Tefko Saracevic

Z WikiKnihovna
Soubor:Tefko saracevic.jpg
Tefko Saracevic, Ph.D.

Tefko Saracevic, Ph.D.


Život

Tefko Saracevic se narodil 24. listopadu 1930 v Záhřebu, hlavním městě Chorvatska. Roku 1957 Saracevic utekl do Rakouska. 13. 12. 1958 se ve Vídni oženil s Blankou Kobovac (* 22. 10. 1932, Skopje, Makedonie). V lednu 1959 Saracevic emigroval do USA, usadil se nejprve v Clevelandu, Ohio. Jeho žena Blanka v Záhřebu čekala na víza, do USA přijela v roce 1960. Roku 1964 se jim v Clevelandu narodila dcera Aida, 1969 syn Alan.


Vzdělání

Tefko Saracevic patří mezi důležité kritiky a hodnotitele informačních systémů. Vystudoval elektrotechniku na univerzitě v Záhřebu. Titul Ph.D. získal v oblasti informačních věd v roce 1970 na Case Western Reserve University v Clevelandu ve státě Ohio. Zde učil a prováděl výzkum až do roku 1985, kdy se přestěhoval do Rutgers. Na tamní univerzitě se stal v roce 1991 profesorem a v letech 2003-2006 zastával pozici proděkana.

 • 1970 Ph.D.
- se zaměřením na informatiku
School of Graduate Studies
Case Western Reserve University
Disertace: On the concept of relevance in information science
 • 1962 Master of Science v oboru knihovnictví (MSLS)
- se zaměřením na informatiku
School of Library Science
Western Reserve University
 • 1957 Studium elektroinženýrství
Technologická fakulta
Záhřebská univerzita, Chorvatsko


Pracovní pozice

 • 2003 - 2006 Associate Dean
School of Communication, Information and Library Studies
Rutgers University
 • 1991 - present Professor II. (highest academic rank at Rutgers University)
School of Communication, Information and Library Studies
Rutgers University
 • 1985 - 1991 Professor I.
School of Communication, Information and Library Studies
Rutgers University
 • 1975 - 1985 Professor
Matthew A. Baxter School of Information and Library Science
Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio
 • 1971 - 1975 Associate Professor (received tenure 1971)
School of Library Science
Case Western Reserve University
 • 1969 - 1971 Assistant Professor
School of Library Science
Case Western Reserve University
 • 1967 - 1969 Ph.D. Fellow (Title II program U.S. Department of Education)
On leave for Ph.D. studies
 • 1963 - 1967 Manager, Comparative Systems Laboratory
Center for Documentation and Communication Research
School of Library Science
Western Reserve University
 • 1962 - 1963 Output Supervisor, American Society for Metals Project
Center for Documentation and Communication Research
School of Library Science
Western Reserve UniversityVýzkum

Jeho výzkumné zájmy jsou široce rozšířené a zahrnují výzkum, vzdělávání a služby v informační vědě. K jeho výzkumným zájmům patří: lidské informační chování, lidské aspekty interakce člověk – počítač, modelování interakčních procesů ve vyhledávání informací, hodnocení digitálních knihoven a analýzy Web dotazů a jejich překladů pro vyhledávače atd. Zajímá se o teoretické a pragmatické studie hodnot informačních a knihovnických služeb a zkoumá povahu informační vědy. Získal výzkumné granty od Národní grantové agentury, od Národního institutu pro zdraví, od oboru školství, dále Rady pro knihovní zdroje, Rockefellerovy nadace, UNESCO a několika dalších národních a mezinárodních organizací. Výsledky jeho práce jsou rozšířené a často citované.

Saracevic je aktivní i na mezinárodní úrovni, zejména ve vztahu k informačním problémům v rozvojových zemích. Více než deset let spolupracoval s Rockefellerovou nadací v navrhování kvalitních a nízkonákladových zdravotnických informačních systémů pro rozvojové země. Spolupracoval s řadou mezinárodních organizací na rozvoji informačních systémů a knihoven. Pořádal semináře, přednášky, kurzy, poskytoval konzultace, přednášel referáty na mezinárodních zasedáních ve 46 zemích, byl hlavním řečníkem na více než 12 mezinárodních konferencích. Například výroční konference Knihovny v digitálním věku (LIDA – Libraries in the Digital Age) se konala v chorvatském Zadaru. Byl hostujícím profesorem na čtyřech univerzitách v zahraničí.


