The Universe of Information: the Work of Paul Otlet for Documentation and International Organisation, která vyšla v roce 1975.[7] Nejedná se však o jediné Raywardovo dílo zabývající se touto osobností, což dokazuje například kniha International Organisation and dissemination of knowledge: Selected Essays of Paul Otlet, které se skládá, jak už název napovídá, z Otletových vybraných esejí. V tomto díle Rayward působí zároveň jako editor a překladatel.[8] Mimo těchto knih se osobnosti a myšlenkám Paula Otleta věnuje i v několika odborných článcích (např. článek Visions of Xanadu: Paul Otlet (1968-1944) and hypertext).[9] Jeho články se objevují v renomovaných odborných časopisech např. The Library Quaterly, Information Processing and Management, Library Trends, Journal of Librarianship and Information Science atd. Rayward je poměrně aktivní autor zaobírající se ve svých článcích různými tématy. Samozřejmě jakožto člověk, který se zabývá především historií různých oblastí knihovnictví a informační vědy (dokumentalistika, organizace znalostí, muzea a archivy atp.) na tato témata sepsal velkou část svých článků (např. článek When and Why is a Pioneer: History and Heritage in Library and Information Science věnující se průkopníkům knihovnictví a informační vědy).[10], v článcích se však nezabývá jenom historií, ale reflektuje i současné trendy ve zmíněných oblastech (např. „článek pojednávající o vlivu informační vědy a technologií na prostředí muzea“, na kterém spolupracoval s P. F. Martym a M. B. Twidalem s názvem Museum Informatics).[11] Napsal i několik samostatných kapitol do různých knih, je možné zmínit například kapitolu s názvem Electronic Information and the functional integration of libraries, museums and archives do knihy History and Electronic Artefacts.[12]

Aktivity

Rayward zastává různé funkce v mnoha organizacích a osobně se podílí(přednášení, organizační činnost) na různých akcích v oboru informační vědy a knihovnictví.

USA

 • člen poradního výboru – Pioneers project of the American Society for Information Science - 1996
 • spolupředseda – Library History Seminar XI, “Libraries in Times of War, Revolution and Social Change“ - 27.-30. října 2005
 • organizátor uvítací konference – „European Modernism and the Information Society,“ - 6.-8. května 2005
 • předseda organizačního výboru – Conference on the History and Heritage of Science Information Systems – 23.-25. říjen 1998
 • člen – Board of the Illinois Center for Book – 1985-1986
 • člen – Committee for Professional Education and Training for Research Libraries, Council on Library Resources, Washington, D. C. – 1984-1986
 • člen – Illinois State Library Advisory Committee, Illinois Secretary of State’s Office – 1981-1986
 • konzultant/účastník diskuze – US Department of Education HEA Title II C Program (Strenghtening Research Library Resources) – 1981
 • člen – National Advisory Board, Center for the Book, Library of Congress – 1978-1980
 • konzultant/účastník diskuze – Cultural Institutions Program, US National Endowment for Humanities – 1976-1979[5]

Austrálie

 • člen představenstva a místopředseda – International House University of New South Wales – 1993-1997
 • člen rady guvernérů – Charles Sturt University – 1994-1997
 • člen – Australian Advisory Council on Bibliographical Services Working Party on Research – 1987-1988
 • člen řídícího výboru – Australian Libraries Summit – 1988[5]

Mezinárodní

 • spolupředseda – International Symposium, „Transcending Boundaries in Europe in the period of the Belle Epoque: Organizing Knowledge, Mobilizing Networks, Effecting Social Change,“ Mundaneum, Mons, Belgie – 20.-21. květen 2010
 • člen organizačního výboru mezinárodního kolokvia – „Analogue Spaces,“ University of Ghent – 15.-17. května 2008
 • člen výboru organizujícího uvítací kolokvium – „Architecture of Knowledge: The Mundaneum and European Antecedents of the World Wide Web,“ Mundaneum, Archivy a muzea, Mons, Belgie – 24.-25. květen 2002
 • člen plánujícího výboru – the Nordic and International Colloquium on Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies, University of Oulu, Oulu, Finsko – 13.-14. prosince 2001
 • člen mezinárodního plánovacího poradního výboru – Second International Conference on Conceptions of Library and Information Science (CoLIS 2): „Integration in Perspective, Kodaň, Dánsko – 13.-16. října 1996[5]


Význam pro informační vědu/knihovnictví

Jak již bylo řečeno W. B. Rayward se proslavil zejména jako životopisec belgického právníka, spisovatele a zakladatele dokumentalistiky Paula Otleta. Nicméně se zdaleka nejedná o jediný Raywardův přínos pro informační vědu a knihovnictví. Je autorem celé řady monografií, knih a článků zabývajících se rozličnými tématy, které se vyznačují pozoruhodnou konzistencí. Mnohá jeho díla jsou dobře známá a často citovaná.[4]

