Uživatelské výzkumy

Z WikiKnihovna
Verze z 19. 12. 2014, 12:53, kterou vytvořil Filip.ambroz (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: jsou výzkumné metody které zkoumají chování, motivaci a potřeby uživatelů s cílem získání podnětů ke zlepšení produktu nebo služby. Základní dělení j...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

jsou výzkumné metody které zkoumají chování, motivaci a potřeby uživatelů s cílem získání podnětů ke zlepšení produktu nebo služby.

Základní dělení je na metody kvalitativní a kvantitativní.

Příklady některých metod uživatelského vyzkumu:

 • Kvantitativní
  • Dotazníky
  • Webová analytika
  • A/B testovani
 • Kvalitativní
  • Persony
  • Třídění kartiček
  • Prototypování

Existuje velké množství metod pro provádění uživatelských výzkumů. Ideální je kombinovat více metod a aplikovat úpravy které byly potvrzený vícekrát. Další metody naleznete například na 100metod.cz