Vynález

Z WikiKnihovna

Autor: Marcela Střelcová

Klíčová slova: vynález, patent, Zákon č. 527/1990 Sb.

Synonyma: objev

Související pojmy:

nadřazené -

podřazené - knihtisk, telefon, automobil, dalekohleh, parní stroj, žárovka, počítač, televize, čistička bavlny, video, šicí stroj, penicilin


Charakteristika

Vynález je výrobek nebo technický postup, který představuje poprvé prakticky realizovanou novou originální myšlenku, která buď zlepšuje současný stav, nebo poskytuje úplně nové možnosti a to ve všech oborech lidské činnosti.[1][3][4]


Patentovatelnost vynálezu

Za určitých podmínek může být vynález právně chráněn a to tak, že se na něj udělí patent.[2] V České republice je stanoven zákon ze dne 27. listopadu 1990 o vynálezech a zlepšovacích návrzích č. 527/1990 Sb., jehož účelem je „upravit práva a povinnosti vznikající z vytvoření a z uplatnění vynálezů a zlepšovacích návrhů.“[5] Patenty na vynálezy, které splňují podmínky stanovené tímto zákonem, uděluje Úřad průmyslového vlastnictví.


Znění §3 zákona č. 527/1990 Sb.


Patentovatelnost vynálezů

(1) Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

(2) Za vynálezy se nepovažují zejména

a) objevy, vědecké teorie a matematické metody;

b) estetické výtvory;

c) plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;

d) podávání informací.[5]


Největší vynálezy v dějinách lidstva

V historii lidstva lze najít nepřeberné množství vynálezů, které významně prospělo k rozvoji kultury, techniky a společnosti jako takové. Existují žebříčky, které se snaží tyto objevy seřadit podle největšího přínosu a ty se ovšem různí. Zde je přehled alespoň některých z nich.


1. Telefon

"Telefon je přístroj, který převádí hlasové a zvukové signály na elektrické impulsy pro přenos po drátě na jiné místo, kde jiný telefon obdrží elektrické impulsy a otáčí je zpět do rozpoznatelných zvuků."[4] V roce 1875 se Alexander Graham Bell zasloužil o první takovéto zařízení, kterým dokázal elektricky přenést lidský hlas.

2. Počítač

Počítač a s ním spojená jména jako je Charles Babbage nebo Konrad Zuse začal vznikat už v 19. století. Avšak jeho počátky jsou datovány do doby již 5000 př. n. l., kdy první známý nástroj, který usnadňoval práci s čísly Abakus.

3. Televize

"V roce 1884 poslal Paul Nipkow obrázky přes dráty pomocí technologie rotujícího kovového disku s 18 řádky rozlišení. Televize se pak vyvíjely dvěma cestami: mechanické televize, založené na rotujících discích Nipkow, a elektronické, založené na katodových."[4] Američan Karel Jenkins a Skot John Baird vytvořili mechanický model, zatímco Philo Farnsworth, pracující nezávisle na sobě v San Franciscu, a ruský emigrant Vladimir Zworkin vytvořili pokročilý elektronický model.

4. Automobil

Již v roce 1769 bylo vyrobeno první samohybné silniční vozidlo. Vynalezl jej francouzský mechanik Nicolas Joseph Cugnot. Nicméně to byl jen párou poháněný model. V roce 1885, Karl Benz navrhoval praktický první automobil poháněný spalovacím motorem. V roce 1885 patentoval Gottlieb Daimler svůj spalovací motor, který je považován za prototyp moderního plynového motoru. Později postavil jako první na světě čtyřkolové motorové vozidlo, známé dodnes pod pojmem automobil.

5. Čistička bavlny

Čistička bavlny je stroj, který odděluje semena, slupky a jiné nežádoucí materiály z bavlny. V březnu roku 1794 si ji nechal patentovat Eli Whitney.

6. Video

Za vynálezce prvního praktického procesu fotografování je považován od roku 1837 Louis-Jacques-Mandé Daguerre, ačkoliv Joseph Niépce již v roce 1814 vytvořil fotografický obraz s kamerou obscura, který ovšem požadoval osm hodin světelné expozice a zanedlouho zmizel.