V rámci své kariéry v tomto vědním odvětví se již přes čtyřicet let významně podílí nejen v oblasti historie, ale také ve vzdělávání informačních profesionálů a knihovníků. Do značné míry se taktéž angažuje v rozvoji informační vědy a knihovnictví. Rayward se dále zabývá současnými knihovnickými a muzejními službami a samotnou povahou informační vědy.[5] Méně známý a tedy i hůře zdokumentovaný je jeho vliv na své kolegy. Vždy se jim však snažil být podporou a to jednak formou korespondence, tak i pořádáním konferencí a budováním neformálních sítí.

Získaná ocenění

Roku 2014 byl Raywardovi slavnostně předán tzv. „Festschrift", což by se dalo přeložit jako pamětní či slavnostní spis. Festschrift obsahoval eseje, které byly publikovány ve dvou číslech časopisu Library Trends a na jejichž tvorbě se podíleli Raywardovi kolegové z různých zemí světa. Jednotlivé příspěvky v tomto souboru esejí byly rozděleny do čtyř sekcí a to: (1) Práce W. B. Raywarda a její vliv ; (2) Dokumentace, klasifikace a informační management ; (3) Knihovny, muzea a archivy ; (4) Informační historie.[13] Kompilaci na počest W. B. Raywarda vydali jeho kolegové profesoři Alistair Black z GSLIS (Graduate School of Library and Information Science) a Charles van den Heuvel z University of Amsterdam. Tato pocta byla W. B. Raywardovi udělena za jeho odborné příspěvky v oblasti informační vědy a knihovnictví.[3]

V úvodu festschriftu Black a Heuvel napsali: "Při představení této sbírky esejí na počest W. B. Raywarda ... neupozorňujeme pouze na práci dokonalého historika, ale také oslavujeme někoho, kdo je hluboce respektován pro jeho přístupnost, pokoru a skutečný zájem v životě mnoha přátel, kteří se kolem něj v průběhu let shromáždili."[13]

V roce 2007 byla v Pratt Institute, který sídlí v New York City, W. B. Raywardovi předána Kaula Gold Medal. Toto ocenění bylo založeno roku 1975 v Indii a je určeno osobám, které se vyznamenaly v oblasti dokumentalistiky, knihovnictví nebo informační vědy. Cenu Rayward obdržel od děkanky Pratt Institute Tuly Giannini a bývalého děkana Dr. Nassera Sharify.[2]

V roce 2004 byla W. B. Raywardovi udělena cena ASIS & T Research Award za výjimečné příspěvky výzkumu v oblasti informační vědy.[1]

Publikace[6]

Knihy a monografie

1967 Systematic Bibliography in England, 1850-1895. Occasional Paper, no. 84; Urbana, Illinois: Graduate School of Library Science, University of Illinois, 1967. 50pp.

1975 The Universe of Information: The Work of Paul Otlet for Documentation and International Organization. FID Publication 520; Moscow: Published for the International Federation for Documentation by All-Union Institute for Scientific and Technical Information (VINITI),USSR: Academy of Sciences, 1975. 390pp. Dostupné z: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/651

Životopisná studie života a díla Paula Otleta (1868-1944) se zaměřením na jeho práci pro dokumentaci a vytvoření řady mezinárodních organizací. Autor se při tvorbě této práce opíral o řadu původních dokumentů, které jsou uloženy v bruselském institutu Mundaneum.

1976 The Variety of Librarianship: Essays in Honour of John Wallace Metcalfe, edited by W. Boyd Rayward. Sydney: The Library Association of Australia, 1976. 242 pp.

1978 The Public Library: Circumstances and Prospects. Proceedings of the 39th Conference of the Graduate Library School, University of Chicago, April 10-11, 1978, edited by W. Boyd Rayward, Chicago: University of Chicago Press, 1978 (first published in Library Quarterly 48 (Oct, 1978): 383-544)

1988 Australian Library History in Context. Papers of the Third Forum on Australian Library History, Sydney, July 17-18, 1987. Edited by W. Boyd Rayward,. Sydney: University of New South Wales School of Librarianship, 1988.

1990 International Organisation and Dissemination of Knowledge. Selected Essays of Paul Otlet, edited and translated by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier, 1990. Předmluva dostupná z: http://people.lis.illinois.edu/~wrayward/otlet/preface.htm

1992 Confronting the Future: University Libraries in the Next Decade. Proceedings of a Conference at the University of New South Wales, Friday 12th June,1992. Edited by W. Boyd Rayward. Sydney: Australian Academic and Research Libraries, 1992.

