Susan Leigh Star: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 1: Řádek 1:
 
{{Infobox Vědec
 
{{Infobox Vědec
 
|jmeno            = Susan Leigh Star
 
|jmeno            = Susan Leigh Star
[[Soubor:Susan-leigh-star.jpg|thumb|340px|Susan Leigh Star <br/>
+
[[Soubor:Susan-leigh-star.jpeg|thumb|340px|Susan Leigh Star <br/>
 
[http://www.sscnet.ucla.edu/soc/LeighStar/susan-leigh-star.jpg]]]
 
[http://www.sscnet.ucla.edu/soc/LeighStar/susan-leigh-star.jpg]]]
 
|datum_narozeni    = 3. července 1954
 
|datum_narozeni    = 3. července 1954

Verze z 17. 5. 2017, 18:32

Susan Leigh Star
 
-
Datum a
místo úmrtí
24. března 2010
Pittsburgh
  neznámá, neočekávané úmrtí ve spánku [1]
  -
  -
  americké
Vzdělání University of California, PhD. (sociologie vědy a medicíny)
Pracoviště asistující profesorka na katedře informační a počítačové vědy University of California, Irvine, členka výzkumného centra Centre de sociologie de l’innovation, profesorka na katedře sociologie a sociální antropologie University of Keele, profesorka na Graduate School of Library and Information Studies University of Illinois, profesorka na katedře komunikací University San Diego, profesorka Center for Science, Technology and Society Santa Clara University, ředitelka School of Information Sciences University of Pittsburgh
  Doreen E. Boyce Chair in Library and Information Science [1]
Známý pro informační infrastruktura, hraniční objekty, ženská studia


Susan Leigh Star (3. července 1954 - 24. března 2010) byla americká socioložka, která se specializovala na studium informace v současné společnosti, informační architektury, klasifikace a standardizace. Dále se zabývala historií vědy, medicíny, technologií a komunikačními/informačními systémy. Velmi význačně se také podepsala na "ženských studiích". Susan se angažovala v mnoha feministických organizacích a výzkumech.


Život a vzdělání

Susan Leigh Star se narodila a žila na Rhodes Islands. Prahnoucí po filozofii se během střední školy skamarádila s bývalou jeptiškou, se kterou diskutovala teologické otázky, a nakonec získala stipendium na Radcliffe College, kde se začala učit filozofii.[1]

Ze školy ale vypadla, místo přijmutí diplomu z teologie se Susan vdala a rozhodla se odstěhovat do Venezuely. Tam byla spoluzakladatelkou spoluzaložila organické komuny. Mezitím, co byla v zahraničí, vzkvétalo ženské hnutí a smýšlení. Po tom, co se Susan dostala do ruky kopie Sexual Politics (Millett, 1970), začala formulovat otázky, které ovlivnily celou její kariéru. Otázky jako: "Jak se spojuje dobrá technologie (organická farma) se změnou sebe samého?" a "Jak se spojuje špatná technologie (zbraně..) s větší strukturou světa?" (Star 2007a:226). Susan se nakonec ke studiu vrátila a získala titul z psychologie a sociální vztahů na Radcliffe v roce 1976. Titul získala magna cum laude (s vyznamenáním). [1]

Přestěhovala se do Kalifornie a začala postgraduálně studovat filozofii vzdělávání na Stanford University. Program na této škole ale nebyl ten pravý pro Susan, a tak pokračovala ve vzdělávání v sociologii na University of California. Pod vedením Anselma Strausse dokončila disertační práci v roce 1983.[1]

Zaměstnání

V letech 1987-1990 Susan působila jako asistující profesorka na katedře informační a počítačové vědy University of California Irvine. Učila různé předměty, jako například sociální analýzy technologií a organizací, počítače a společnost, výzkumné metody a genderová studia v oblasti technologií. Byla členkou výzkumného centra Centre de sociologie de l’innovation v Paříži (1987-1988), kde pracovala se sociology Bruno Latourem a Michel Callonem.[1]

Po konci působení na University of California Irvine se Susan přesunula do Velké Británie na katedru sociologie a sociální antropologie University of Keele. V roce 1992 následoval návrat do USA, konkrétně Graduate School of Library and Information Studies na University of Illinois, kde se Susan usadila do roku 1999 se svým partnerem Geoff Bowkerem. Poté se oba přestěhovali zpět do Kalifornie na katedru komunikací University of California San Diego. Tam zůstali do roku 2004, kdy se přesunuli na sever Kalifornie do Center for Science, Technology and Society Santa Clara University. Roku 2009 začali pracovat na School of Information Sciences University of Pittsburgh. [1]

Dílo

Susan Leigh Star je autorkou mnoha článků a knih, jejichž témata jsou různá. Nejčastěji probíraným tématem v práci Susan Leigh Star je koncept hraničních objektů.

