Uživatelské výzkumy: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 2: Řádek 2:
  
 
Základní dělení je na metody kvalitativní a kvantitativní matody.  
 
Základní dělení je na metody kvalitativní a kvantitativní matody.  
 
Příklady některých metod uživatelského vyzkumu:
 
  
 
==Metody uživatelského výzkumu==
 
==Metody uživatelského výzkumu==
Při rozhodování o tom jakou metodu výzkumu bychom měli zvolit, je klíčový cíl výzkumu.
+
Při rozhodování o tom, jakou metodu výzkumu bychom měli zvolit, je klíčový cíl výzkumu.
 
+
Zjednodušeně se dá říci, že kvantitativní metody volime když jde o to, zodpovědět otázku '''kolik?'''.
 +
Kvalitativní výzkum odpovídá na otázku '''proč?'''.
  
 
V současnosti je běžné používat kombinaci obou přístupů. Toto bývá označováno jeko Smíšená metoda.
 
V současnosti je běžné používat kombinaci obou přístupů. Toto bývá označováno jeko Smíšená metoda.
  
 
===Kvantitativní metody===
 
===Kvantitativní metody===
Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním dat o četnosti výskytu něčeho, co již proběhlo nebo probíhá nyní. Vyjímečně sleduje budoucnost. <ref name="KOZEL">KOZEL Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 151-181. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6.</ref>
+
Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním dat o četnosti výskytu něčeho, co již proběhlo, nebo probíhá nyní. Vyjímečně sleduje budoucnost. <ref name="KOZEL">KOZEL Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 151-181. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6.</ref>
  
 
Účelem je získat měřitelná číslená data pro motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování.
 
Účelem je získat měřitelná číslená data pro motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování.
 
Je důležité získat dostatek dat abychom dosáhli statisticky významného vzorku a v zásadě se tedy snažíme o to, abychom pracovali s co největším množstvím dat.
 
Je důležité získat dostatek dat abychom dosáhli statisticky významného vzorku a v zásadě se tedy snažíme o to, abychom pracovali s co největším množstvím dat.
 
Zjednodušeně se dá říci, že jde o to, zodpovědět otázku *"kolik?"*.
 
  
 
Příklady kvantitativních metod:  
 
Příklady kvantitativních metod:  
*Dotazníky
+
* '''Webová analytika''' - je metoda spočívající v měření, sbírání, analýze a reportingu dat z internetu pro účely optimalizace užití webu. <ref>Web Analytics Association. Digitalanalyticsassociation.com [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.digitalanalyticsassociation.org/</ref>
*Webová analytika
+
* '''Dotazníky''' - jsou otázky nebo soubory otázek, které se snažíme položit co největšímu počtu zástupců cílové skupiny. Odpovědi můžeme sbírat online nebo offline.
*A/B testovani
+
* '''A/B testovani''' - zjišťování konverzní úspěšnosti dvou variant jednoho výstupu (newsletteru, letáku, webové stránky atp.) nebo konkrétního prvku (textu, tlačítka, obrázku atp.). Varianta A (často původní) je zobrazena jedné polovině uživatelů, varianta B druhé. Žádný z testujících uživatelů by neměl vidět obě varianty. Vzorek uživatelů musí být dostatečný, aby nedošlo ke zkreslení výsledků.
  
 
===Kvalitativní metody===
 
===Kvalitativní metody===
Kvalitativní výzkum hledá motivy, příčny, postoje apod. prostřednictvím práce s jednotlivci nebo malými skupinami<ref name="KOZEL"></ref>
+
Kvalitativní výzkum hledá motivy, příčny, postoje apod. prostřednictvím práce s jednotlivci nebo malými skupinami.<ref name="KOZEL"></ref>
 +
 
 +
Příklady kvalitativních metod:
 +
* '''Persony''' – smyšlené profily (s fotkou, jménem, demografickými údaji, charakterovými vlastnostmi atp.), které pomáhají lépe pochopit potřeby a chování typických uživatelů služby. Podklady pro jejich vytvoření lze získat zejména [[Pozorování|pozorováním]] a [[Rozhovor|rozhovorem]] s reálnými uživateli. <ref name="Skvělé služby - persony">HAZDRA, Adam, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 92-96. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4711-8.</ref>
  
Kvalitativní výzkum odpovídá na otázku *"proč?"*.
+
* '''Prototypování''' – hrubé vizualizace služby nebo produktu, která umožňuje vyzkoušení nápadu před jeho samotnou realizací. Prototypy se testují např. [[Nezúčastněné pozorování|nezúčastěným pozorováním]]  a následným [[Rozhovor|rozhovorem]] na cílových uživatelích . Ti aktivnější se dokonce mohou zapojit do nábrhu prototypů.<ref name="Skvělé služby - prototypování">HAZDRA, Adam, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 136-140. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4711-8.</ref>
  
Příklady kvalitativních metod:
+
* '''Třídění kartiček (Card sorting)''' – se používá pro vyhodnocování a úpravy [Informační architektura|Informační architektury]. Spočívá v tom, že účastnící třízení dostanou sadu kartiček popsaných názvy témat a mají za úkol je intuitivně roztřídit do kategorií. V některch variantách jsou účastníkům výzkumu dány i kategorie, jindy je pomáhají sami pojmenovat.<ref>Card sorting. Usability.gov [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/card-sorting.html</ref>
*Persony
 
*Třídění kartiček
 
*Prototypování
 
  
 
==Sběr primárních dat==
 
==Sběr primárních dat==
Pro realizaci samotného výzkumu je  
+
Pro realizaci samotného výzkumu je zásadní sběr primárních dat. To jsou data, která budeme využívat pro vyhodnocení výzkumu.
 +
Primární data můžeme získat '''dotazováním''', '''[[Pozorování|pozorováním]]''' a nebo '''experimentem'''.
  