1993 Libraries and Life in a Changing World: the Metcalfe Years, 1920-1970. Papers from Australian Library History Forum V at the University of New South Wales, 6-7 November 1992. Edited by W. Boyd Rayward. Sydney: University of New South Wales School of Information Library and Archive Studies, 1993. 231pp.

1995 The Development of a Library Profession in Australia: The International Travel Diaries and Other Papers of John Wallace Metcalfe. Edited by W. Boyd Rayward. Canberra, A.C.T.: the Australian Library and Information Association Press and Metuchen, N.J: Scarecrow Press and 1995, 383pp.

2004 Aware and Responsible: Papers of the Nordic-International Colloquium on Social and Cultural Awareness and Responsibility in Library, Information and Documentation Studies, Oulu, Finland, Dec 13-14 2001. Edited by W Boyd Rayward. Lanham, MD: Scarecrow Press, 2004.

2004 Proceedings of the Conference on the History and Heritage of Scientific and Technical Information Systems, Philadelphia, November 16-17, 2002. Edited by W. Boyd Rayward and Mary Ellen Bowden. Medford, N.J.: Information Today for the American Society for Information Science and Technology and the Chemical Heritage Foundation, 2004, 425pp.

2007 European Modernism and the Information Society. Edited by W. Boyd Rayward. Aldershot, Hants: Ashgate Publishing, 2007 (in press).

Články

1967 "UDC and FID: A Historical Perspective," Library Quarterly 37 (1967):259-78. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/UDCandFIDAhistoricalPers.pdf

1968 "Melvil Dewey and Education for Librarianship," Journal of Library History 3(1968):286-312. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/MDeweyEdforLship1968.pdf

"Manufacture and Copyright: History Remaking," Journal of Library History 3 (1968):7-31.

1969 "Libraries as Organizations," College and Research Libraries 30 (1969):312-26.

1970 "Bureaucratic Organization of Libraries," Australian Library Journal 19 (1970):245-53.

1974 "The International Institute of Bibliography and Pierre Nenkoff, A Bulgarian Librarian: An Attempt at International Co-operation," Libri 24 (1974):209-28.

1976 "Librarianship in the New World and the Old: Some Points of Contact,"Library Trends 25(July 1976):209-26.

"What Shall They Read? A Historical Perspective (on Reading Guidance for Children)," Wilson Library Bulletin 51 (October 1976):146-53.

1977 "Some Developments in Nineteenth Century Bibliography: England" Libri 27 (June 1977): 97-107.

1978 "The Public Library: A Perspective and Some Questions," Introduction to The Public Library: Circumstances and Prospects. Proceedings of the 39th Conference of the Graduate Library School, University of Chicago, April 10-11, 1978. (Chicago: University of Chicago Press, 1978), Library Quarterly 48 (Oct, 1978): pp.1-10.

1981 "The Evolution of an International Library and Bibliographic Community," Journal of Library History 16 (Spring 1981):449-62. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/EvolLibandBiblCommunity1981.pdf

"The Perils of Bibliography: Some 19th Century Experiences," Wilson Library Bulletin 56 (October 1981):110-115.

1983 "The International Exposition and The World Documentation Congress, Paris, 1937," Library Quarterly 53 (July 1983):254-268 (special festschrift issue for Herman Fussler). Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/WorldDocCongress1937.pdf

1984 "The Problem of Connections: Education for and the Practice of Librarianship" Journal of Librarianship 16 (1984):151-169.

1985 "Library and Information Science: An Historical perspective," Journal of Library History 20 (1985): 120-136. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/Lib&infoScHistPerspective1985.pdf

1986 "Research and Education for Library and Information Science: Waples in Retrospect," Library Quarterly 56 (October 1986):348-359. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/ResEdLibWaples1986.pdf

1987 "Central and Other Mysteries in Librarianship: The Writings of John Wallace Metcalfe," Australian Library Journal 36 (November 1987):208-225.

1989 "The Future of Library Education in Australia - and its Past," Australian Library Journal 38(May, 1989): 115-123.

1991 "The case of Paul Otlet, Pioneer of Information Science, Internationalist, Visionary Reflections on Biography," Journal of Librarianship and Information Science 23 (September 1991): 135-145. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/otlet/PAUL_OTLET_REFLECTIONS_ON_BIOG.HTM

1994 "Some Schemes For Restructuring And Mobilising Information In Documents: A Historical Perspective," Information Processing and Mangement 30 (1994): 163-175. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/SomeSchemes.pdf

"Visions of Xanadu: Paul Otlet (1868-1944) and Hypertext," Journal of the American Society of Information Science 45 (1994):235-250. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/Visions of Xanadu_JASIS.pdf

"Introduction," Information Processing and Management 32 (1996): 1-2 (Issue on the history of information science, issue edited by W. Boyd Rayward).

