Teacher librarian: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 1: Řádek 1:
 
'''Popis práce'''
 
'''Popis práce'''
  
Tato profese se označuje více názvy „učitel-knihovník“ (teacher librarian), „školní knihovník“ (school librarian) nebo „školní knihovní media specialista“ (school library media specialist). Knihovník, který vykovává tuto pozici, většinou pracuje v knihovně, která sídlí přímo v budově školy.
+
Tato profese se označuje více názvy „učitel-knihovník“ (teacher librarian), „školní knihovník“ (school librarian) nebo „školní knihovní media specialista“ (school library media specialist). Knihovník, který vykovává tuto pozici, většinou pracuje v knihovně, která sídlí přímo v budově školy. Vykonává práci knihovníka a úzce spolupracuje se studenty.
  
  

Verze z 18. 5. 2016, 19:41

Popis práce

Tato profese se označuje více názvy „učitel-knihovník“ (teacher librarian), „školní knihovník“ (school librarian) nebo „školní knihovní media specialista“ (school library media specialist). Knihovník, který vykovává tuto pozici, většinou pracuje v knihovně, která sídlí přímo v budově školy. Vykonává práci knihovníka a úzce spolupracuje se studenty.


Náplň práce

Jako správci programů, teacher librarian definují, vedou a spravují knihovny. Vymýšlejí školní programy zaměřené na média a stanovují politiku knihovny. Dohlíží na rozpočet knihovny, plánování fyzického a virtuálního prostoru knihovny. Udržují příjemnou, pozitivní a inovativní učební atmosféru. Pomáhají při výběru knih a radí studentům s problematickou látkou, kterou ve škole probírají. Pořádají programy pro studenty, ať už se jedná o programy naučné nebo zábavné.


Povinnosti

Teacher librarian podporuje a realizuje vizi svých školních komunit prostřednictvím efektivní knihovnické a informační služby. Programy pro studenty, též přispívají k rozvoji celoživotního vzdělávání. Teacher librarian zastupuje hned několik hlavních rolí učitel, knihovník, učební partner, informační specialista či správce programu. V roli učitele, školní knihovník vyvíjí a rozšiřuje osnovy týkající se informační gramotnosti a výzkumu. Školní knihovníci mohou číst dětem, pomáhat jim při výběru knih a pomoci s prací do školy.


Kariéra

V kariérním žebříčku postupují podle odvedené práce a podle toho, jak vysoké mají vzdělání.


Vzdělání

Teacher librarian by měl být kvalifikován jak v pedagogickém směru, tak ve směru knihovnickém. Znalosti pedagogiky a knihovnictví jsou kombinovány s informačními dovednostmi, což spojuje tři důležité oblasti ve vzdělávání. V USA musí mít Teacher librarian minimálně bakalářské vzdělání.


Kompetence

V roli učebního partnera, teacher librarian spolupracují s třídními učiteli, tvoří nezávislé studenty tím, že podpoří výzkum studentů, informační gramotnost, technologie, komunikaci a kritické myšlení. Naučí studenty samostatnému jednání. Jako informační specialisté, teacher librarian pomáhají vyvíjet zdrojovou základnu pro školy pomocí osnov. Snaží se identifikovat studentské zájmy, získat knihovní materiály, organizovat a udržovat knihovní fond s cílem podpořit čtení a celoživotní učení.


Profesní sdružení

• Americká knihovnická asociace – asociace sdružující knihovníky a knihovny , jejím cílem je propagovat knihovnictví a knihovny a zvyšovat vzdělanost a podporovat rovný přístup k informacím

• Asociace univerzitních a vědeckých knihoven – divize Americké knihovnické asociace, která sdružuje univerzitní a vědecké knihovny


Plat

Plat se určuje podle stupně kvalifikace. Minimální roční mzda je 42 000$ a maximum dosahuje až cca 79 000$.


Reference

Teacher-Librarian. Make a Future [online]. 2008 [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: http://www.makeafuture.ca/careers/teachers/teacher-librarian/

Learning Services Librarian. Virginia Tech [online]. [cit. 2016-05-18]. Dostupné z: https://listings.jobs.vt.edu/postings/66074?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed

Teacher librarian. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher-librarian

What is a teacher librarian. In: Australian school library association [online]. 2014 [cit. 2016-04-07]. Dostupné z: http://www.asla.org.au/advocacy/what-is-a-teacher-librarian.aspx