 
Existuje velké množství metod pro provádění uživatelských výzkumů. Ideální je kombinovat více metod a aplikovat úpravy které byly potvrzený vícekrát. Další metody naleznete například na [http://100metod.cz 100metod.cz]
 
Existuje velké množství metod pro provádění uživatelských výzkumů. Ideální je kombinovat více metod a aplikovat úpravy které byly potvrzený vícekrát. Další metody naleznete například na [http://100metod.cz 100metod.cz]

Verze z 14. 1. 2015, 23:50

Uživatelské výzkumy jsou metody, které zkoumají chování, motivaci a potřeby uživatelů s cílem získání podnětů ke zlepšení produktu nebo služby.

Základní dělení je na metody kvalitativní a kvantitativní matody.

Metody uživatelského výzkumu

Při rozhodování o tom, jakou metodu výzkumu bychom měli zvolit, je klíčový cíl výzkumu. Zjednodušeně se dá říci, že kvantitativní metody volime když jde o to, zodpovědět otázku kolik?. Kvalitativní výzkum odpovídá na otázku proč?.

V současnosti je běžné používat kombinaci obou přístupů. Toto bývá označováno jeko Smíšená metoda.

Kvantitativní metody

Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním dat o četnosti výskytu něčeho, co již proběhlo, nebo probíhá nyní. Vyjímečně sleduje budoucnost. [1]

Účelem je získat měřitelná číslená data pro motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování. Je důležité získat dostatek dat abychom dosáhli statisticky významného vzorku a v zásadě se tedy snažíme o to, abychom pracovali s co největším množstvím dat.

Příklady kvantitativních metod:

 • Webová analytika - je metoda spočívající v měření, sbírání, analýze a reportingu dat z internetu pro účely optimalizace užití webu. [2]
 • Dotazníky - jsou otázky nebo soubory otázek, které se snažíme položit co největšímu počtu zástupců cílové skupiny. Odpovědi můžeme sbírat online nebo offline.
 • A/B testovani - zjišťování konverzní úspěšnosti dvou variant jednoho výstupu (newsletteru, letáku, webové stránky atp.) nebo konkrétního prvku (textu, tlačítka, obrázku atp.). Varianta A (často původní) je zobrazena jedné polovině uživatelů, varianta B druhé. Žádný z testujících uživatelů by neměl vidět obě varianty. Vzorek uživatelů musí být dostatečný, aby nedošlo ke zkreslení výsledků.

Kvalitativní metody

Kvalitativní výzkum hledá motivy, příčny, postoje apod. prostřednictvím práce s jednotlivci nebo malými skupinami.[1]

Příklady kvalitativních metod:

 • Persony – smyšlené profily (s fotkou, jménem, demografickými údaji, charakterovými vlastnostmi atp.), které pomáhají lépe pochopit potřeby a chování typických uživatelů služby. Podklady pro jejich vytvoření lze získat zejména pozorováním a rozhovorem s reálnými uživateli. [3]
 • Prototypování – hrubé vizualizace služby nebo produktu, která umožňuje vyzkoušení nápadu před jeho samotnou realizací. Prototypy se testují např. nezúčastěným pozorováním a následným rozhovorem na cílových uživatelích . Ti aktivnější se dokonce mohou zapojit do nábrhu prototypů.[4]
 • Třídění kartiček (Card sorting) – se používá pro vyhodnocování a úpravy [Informační architektura|Informační architektury]. Spočívá v tom, že účastnící třízení dostanou sadu kartiček popsaných názvy témat a mají za úkol je intuitivně roztřídit do kategorií. V některch variantách jsou účastníkům výzkumu dány i kategorie, jindy je pomáhají sami pojmenovat.[5]

Sběr primárních dat

Pro realizaci samotného výzkumu je zásadní sběr primárních dat. To jsou data, která budeme využívat pro vyhodnocení výzkumu. Primární data můžeme získat dotazováním, pozorováním a nebo experimentem.

Existuje velké množství metod pro provádění uživatelských výzkumů. Ideální je kombinovat více metod a aplikovat úpravy které byly potvrzený vícekrát. Další metody naleznete například na 100metod.cz

Použité zdroje

 1. 1,0 1,1 KOZEL Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 151-181. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6.
 2. Web Analytics Association. Digitalanalyticsassociation.com [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.digitalanalyticsassociation.org/
 3. HAZDRA, Adam, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 92-96. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4711-8.
 4. HAZDRA, Adam, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, s. 136-140. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4711-8.
 5. Card sorting. Usability.gov [online]. [cit. 2015-01-15]. Dostupné z: http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/card-sorting.html