Vyhledávání (Ivka): Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
m (52 revizí: IMPORT V: import stránek z hlavního jmenného prostoru z KiskWiki (http://kisk.phil.muni.cz/))
 
(Žádný rozdíl)

Aktuální verze z 22. 2. 2012, 13:58

Základní vyhledávání

Bude zachována základní šablona katalogu jako u všech částí (viz. Hlavní strana).

Soubor:ZakladnivN.jpg

Vyhledávání je vytvořeno formou záložek, díky nimž může uživatel snadno přepínat mezi Základním vyhledáváním, Pokročilým vyhledáváním a Rejstříky. Formulář je tvořen jedním vstupním polem, do kterého uživatel zadá hledaný výraz pro vyhledávání ve všech polích. Při zadávání dotazu bude uživateli napomáhat našeptávač. Fungovat bude tak, že při psaní dotazu automaticky nabídne slovní spojení, která byla použita již v minulosti (i dotazy jiných uživatelů). Když uživatel začne psát, našeptávač vezme řetězec zadaných znaků a prohledá databázi. Poté uživateli bude nabízet prvních pět nejčastěji zadaných dotazů (seřazených sestupně).

Soubor:NaseptavacN.jpg

Hned napravo od formuláře je umístěno tlačítko Vyhledat, které spustí vyhledávání. Toto umístění je intuitivní a uživatelé jsou na něj zvyklí z jiných vyhledávačů (např.google). Nad vstupním polem je umístěn odkaz Jak vyhledávat. Po kliknutí na něj se pod vyhledávací panel otevře stručná nápověda zaměřená na základní vyhledávání (podrobně popsáno v části Nápověda).

Pod vstupním polem je umístěn odkaz Upřesnění dotazu. Ten slouží k přesnějšímu vymezení dotazu. Po kliknutí se tento odkaz otevře do malého rámečku (jakože okna, které nebude zakrývat žádné ovládací prvky), kde uživatel bude moct zatrhnout jednu ze 4 možností: Všechna slova (vyhledané dokumenty musí obsahovat obě všechna slova)-tato volba bude zathrnuta jako výchozí, Blízkost slov (slova budou braná jako fráze, budou vyhledávány přesně tak jak jsou zadané), Alespoň jedno ze slov, Najít i příbuzné termíny.

Soubor:SpecifikacedotazuN.jpg

Tato zpřesnění je uděláno na stejném principu jako používání logických operátorů, ale je formulováno slovně, protože stále hodně uživatelů logické operátory nezná.

Při návratu na výchozí stránku základního vyhledávání bude předvyplněno vstupní pole předchozím hledaným výrazem.

Pokročilé vyhledávání

Bude zachována základní šablona katalogu jako u všech částí (viz. Hlavní strana).

Soubor:Pokrocile vyhledavaniN.jpg

Na Pokročilé vyhledávání si uživatel přepne pomocí záložek.

Uživatel opět zadává dotaz do vstupního pole, avšak oproti základnímu vyhledávání je jich zde více (ve výchozím nastavení formuláře pokročilého vyhledávání budou vždy 3 vstupní políčka). A to z toho důvodu, aby uživatel mohl více specifikovat svůj dotaz.

Při vpisování dotazu do polí bude opět uživatelům k dispozici našeptávač, který se jim bude snažit ulehčit práci a bude fungovat na stejném principu jako v základním vyhledávání.

Stejně jako u základního vyhledávání, je nad vstupním polem umístěn odkaz Jak vyhledávat. Po kliknutí na něj se stejně jako u ZV pod vyhledávací panel otevře stručná nápověda zaměřená na pokročilé vyhledávání (podrobně popsáno v části Nápověda).

Napravo od každého vstupního pole je odkaz Upřesnění dotazu sloužící k přesnějšímu vymezení dotazu. Funguje stejně jako u ZV.

U každého vstupního pole může uživatel dotaz upřesnit pomocí volby pole. Toto pole je zprácováno formou rozbalovací nabídky, kde bude mít na výběr z polí Všechna pole, Název, autor, Rok vydání, Místo vydání, Nakladatelství, ISBN/ISMN/ISSN, Jazyk dokumentu, Předmětové heslo, Signatura, Systémové číslo, Tagy, EAN (upraví se dle požadavků knihovny).

Počet polí si uživatel může přidat pomocí tlačítka Přidat pole (na obr. je navrženo jako odkaz, protože nechci aby bylo stejné jako tlačítka Vyhledat a Vymazat, protože si myslím, že by si to uživatelé mohli snadno splést), návrh konečné podoby bych nechala skupině Grafika či Přístupnost. Při přidávání dalších polí (počet přidaných polí je neomezen) bude zachovávána stále stejná podoba Pokročilého vyhledávání (viz. obr.).

Soubor:PridanipolevN.jpg


Důležité tlačítko Vyhledat je umístěno napravo od polí dotazu. Vedle něho je tlačítko Vymazat (je jen v pokročilém vyhledávání), které slouží k rychlému a snadnému vyčištění chybně vyplněných formulářů a vrátí vše do původního stavu.

Uživatel také může v pokročilém vyhledávání svůj dotaz upřesnit výběrem báze, ve které se bude hledat. Výběr báze je zpracován na stejném principu jako výběr pole, tj. rozbalovací nabídkou. Bude zde na výběr z bází FF - vše, Diplomové a kvalifikační práce, Archeologie, Archivnictví, Dějiny umění, Evropská etnologie (nabídka bude upravena podle požadavků knihovny).

Při návratu na výchozí stránku pokročilého vyhledávání budou opět předvyplněna vstupní pole předchozím hledanými výrazy.

Připomínky

Vyhledávání je na úplně jiném principu než na homepage - sjednoceno

Opět chybí podrobnější popis - snad opraveno

Bude našeptávač (viz výše)? - ano, dodělán

Myslíte si, že roletkové menu v pokročilém vyhledávání (select) je pro uživatele dostatečně jasné - ano, nezměnila sem to, protože si myslím, že je pochopitelné

Co se stane, když vyplním všechna tři nabízená pole a budu chtít definovat další? (chybí možnost přidat pole) - zpraveno

Tlačítko „Hledej“ – nebyla by lepší vykací forma nebo infinitiv hledat/vyhledat? - opraveno

Proč omezujete kolekce už na úrovni jednoduchého vyhledávání? - předěláno

Jaký druh vyhledávání budete uplatňovat (hledání řetězce, FT, první písmena ze začátku)? - u ZV se bude vyhledávat ve všech polích, už je to řečeno i v textu

Vůbec neřešíte, zda si uživatel bude moci definovat řazení výsledků. - vyřešeno v části Výsledky výhledávání

Jak budou vypadat rejstříky (chybí popis i obrázek). - viz. část Rejstříky


Verdikt: Je to jen převzaté z databází bez nějakého velkého přemýšlení. Zamyslete se nad vyhledáváním ještě jednou. Zkuste rozvést a přidejte popisky, aby se v tom kolegové z jiných skupin lépe orientovali. Pokud si obhájíte Váš aktuální návrh, nechejte to klidně tak, ale chci slyšet argumenty, proč to vypadá zrovna takto a ne jinak. Spolupracujte s Luckou, protože vyhledávání úzce souvisí se zobrazením výsledků.