"The History and Historiography of Information Science: Some Reflections," Information Processing and Management 32 (1996): 1-17. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/HistandHistoriogIS.pdf

1997 "The Origins of Information Science and the Work of the International Institute of Bibliography/International Federation for Documentation and Information(FID)," Journal of the American Society for Information Science 48 (April 1997): 289-300. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/OriginsofInfoScience.pdf

1999 "H.G. Wells's World Brain: a Critical Re-Assessment" Journal of the American Society for Information Science, 50 (May 15, 1999):19-22.

2002 "History of Computer applications in Libraries: Prolegomena," IEEE Annals of the History of Computing 24 (April -June, 2002): 4-15. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/HistComputerApsinLibsAnnls.pdf

2003 "Knowledge Organisation and a New World Polity: the Rise and Fall and Rise of the Ideas of Paul Otlet," Transnational Associations/Associations Transnationales issues 1 and 2, June 2003 pp.4-15. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/TransnationalAssociations.pdf

2004 When and Why is a Pioneer: History and Heritage in Library and Information Science, Library Trends Spring vol 52 (Spring, 4):671-682. Dostupné z: http://people.lis.uiuc.edu/~wrayward/WhenWhyPioneerLT.pdf

2007 "Libraries in Times of War Revolution and Social Change" (with Christine Jenkins), Library Trends 55(no 3): 361-369.

Poznámky

 1. 1,0 1,1 2004 ASIS&T AWARD WINNERS. In: Asis.org [online]. 2004 [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: http://www.asis.org/awards/2004_winners.html
 2. 2,0 2,1 Rayward Awarded Kaula Gold Medal. In: lis.illinois.edu [online]. 2014 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.lis.illinois.edu/articles/2007/11/rayward-awarded-kaula-gold-medal
 3. 3,0 3,1 Reception to Honor W. Boyd Rayward. In: lis.illinois.edu [online]. 2014 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: http://www.lis.illinois.edu/events/2014/05/06/reception-honor-w-boyd-rayward
 4. 4,0 4,1 BUCKLAND, M. K. a N. W. LUND. Boyd Rayward, Documentation, and Information Science. Library Trends [online]. 2013, vol. 62, issue 2 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://search.proquest.com.ezproxy.muni.cz/docview/1514131610?accountid=16531
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 D'ARPA, Christine. W. Boyd Rayward: Curriculum Vitae. Library Trends [online]. 2013, vol. 62, issue 2 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: http://search.proquest.com.ezproxy.muni.cz/docview/1514131621?accountid=16531
 6. 6,0 6,1 RAYWARD, W. Boyd. Curriculum Vitae. In: University of Illinois [online]. 2008 [cit. 2015-04-13]. Dostupné z:http://people.lis.illinois.edu/~wrayward/cv.html
 7. RAYWARD, W. Boyd. The Universe of Information: the Work of Paul Otlet for Documentation and International Organisation [online]. 1975 [cit. 2015-04-26]. URI: http://hdl.handle.net/2142/651. Dostupné z: http://hdl.handle.net/2142/651
 8. OTLET, Paul a W. Boyd RAYWARD. International organisation and dissemination of knowledge: selected essays of Paul Otlet [online]. New York: Elsevier, 1990, xi, 256 p. [cit. 2015-04-26]. FID publication, 684. ISBN 04-448-8678-8. Dostupné z:http://hdl.handle.net/2142/4004
 9. RAYWARD, W. Boyd. Visions of Xanadu: Paul Otlet (1868–1944) and hypertext. Journal of the American Society for Information Science [online]. 1994, vol. 45, issue 4, s. 235-250 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: http://people.lis.illinois.edu/~wrayward/otlet/xanadu.htm
 10. RAYWARD, W. Boyd. When and Why Is a Pioneer: History and Heritage in Library and Information Science. Library Trends[online]. 2004, vol. 52, issue 4, s. 671-682 [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/2142/1633
 11. MARTY, Paul F., W. Boyd RAYWARD a Michael B. TWIDALE. Museum informatics. Annual Review of Information Science and Technology[online]. 2003, vol. 37, issue 1, s. 259-294 [cit. 2015-04-28]. DOI: 10.1002/aris.1440370107. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/aris.1440370107
 12. RAYWARD, W. Boyd. Electronic information and the functional integration of libraries, museums, and archives. HIGGS, Edward. History and electronic artefacts [online]. New York: Oxford University Press, 1998, s. 207-226 [cit. 2015-04-29]. ISBN 0198236344-. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/2142/9474
 13. 13,0 13,1 Rayward honored in Library Trends festschrift. In: lis.illinois.edu [online]. 2014 [cit. 2015-04-23]. Dostupné z: https://www.lis.illinois.edu/articles/2014/05/rayward-honored-library-trends-festschrift

Externí odkazy