Uživatelské výzkumy: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka: jsou výzkumné metody které zkoumají chování, motivaci a potřeby uživatelů s cílem získání podnětů ke zlepšení produktu nebo služby. Základní dělení j...)
 
Řádek 1: Řádek 1:
jsou výzkumné metody které zkoumají chování, motivaci a potřeby uživatelů s cílem získání podnětů ke zlepšení produktu nebo služby.
+
Uživatelské výzkumy jsou metody, které zkoumají chování, motivaci a potřeby uživatelů s cílem získání podnětů ke zlepšení produktu nebo služby.
  
Základní dělení je na metody kvalitativní a kvantitativní.
+
Základní dělení je na metody kvalitativní a kvantitativní matody.  
  
 
Příklady některých metod uživatelského vyzkumu:
 
Příklady některých metod uživatelského vyzkumu:
  
*Kvantitativní
+
==Metody uživatelského výzkumu==
**Dotazníky
+
Při rozhodování o tom jakou metodu výzkumu bychom měli zvolit, je klíčový cíl výzkumu.
**Webová analytika
+
 
**A/B testovani
+
 
*Kvalitativní
+
V současnosti je běžné používat kombinaci obou přístupů. Toto bývá označováno jeko Smíšená metoda.
**Persony
+
 
**Třídění kartiček
+
===Kvantitativní metody===
**Prototypování
+
Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním dat o četnosti výskytu něčeho, co již proběhlo nebo probíhá nyní. Vyjímečně sleduje budoucnost. <ref name="KOZEL">KOZEL Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 151-181. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6.</ref>
 +
 
 +
Účelem je získat měřitelná číslená data pro motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování.
 +
Je důležité získat dostatek dat abychom dosáhli statisticky významného vzorku a v zásadě se tedy snažíme o to, abychom pracovali s co největším množstvím dat.
 +
 
 +
Zjednodušeně se dá říci, že jde o to, zodpovědět otázku *"kolik?"*.
 +
 
 +
Příklady kvantitativních metod:
 +
*Dotazníky
 +
*Webová analytika
 +
*A/B testovani
 +
 
 +
===Kvalitativní metody===
 +
Kvalitativní výzkum hledá motivy, příčny, postoje apod. prostřednictvím práce s jednotlivci nebo malými skupinami<ref name="KOZEL"></ref>
 +
 
 +
Kvalitativní výzkum odpovídá na otázku *"proč?"*.
 +
 
 +
Příklady kvalitativních metod:
 +
*Persony
 +
*Třídění kartiček
 +
*Prototypování
 +
 
 +
==Sběr primárních dat==
 +
Pro realizaci samotného výzkumu je
  
 
Existuje velké množství metod pro provádění uživatelských výzkumů. Ideální je kombinovat více metod a aplikovat úpravy které byly potvrzený vícekrát. Další metody naleznete například na [http://100metod.cz 100metod.cz]
 
Existuje velké množství metod pro provádění uživatelských výzkumů. Ideální je kombinovat více metod a aplikovat úpravy které byly potvrzený vícekrát. Další metody naleznete například na [http://100metod.cz 100metod.cz]
 +
 +
==Použité zdroje==
 +
<references />

Verze z 14. 1. 2015, 22:54

Uživatelské výzkumy jsou metody, které zkoumají chování, motivaci a potřeby uživatelů s cílem získání podnětů ke zlepšení produktu nebo služby.

Základní dělení je na metody kvalitativní a kvantitativní matody.

Příklady některých metod uživatelského vyzkumu:

Metody uživatelského výzkumu

Při rozhodování o tom jakou metodu výzkumu bychom měli zvolit, je klíčový cíl výzkumu.


V současnosti je běžné používat kombinaci obou přístupů. Toto bývá označováno jeko Smíšená metoda.

Kvantitativní metody

Kvantitativní výzkum se zabývá získáváním dat o četnosti výskytu něčeho, co již proběhlo nebo probíhá nyní. Vyjímečně sleduje budoucnost. [1]

Účelem je získat měřitelná číslená data pro motivy, mínění a postoje vedoucí k určitému chování. Je důležité získat dostatek dat abychom dosáhli statisticky významného vzorku a v zásadě se tedy snažíme o to, abychom pracovali s co největším množstvím dat.

Zjednodušeně se dá říci, že jde o to, zodpovědět otázku *"kolik?"*.

Příklady kvantitativních metod:

  • Dotazníky
  • Webová analytika
  • A/B testovani

Kvalitativní metody

Kvalitativní výzkum hledá motivy, příčny, postoje apod. prostřednictvím práce s jednotlivci nebo malými skupinami[1]

Kvalitativní výzkum odpovídá na otázku *"proč?"*.

Příklady kvalitativních metod:

  • Persony
  • Třídění kartiček
  • Prototypování

Sběr primárních dat

Pro realizaci samotného výzkumu je

Existuje velké množství metod pro provádění uživatelských výzkumů. Ideální je kombinovat více metod a aplikovat úpravy které byly potvrzený vícekrát. Další metody naleznete například na 100metod.cz

Použité zdroje

  1. 1,0 1,1 KOZEL Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, s. 151-181. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3527-6.