Získaná ocenění

 • 1985 obdržel od ASIS cenu za vynikajícího učitele informatiky
 • 1989 získal cenu Best Paper v časopise Americké společnosti pro informační vědu (ASIS)
 • 1991 byl prezidentem Americké společnosti pro informační vědu (ASIS)
 • 1995 získal cenu ASIS za zásluhy (nejvyšší ocenění dané společnosti)
 • 1997 přijal cenu Gerarda Saltona za svůj výzkum od Zájmové skupiny pro získávání informací (SIGIR) a Sdružení pro výpočetní techniku (ACM)


Cenu Gerarda Saltona uděluje SIGIR každé tři roky osobnosti, která významně a trvale přispěla k výzkumu v oblasti vyhledávání informací. Saracevic toto ocenění získal za práci Users lost: Reflections on the past, future, and limits of information science (1997). První část této práce obsahuje osobní úvahy autora, zamyšlení nad významnými událostmi a problémy, které spoluutvářely jeho profesní dráhu a výzkumný program. V druhé, hlavní části práce, se Saracevic zabývá širokými aspekty informační vědy, jako jsou: řešení problémů, paradigma rozkolu, oblasti vzdělávání a vzdělávací problémy. Třetí část pojednává o mezích informatiky v této oblasti a o vnějších limitech vyplývajících z lidské povahy zpracování informací a jejich využití.


Saracevic byl a stále je členem několika redakčních rad. V letech 1985-2008 byl hlavním editorem Information Processing & Management, mezinárodního časopisu vydávaného společností Elsevier Science. Saracevic je také pravidelným recenzentem řady časopisů a vyhlašovatelů grantů.Nejznámější díla

 • The measurability of relevance, 1966, spolu s A. M. Rees
 • Comparative systems laboratory final technical report: an inquiry into testing of information retrieval systems, 1968, spolu s A. J. Goldwyn
 • Introduction to information science, 1970
 • On the concept of relevance in information science, 1970
 • Selective libraries for medical achools in less developed countries: a Bellagio conference, October 3 to November 3, 1979, 1980
 • Consolidation of information: a handbook on evaluation, restructuring, and repackaging of scientific and technical information, 1981, spolu s J. B. Wood
 • Indexing and searching in perspective, 1985, spolu s E. H. Brenner, M. Cornog
 • Studying the cost and value of library services: final report, 1995, spolu s P. B. Kantor, J. D'Esposito-Wachtmann
 • Valuing special libraries and information services: reoprt of a project for the Special Libraries Association, 1999, spolu s P. B. KantorVzájemná interakce člověka a počítače při vyhledávání informací: povaha a projevy zpětné vazby (Amanda Spink a Tefko Saracevic, 1997)

 • Tato studie rozvíjí teoretický rámec pro vyjádření charakteru zpětné vazby jako kritického procesu v interaktivním vyhledávání informací (information retrieval, IR). Koncept zpětné vazby použitelný v IR byl inspirován pojetím zpětné vazby v kybernetice a teoretickými poznatky sociálních věd. Modely vzájemné interakce člověka a počítače a interaktivního IR jsou dále využity pro vytvoření rámce pro studium projevů zpětné vazby v IR. Dále jsou zde prezentovány výsledky z empirické studie o skutečné interakci mezi uživateli, profesionálními zprostředkovateli (informačními specialisty) a IR systémem - počítačem. Prezentovaná data ukazují 885 zpětnovazebných smyček roztříděných do pěti kategorií. Na závěr autoři uvádí spojení mezi teoretickým rámcem a empirickým pozorováním a poskytují celou řadu praktických postřehů a návrhů na výzkum.


Digital Library Evaluation: Toward an Evaluation of Concepts (Evaluace digitálních knihoven: koncepce hodnocení – Tefko Saracevic, 2000)

 • Mnoho úsilí bylo vynaloženo v oblasti výzkumu a praxe digitálních knihoven, ale jejich hodnocení nebylo výrazné. Je známo, že hodnocení digitální knihovny je složité a obtížné. Saracevic se zaměřuje na odvození kritérií, která by se při evaluaci dala použít. Uvádí základní požadavky pro hodnocení. Saracevic si pokládá otázky: Co bychom měli hodnotit? Za jakým účelem to budeme hodnotit? Na jaké úrovni máme hodnotit? Na základě jakých kritérií? Tímto článkem Saracevic navrhl koncepci hodnocení digitálních knihoven.


Information science (Informační věda - Tefko Saracevic, 2009)

 • Součástí Encyklopedie knihovnických a informačních věd (Encyklopedia of Library and Information Science).
 • Účelem této práce je poskytnout přehled o informační vědě, včetně historického hlediska, a objasnit události a vlivy, které ji formovaly. Informační věda se zabývá efektivní komunikací informací a informačních objektů, znalostí záznamů mezi lidmi v kontextu sociální, organizační a individuální potřeby využívat informace. Informační věda se objevila v období po druhé světové válce, podobně jako řada jiných oborů. Problém informační exploze řeší pomocí technologií. V současné době se informační věda zabývá stejným problémem na webu a v digitálním prostředí. Mezi hlavní oblasti informační vědy patří vyhledávání informací, informační chování člověka, metrické studie a digitální knihovny. Tato práce také obsahuje popis a základní charakteristiku vzdělávání v oblasti informační vědy.Další díla

 • Monografie a sborníky

1976

 • Saracevic, T.: „Relevance: A Review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science.“ In: Voigt, M. J., Harris, M. H. (Eds.): Advances in librarianship.