Tento koncept představila společně se spoluautorem Jameseme R. Griesemerem v článku “Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39”. V tomto článku Star a Griesemer analyzovali formative years of the Museum of Vertebrate Zoology rozšířením modelu zájmu (vyvinutý Latourem a Callonem) k zformování jejich konceptu hraničních objektů. Star a Griesemer definovali hraniční objekty jako "objekty, které jsou dostatečně tvárné k přizpůsobení se místním potřebám a omezení několika stran zaměstnávajících je, jsou ale robustní natolik, aby udržovaly společnou identitu v různých lokalitách. Jsou slabě konstruované ve společném využití, ale stávají se silně strukturované ve využití v jednotlivých místech. Objekty mohou být abstraktní nebo konkrétní. Mají odlišné významy v odlišných sociálních světech, ale jejich struktura je tak běžná, aby je více než jeden svět rozpoznal. Vytvoření a řízení hraničních objektů je klíčem pro rozvoj a udržování soudržnosti skrz protínající se společenské světy."[2]

Pro účel tohoto článku Star a Griesemer definovali čtyři druhy hraničních objektů: repozitáře, ideální typy, shodné hranice a standardizované formuláře. Star se ale později vyjádřila, že nikdy nebylo záměrem článku být obsáhlým listem; spíše si představovala článek, který by začínal „druh katalogu některých charakteristik hraničních objektů“. [2] Od doby, kdy byl tento článek hromadně citován, se koncept hraničních objektů uplatnil v počítačové vědě, informační vědě a managementu. [1] Susan Leigh Star a Geoffrey Bowker dále vyvíjejí tento koncept v knize Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. [3] Po smrti Susan Leigh Star se Geoffrey Bowker znovu vrací k hraničním objektům v knize Boundary Objects and Beyond: Working with Leigh Star. [4]

K hraničním objektům se vyjádřilo mnoho kolegů z oboru. Étienne Wenger popisuje hraniční objekty jako subjekty, které můžou spojit komunity dohromady, protože povolují odlišným skupinám spolupracovat na společném úkolu. [5] Alex Juhasz a Anne Balsamo vyvolali myšlenku výukových objektů k vývoji konceptu „hraničních objektů, které učí“. Toto porozumění hraničních objektů uznává jejich role v procesu myšlení-dělání a v komunikaci mezi sociálními skupinami. Zdůrazňuje to ale také fakt, že lidští uživatelé hraničních objektů, zejména ti s přístupem k digitálním technoligiím, mohou tyto objekty přizpůsobit svým potřebám. [6]

Význam pro informační vědu

Přínos Susan Leigh Star je zejména v oblasti informační infrastruktury. Nejednou zmiňovala, že i přestože studie infrastruktury často vyžaduje zkoumání věcí, které působí všedně, tak tyto běžné věci rozšiřují následky na lidi a lidské interakce. Star pracovala na vývoji způsobů pochopení, jak lidé komunikují o infrastruktuře a pomohla s vývojem výzkumných metod zaměřených na zkoumání role infrastruktury v zprostředkovaných lidských aktivitách. [2] Její práce ale zasahuje mnohem dál, než pouze do oblasti informační infrastruktury. Zájem Star ve spojení technologií a zkušeností dovedl její práci do širokého spektra oborů: knihovní a počítačové vědy, neurovědy, filozofie a ženská studia.[1]

Úspěchy

Byla také prezidentkou the Society for the Social Studies of Science v letech 2005-2007. Mezi úspěchy se bezpochyby také řadí to, že byla pozvaná k přednášení na půdě mnoha velkých univerzit a průmyslových firem, jako například Harvard, MIT a Xerox PARC.[2] Odměny za její práci se Star dostalo během zaměstnání na School of Information Sciences University of Pittsburgh, kde byla oceněna Doreen Boyce Chair.[1]

Publikace

Knihy:

 • LAMPLAND, Martha a Susan Leigh STAR. Standards and their stories: how quantifying, classifying, and formalizing practices shape everyday life. Ithaca: Cornell University Press, 2009. ISBN 978-0-8014-7461-3.

Kniha zabývající se standardizací. Poskytuje pohled na to, že standardizace definuje aspekty moderního života, je tak všudypřítomná, že se považuje za samozřejmost. [7]

 • BOWKER, Geoffrey C. a Susan Leigh STAR. Sorting things out: classification and its consequences. Cambridge: MIT Press, 2000. Inside technology. ISBN 978-0262522953.

V této knize se Susan Leigh Star a Geoffrey Bowker zabývají důležitostí informační infrastruktury, konkrétně zkoumají roli kategorií a standardů v moderním světě. Jedná se o zkoumání druhů klasifikačních systémů, včetně International Classification of Diseases, the Nursing Interventions Classification, rasovou klasifikaci apartheidu na jihu Afriky a klasifikaci virusů a tuberkulóz. Autoři zdůrazňují úlohu neviditelnosti v procesu, kterým klasifikace nařizuje lidskou interakci. Zkoumají, jak jsou kategorie vytvořeny, jak se udržují neviditelnými a jak lidé můžou v případě potřeby změnit jejich neviditelnost. Také zkoumají klasifikační systémy jako část zabudovaného informačního životního prostředí. Dále autoři poukazují na archivy klasifikačních systémů k pochopení toho, jaká rozhodnutí byla dříve udělána. Pro každý standard a kategorii uvádějí autoři svůj pohled. Myšlenkou knihy je to, že standardy a klasifikace produkují výhody a utrpení, někomu něco přinesou, jinému zase vezmou.[3]

 • BOWKER, Geoffrey C. Social science, technical systems, and cooperative work: beyond the great divide. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1997. ISBN 978-0805824032.