7. Parní stroj

Thomas Savery byl anglický vojenský inženýr a vynálezce, který v roce 1698 patentoval první parní stroj na ropu. Thomas Newcomen vynalezl atmosférický parní stroj v roce 1712. v roce 1765 navrhl James Watt se znalostí Newcomenovy práce design, který je považován za první moderní parní stroj.

8. Šicí stroj

První funkční šicí stroj byl vynalezen francouzským krejčím Barthelemim Thimonnierem v roce 1830. V roce 1834 postavil Walter Hunt úspěšně první šicí stroj. Elias Howe patentoval první šicí stroj s vázaným stehem v roce 1846. Isaac Singer vynalezl nahoru-dolů pohybující se mechanismus. V roce 1857 patentoval James Gibbs první řetězoví šicí stroj s nití. A Helen Augusta Blanchard patentovala první stroj, který uměl tzv. cik-cak steh, v roce 1873.

9. Žárovka

Navzdory všeobecného přesvědčení, Thomas Alva Edison nebyl vynalézce žárovky, ale pouze dokončil padesát let starý nápad, v roce 1879 vynalezl uhlíkové vlákno, které svítilo až 40 hodin. Zatímco v roce 1809 anglický chemik Humphry Davy vynalezl první elektrické světlo a v roce 1878 byl anglický fyzik Sir Joseph Wilson Swan první osobou, která vymyslela dlouhotrvající elektrickou žárovku (svítila 13,5 hodin) s vláknem z uhlíkových vláken.

10. Penicilin

Penicilin byl z části náhodou objeven Alexandrem Flemingem v roce 1928. Andrew Moyer pak dal patentovat jeho první metodu průmyslové výroby v roce 1948.[4][6][7]

11. Knihtisk

Byl znovuobjeven v 15. století Němcem Johannem Guttenbergem. Tento objev byl zlomový, protože došlo k rychlejšímu šíření informací.[8]

12. Dalekohled.

Už je to více, jak 400 let, kdy se Hans Lippershey z Middelburgu zasloužil o vznik zařízení, kterým později Galileo Galilei dokázal, že Země není nic víc, než jen kulatý kus horniny, který se nachází ve vesmíru.[9]


Použitá literatura

[1] BRADNOVÁ, Hana. Encyklopedický slovník. Vyd. 1. Praha : Odeon, 1993. 1253 s. ISBN 8020704388.

[2] Slovník cizích slov. 2. vyd. Praha : Encyklopedický dům, 1996. 366 s. ISBN 80-90-1647-8-1.

[3] ŘÍMAN, Josef; ŠTĚPÁNEK, Miroslav. Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1987. 927 s.

[4] BERNAT, Kryštof. Ekoporno.cz [online]. Verze 1.70. 16.8.2010, 1.4.2011 [cit. 2011-05-15]. Top 10: Nejdůležitější vynálezy lidstva. Dostupné z WWW: <http://ekoporno.cz/fbi-art/top-10-nejdulezitejsi-vynalezy-lidstva>.

[5] Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích [online]. [cit.2011-05-15]. Dostupný z http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_name=z%C3%A1kon%20o%20vyn%C3%A1lezech&PC_8411_l=527/1990&PC_8411_ps=10#10821>.

[6] DORNEANU, Lucian. Softpedia.com [online]. 31st March 2007 [cit. 2011-05-20]. Top 10 Greatest Inventions Ever. Dostupné z WWW: <http://news.softpedia.com/news/Top-10-Greatest-Inventions-Ever-50819.shtml>.

[7] BELLIS, Mary. About.com [online]. 2011 [cit. 2011-05-20]. Top 10 Inventions. Dostupné z WWW: <http://inventors.about.com/od/famousinventions/tp/topteninvention.htm>.

[8] BACHANOVÁ, Jitka. Galaktis.cz [online]. 2.7.2009 [cit. 2011-05-20]. Knihtisk a život Johanna Gutenberga. Dostupné z WWW: <http://galaktis.cz/clanek/knihtisk-a-zivot-johanna-gutenberga/>.

[9] MIK, Herman. Seaplanet.eu [online]. c2000-2009 [cit. 2011-05-20]. Vynález dalekohledu - 400 let historie. Dostupné z WWW: <http://www.seaplanet.eu/index.php/cs/vesmir/historie-astronomie/255-vynalez-dalekohledu-400-let-historie>.