Thomas Daniel Wilson

Z WikiKnihovna
Thomas Daniel Wilson
 
County Durham, Anglie
Datum a
místo úmrtí

 
  Svobodný
 
  Britské
Vzdělání Ph.D. University of Sheffield
Pracoviště AIMTech na Leeds University Business School ve Velké Británii

Swedish School of Library and Information Science.

  2010 - Čestný doktorát na univerzitě v Murcia, Španělsko

2005 - Čestný doktorát (Filosofie Hedersdoktor), University Gothenburg ve Švédsku.
2000 - 2000 Alise cena za profesionální přínos knihovny a informační výchovy

Známý pro výzkum zaměřující se na informační management a způsob vyhledávání informaci.

Dr. Thomas D. Wilson byl učitel, vědec a nakonec, vedoucí odboru v průběhu své kariéry v zahraničí [1]. Aktivně přispívá svými výzkumy, publikacemi a znalostmi do světa informační vědy již od roku 1961, kdy také získal stipendium od British Library Association. Jeho výzkum se zaměřuje na informační management a způsob vyhledávání informaci.

Život

Thomas Daniel Wilson se narodil v roce 1935 na nádraží v Shincliffe County Durham v Anglii. Když mu bylo 16 let opustil školu a začal pracovat jako asistent v knihovně Durham County. Avšak jeho profesionální kariéra byla přerušena dvěma roky služby u národní vojenské služby. Protože však byl ve škole v tréninkovém leteckém sboru, nemusel jako většina do armády, ale sloužil u Royal Air Force.

Po splnění vojenské služby se vrátil do knihovny Durham County. Po roce však tuto knihovnu opustil, aby mohl jít studovat takzvanou "knihovnickou školu", která jej měla připravit na profesionální zkoušky knihovní asociace. Po knihovnické škole se vrátil zpět do zemské knihovny ale převzal školní knihovnu. Po absolvování Stockton/Billingham Technical College začal navštěvovat Ústav jaderného výzkum CA Parsons and Company v Newcastle kde pracoval jako knihovník a informační důstojník. V té době se začal zajímat o využití nových technologií v informační vědě, ale byl neschopný přesvědčit správce počítače, že počítač umožňoval indexování informací. Krátce po té získal titul bakaláře v oboru ekonomie a sociologie a doktorát v oboru teorie organizace.

Po té co dokončil zkoušky pro společenství knihovnické asociace, začal učit na knihovnické škole. Do roku 1972 pracoval v téže škole v knihovně, po té strávil dva roky jako hostující docent na univerzitě v Marylandu na pozvání profesora Paula Wassermana. Během svého života pak dále spolupracoval ještě s mnoha významnými osobnostmi jako například: Dagobert Soergel či Professor Wilf Saunders.

Nyní je Thomas D Wilson v důchodu, ale stále je držitelem několika akademických pozic jako je emeritní profesor na Katedře informačních studií a University of Sheffield , hostující profesor na Leeds University Business School, hostující profesore na University of Boras, Švédsko, a profesor Catedratico Convidado na Fakultě inženýrství, University of Porto. Přijal také čestný doktorát od univerzity v Göteborgu v roce 2005 a druhý čestný doktorát na University of Murcia, Španělsko, v roce 2010.

Dílo

1967 - 1968 Programovaná výuka pro indexování (vyústil v publikaci programově textu.
1963 Přehled katalogizace politiku a praxi v britských veřejných knihovnách

Aktivity

2007 - Člen redakční rady, Informacijos Mokslai
2000 - 2007 Člen redakční rady, Knygotyra
1998 - Člen redakční rady, Anales de Documentación, Escuela de Universitaria Biblioteconomía y Documentación, Universidad de Murcia, Španělsko.
1997 - 1998 Člen, humanitní Vědecká rada, knihovnictví a informační vědy panel
1995 - 2007 Člen redakční rady, vzdělávání, semináře
1995 - 1996 Člen RAE panel pro knihovnictví a informační management
1993 - 1995 Člen rozhodčí komise pro Elvira konferencí o elektronické knihovně
1993 - x Člen redakční rady, McGraw-Hill série v informačních systémů, řízení a strategii
1992 - 1997 Předseda, ředitelé ústavů a ​​škol výboru britské asociace pro informace a knihovnictví vzdělávání a výzkum
1991 - 1998 Člen představenstva, Euclid: Evropská asociace pro knihovny a informační výchovy a výzkumu
1990 - 1992 Předseda, Svaz knihovníků a britské školy informační vědy
1989 - 1997 Člen, Společnost pro informační management a člen představenstva 1994 - 1997
1989 Člen, výzkum zdroje poradní skupiny ESRC
1988- 1993 Člen řídícího výboru ESRC INTER programu
1988 Hostující profesor, Curtin University, Perth, Západní Austrálie
1987 - 1989 Člen Lidské chování a Výbor pro rozvoj, Hospodářská a sociální rada pro výzkum
1987 - 1994 Software Recenze Editor, International Journal of Information Management
1987 - 2007 Člen redakční rady, International Journal of Information Management
1986 - 1989 Člen, Poradní výbor pro vzdělávání, odborné přípravy a personální věcech Stálé konference Národní a univerzitní knihovny
1986 - 1989 Člen, Poradní výbor pro British Library Services bibliografického oddělení
1985 - 1992 Člen DES poradní výbor, EPIC Evropa
1985 - 1987 Členské, výzkumné zdroje a metody výbor, hospodářský a sociální rada pro výzkum
1984 - 1988 Člen informačních studií a knihovnictví rada, Rada pro národní akademické ceny
1983 - 1984 Člen asociace knihovny Pracovní skupina pro srovnatelnost odborné vzdělávací kurzy v Evropě
1975 - 1988 Člen Koordinační Sheffield knihoven s výbor. Úřadující předseda
1976 - 1983 Člen řídícího výboru, Centrum pro výzkum uživatelských studií
1975 Člen Aslib Společenské vědy Skupina výbor
1975 Člen asociace knihoven, Knihovna Vzdělávání Skupina výbor
1974 - 1977 Člen Britská knihovna R & D oddělení sociální péče poradní skupina
1973 - 1978 Člen Aslib Pracovní skupina pro sociální péče informací
1972 - 1975 Člen britské normy Instition technická komise OC/20/4 - MDT
1971 - 1975 Člen, katalogizace a indexace Group výbor, Sdružení knihoven
1969 - 1973 Člen katalogizace Pravidla výbor, Sdružení knihoven
1959 - 1969 Člen Knihovna severní větev výbor, reference, speciální a informační sekce, asociace
1959 - 1969 Člen North East Divisonal výbor, Sdružení knihovníků asistentů.