1979

 • Saracevic, T., Braga, G., Quijano, A. S.: Information systems in Latin America.

1989

 • Saracevic, T.: „Indexing, searching and relevance.“ In: B. Hass Weinberg (Ed.): Indexing: The state of our knowledge.

1999

 • Saracevic, T., Aparac, T., Ingwersen, P., Vakkari, P. (Eds.): Digital Libraries; Interdisciplinary Concepts, Challenges and Opportunities. - Sborník 3. mezinárodní konference Koncepce knihovnictví a informační vědy. Obsahuje předmluvu T. Saracevice.
 • Saracevic, T.: „Forewood“ In: Collins, B., Fabiano, E., Langschied, L.: Building a Scholarly Communications Center: Modeling the Rutgers Experience.

2006

 • Saracevic, T.: „Relevance: A Review of the Literature and a Framework for Thinking on the Notion in Information Science. Part II.“ In: Voigt, M. J., Harris, M. H. (Eds.): Advances in librarianship.

2009

 • Saracevic, T.: „Information Science.“ In: Marcia J. Bates, M. N. Maack (Eds.): Encyklopedia of Library and Information Science.

2010

 • Saracevic, T., Garfield, E.: „On measuring the publication productivity and citation impact of a scholar: A case study.“ In: Larsen, B., Schneider, J. W., Astrom, F.: The Janus Fased Scholar: A Festschrift in Honour of Peter Ingwersen. - Zvláštní svazek e-zinu International Society for Scientometrics and Informetrics.


 • Články v recenzovaných časopisech

1965

 • Saracevic, T., Rees, A. M.: „The teaching of documentation at Western Reserve University.“ In: Journal of Education for Librarianship.

1967

 • Saracevic, T., Rees, A. M.: „Towards the identification and control of variables in information retrieval experimentation.“ In: Journal of Documentation.

1968

 • Saracevic, T.: „Linking research and teaching.“ In: American Documentation.

1971

 • Saracevic, T.: „Five years, five volumes and 2345 pages of the Annual Review of Information Science and Technology.“ In: Information Storage and Retrieval.
 • Saracevic, T.: „Selected result from an inquiry into testing of information retrieval systems.“ In: Journal of the American Society for Information Science.

1973

 • Saracevic, T., Perk, L. J.: „Ascertaining activities in a subject area trouhgt bibliometric analysis: Application to library literature.“ In: Journal of the American Society for Information Science.

1975

 • Saracevic, T.: „Relevance: A Review of and a framework for the thinking on the notion in information science.“ In: Journal of the American Society for Information Science.

1977

 • Saracevic, T., Shaw, W. M. Jr., Kantor, P.: „Causes and dynamics in user frustration in an academic library.“ In: College and Research Libraries.
 • Saracevic, T., Fernandez, R. P.: „Intercommunication among physics research groups in Latin America.“ In: Information Processing & Management.
 • Saracevic, T., Goffman, W.: „Structure and behavior of subject literature as the base for forecasting scientific communication.“ In: International Forum in Information and Documentation.

1979

 • Saracevic, T.: „An essay on the past and future (?) of information science education I. Historical overview.“ In: Information Processing & Management.
 • Saracevic, T.: „An essay on the past and future (?) of information science education II. Unresolved problems of extermalities of education.“ In: Information Processing & Management.

1980

 • Saracevic, T.: „Perceptions of the needs for scientific and technical information in less developed countries.“ In: Journal of Documentation.

1983

 • Saracevic, T.: „The complex process of a total curriculum recision in information and library science: A case study.“ In: Education for Information.

1985

 • Saracevic, T., Braga, G. M., Afolayan, A. A.: „Issues in information science education in developing counties.“ In: Journal of the American Society for Information Science.

1986

 • Saracevic, T.: „Processes and problems in information consolidation.“ In: Information Processing & Management.
 • Saracevic, T., Bruer J. T.: „Selective Medical Libraries on Microfiche (SMLM)“ In: International Journal of Micrographics & Video Technology.
 • Saracevic, T.: „Evaluation Procedures for Selective Medical Libraries on Microfiche (SMLM)“ In: International Journal of Micrographics & Video Technology.

1988

 • Saracevic, T., Kantor, P., Chamis, A. Y., Trivoson, D.: „A study of information seeking and retrieving I. Background and methodology.“ In: Journal of the American Society for Information Science.
 • Saracevic, T., Kantor, P.: „A study of information seeking and retrieving II. Users, questions and effectiveness.“ In: Journal of the American Society for Information Science.
 • Saracevic, T., Kantor, P.: „A study of information seeking and retrieving III. Searches, searches and overlap.“ In: Journal of the American Society for Information Science. - článek získal cenu Best Paper
 • Saracevic, T., Anderson, J. D., Belkin, N. J., Lederman L. C.: „Information science at Rutgers: Estabilishing new interdisciplinary realtions.“ In: Journal of the American Society for Information Science.
 • Saracevic, T.: „Selective Medical Library on Microfiche: An international experiment supported by the Rockefeller Foundation.“ In: Bulletin of the Medical Library Association.

1991

 • Saracevic, T.: „Experiences with providing a low-cost hight-quality collection of journals in medicine for developing countries.“ In: INSPEL.

1994

 • Saracevic, T.: „Closing of library schools in Notrh America: What role accreditation?“ In: Libri

1995

 • Saracevic, T., Mokros, H., Mullins, L.: „Practice and personhood in professional interaction: Social identity and information needs.“ In: Library and Information Science Research.

1996

 • Saracevic, T., Kantor, P., Abels, E. G.: „Studying the value and cost of library and information services: Applying functional cost analysis to the library in transition.“ In: Journal of the American Society for Information Science.

1997

 • Saracevic, T.: „Users lost: Reflections on the past, future, and limits of information science.“ In: SIGIR Forum.
 • Saracevic, T., Spink, A.: „Interactive information retrieval: Sources and effectiveness of search terms during mediated online searching.“ In: Journal of the American Society for Information Science.
 • Saracevic, T., Kantor, P.: „Studying the value of library and information services I. Establishing a theoretical framework.“ In: Journal of the American Society for Information Science.
 • Saracevic, T., Kantor, P.: „Studying the value of library and information services II. Methodology and Taxonomy.“ In: Journal of the American Society for Information Science and Technology.

1998

 • Saracevic, T., Spink, A., Jansen B. J., Bateman J.: „Real life information retrieval: a study of user queries on the Web.“ In: SIGIR Forum.
 • Saracevic, T., Spink, A.: „Human-computer interaction in information retrieval: Nature and manifestations of feedback.“ In: Interacting with Computers – The Interdisciplinary Journal of Human-Computer Interaction.

1999

 • Saracevic, T.: „Information science.“ In: Journal of the American Society for Information Science and Technology.

2000

 • Saracevic, T.: „Digital Library Evaluation: Toward Evolution of Concepts.“ In: Library Trends – speciální vydání o hodnocení digitálních knihoven
 • Saracevic, T., Spink, A., Jansen B. J.: „Real life, real users, and real needs: a study and analysis of users queries on the web.“ In: Information Processing and Management.

2001

 • Saracevic, T., Spink, A., Jansen B. J., Wolfram D.: „Searching the Web: The public and their queries.“ In: Journal of the American Society for Information Science and Technology.

2002

 • Saracevic, T., Spink, A., Jansen B. J., Wolfram D.: „From E-sex to e-commerce: Web search changes.“ In: IEEE Computer.

2007

 • Saracevic, T.: „Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science. Part II: nature and manifestations of relevance.“ In: Journal of the American Society for Information Science and Technology.
 • Saracevic, T.: „Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science. Part III: Behavior and effects of relevance.“ In: Journal of the American Society for Information Science and Technology.

2008

 • Saracevic, T.: „Effects of inconsistent relevance judgments on information retrieval test results: A historical perspective“. In: Library Trends.


Odkazy

http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/index.htm

http://web.ffos.hr/lida/cvs/

http://www.123people.com/s/tefko+saracevic

http://www.genealogy.com/genealogy/users/s/a/r/Tefko-Saracevic/index.html

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.scils.rutgers.edu/~tefko/Courses/e553/Assets/TSportrait.jpg&imgrefurl=http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e553/tefko_personal_statement.doc&usg=__HkBGRcWMZJjYwvWGAUs3eHSIPLY=&h=448&w=300&sz=26&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=ivG5gtvA67kCCM:&tbnh=151&tbnw=101&ei=X17STcfoBoOFswbNmfCsCQ&prev=/search%3Fq%3Dtefko%2Bsaracevic%26um%3D1%26hl%3Dcs%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:cs:official%26biw%3D1303%26bih%3D616%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=212&sqi=2&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=49&ty=87

http://www.sigir.org/awards/awards.html

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V0D-3TFBTCV-3&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F1998&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1756411281&_rerunOrigin=scholar.google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9a397f70f2bd0926d951ed775b88a5f0&searchtype=a

http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/SaracevicInformationScienceELIS2009.pdf

http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/LibraryTrends2000.pdf