Význam pro informační vědu/knihovnictví

V jeho 16 letech, po neúspěšném studiu na Johnston Grammar School v Durhamu, získává první zkušenosti v oblasti knihovnictví a informační vědě.

Jeho prvním pokusem je snaha o vytvoření programované výuky pro indexování – publikace programového textu (1967). O pár let později se věnuje činnosti jako nezávislý vědec pro British Library R & D Department. Dále se angažuje jako vědecký pracovník v Britské knihovně – oddělení výzkumu a vývoje. V roce 1988 pomáhá svým osobním výzkumem v oblasti informačních systému v anglických společnostech. V roce 1991 ve spolupráci se studenty zjišťuje, jaký vliv bude mít použití techniky kritického faktoru úspěchu při zavádění informačních potřeb akademických vedoucích pracovníků. Ve stejném roce provádí se studenty další výzkum v oblasti informačních systémů pro pojišťovnictví. V pozdějších letech se věnuje hlavně využití mobilních aplikací a dat v oblasti informačního výzkumu a dále se zaměřuje na výzkumy v britských společnostech a vládě.

Doktor Wilson je jistě velkou osobností v oblasti informační vědy, z části také knihovnictví. Hlavně přes jeho rozsáhlou publikační činnost. Ve svých pracích se především zaměřuje na analýzu, jak jednotlivci a skupiny lidí shromažďují a předávají informace dále nebo mezi sebou. I když je už nyní v důchodu, stále se zapojuje do výzkumných projektů v rámci své účasti v AIMTech na Leeds University Business School ve Velké Británii a také ve výzkumných projektech na Swedish School of Library and Information Science.


INISS Projekt

Nejslavnější studie prováděná doktorem Wilsonem v letech 1975 – 1985. Projekt INISS se zaměřil především na komunikaci v rámci sociálních služeb z pohledu informačního chování nadřízených a vztahů mezi nimi a vztahů mezi dalšími specialisty v oboru. Cílem bylo prozkoumat informační potřeby těchto účastníků a rozvíjet nápady, jak by tyto informační potřeby mohly být zpracovány a zveřejněny pro interní uživatele, její zákazníky a širokou veřejnost.

InformationR.net

Mezinárodní open access vědecký časopis, který se věnuje zpřístupňování výsledků z vědeckých výzkumů z oblasti informačních disciplín. Je soukromě upravován a publikován doktorem Wilsonem. Je zdarma dostupný a poskytuje kvalitní zdroje pro informační vědce.

Úspěchy

Větší úspěchy získává Wilson až v pozdějších letech. V roce 1933 se stává čestným členem Institutu informačních vědců (Institute of Information Scientics - IIS). V roce 2000 získal cenu ALISE za profesionální podíl knihoven a informačního vzdělání - jako první neamerický oceněný. V roce 2005 se stává čestným doktorandem Göteborgské univerzity ve Švédsku. V roce 2009 získal členství v SIG USE akademii a v roce 2010 se stává čestným doktorandem Murcijské univerzity ve Španělsku. [2]

Publikace

Thomas Daniel Wilson je autorem mnoha publikací a vědeckých článků, které jsou přínosem v oblasti informační vědy, zde jsou některé z nich:

Wilson, T.D. - Chain indexing: a programmed text (1971)
Wilson, T.D. – Information management - The Electronic Library (1985)
Wilson, T.D. – Information needs in social services: an overview (1986)
Wilson, T.D. – The internal dissemination and impact of in-house research in social services departments (1986)
Codington, S. & Wilson, T.D. – Information system strategies in the UK insurance industry (1994)
Loughridge, B., Greene, F. & Wilson, T.D. – The Management Information Needs of Academic Heads of Department: A Critical Success Factors Approach (1996)
Wilson, T.D. – Human information behavior (2000)
Wilson, T.D. – Information, communication and society (2006)
Maceviciute, E. & Wilson, T.D. – Information behaviour research and information systems development: the SHAMAN project, an example of collaboration (2010)

Citace

  1. Professor Tom Wilson [online]. 2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://www.sheffield.ac.uk/is/staff/wilson
  2. Awards. Awards [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://siguse.wordpress.com/awards/

Použitá literatura

Biography [online]. 2007 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://informationr.net/tdw/biog.html
Curriculum vitae [online]. 2010 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://informationr.net/tdw/cv.html
Professor Tom Wilson [online]. 2012 [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://www.sheffield.ac.uk/is/staff/wilson
Awards. Awards [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné z: http://siguse.wordpress.com/awards/