Zde plnila Susan Leigh Star roli co-editor. Kniha se zabývá otázkou spojení velkého rozdělení mezi přístupy systémových vývojářů a přístupy sociálních vědců k počítačově podporované spolupráci. [8]

 • STAR, Susan Leigh. The cultures of computing. Cambridge, MA, USA: Blackwell Publisher, 1995. Sociological review monograph. ISBN 978-0631192824.

Susan Leigh Star zkoumá škálu kulturních praktik spojených s designem a využití počítačů. Ukazuje, jak lidé začínají používat počítače pro své odvětví, například studenti, učitelé, umělci, designeři nebo vědci. Susan Leigh Star popisuje využití IT ve skutečně široké škále, od armád až po genderový kyberprostor. [9]

 • STAR, Susan Leigh. Ecologies of knowledge: work and politics in science and technology. Albany: State University of New York Press, c1995. ISBN 978-0791425664.

Autorka zde nabízí komplexní přehled osobních a veřejných otázek týkajících se sociálních změn. Dále v knize najdeme například přehled problematiky práce, politiky, feminismu a biotechnologie. [10]

 • STAR, Susan Leigh. Regions of the mind: brain research and the quest for scientific certainty. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1989. ISBN 978-0804716734.

Susan Leigh Star v této knize řeší vztahy mezi vědeckými pracemi a vědeckými teoriemi, také si pokládá klíčovou otázku, zda jsou fakta objevená, nebo vytvořená. [11]

 • LINDEN, Robin Ruth. Against sadomasochism: a radical feminist analysis. East Palo Alto, Calif.: Frog in the Well, 1982. ISBN 0-9603628-3-5.

Susan Leigh Star ve funkci co-editor. Kniha kritizuje sadomasochismus a různé erotické praktiky z feministického pohledu. [12]

Články:

 • Star, Susan Leigh. 2010. This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept. Science, Technology, & Human Values 35(5):601-617
 • Star, Susan Leigh, and G. Bowker. 2007. Enacting silence: Residual categories as a challenge for ethics, information systems, and communication. Ethics and Information Technology 9:273-280.

Pojednává o zbytkových kategoriích v tom smyslu, že nemůžou být zastoupený daným klasifikačním systémem. Také zkoumá formy, v jakých tyto zbytky přetrvávají v informačních systémech.

 • Star, Susan Leigh, and A. Strauss. 1999. Layers of Silence, Arenas of Voice: The Ecology of Visible and Invisible Work. Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 8:9-30.
 • Star, Susan Leigh. 1998. Human centered systems in the perspective of organizational and social informatics. ACM SIGCAS Computers and Society 28:22-29.
 • Star, Susan Leigh, and G. Bowker. 1997. Of lungs and lungers: The classified story of tuberculosis. Mind, Culture and Activity. 4:3-23.
 • Star, Susan Leigh, and G. Bowker. 1996. How things (actor-net) work: Classification, magic and the ubiquity of standards. Philosophia 25 (3-4):195-220.
 • Star, Susan Leigh. 1991b. Power, technologies and the phenomenology of standards: On being allergic to onions. In A sociology of monsters, London: Routledge, edited by J. Law, 38:26-56.
 • Hornstein, Gail A., and Susan Leigh Star. 1990. Universality biases: How theories about human nature succeed. Philosophy of the Social Sciences 20 (4):421-436

Tento článek analyzuje strategie a prostředky, kterými se univerzální tvrzení o lidské přirozenosti stávají úspěšnými ve vědě. Speciální zájem mají podmínky, pod kterými jsou nároky tohoto druhu považovány za inherentně nadřazené těm, které jsou specifistické nebo kontextově specifické (hierarchie hodnot, které nazýváme "univerzální předpojatost"). Článek sleduje vznik univerzalizačních tvrzení v opomíjených polích, jejich růst prostřednictvím metodických dohod, použití neviditelných referencí a jejich kořeny v různých skupinách s různými hodnotícími kritérii.

 • Star, Susan Leigh, and J. Griesemer. 1989. Institutional Ecology, "Translations" and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Science 19:387-420.

Článek rozebraný výše v Dílo, protože hraniční objekty jsou pravděpodobně nejznámější ze všech prací Susan Leigh Star.

 • Star, Susan Leigh. 1989a. Layered Space, Formal Representations and Long-Distance Control: The Politics of Information. Fundamenta Scientiae 10:125-54.
 • Star, Susan Leigh. 1986. Triangulating Clinical and Basic Research: British Localizationists, 1870–1906. History of Science 24:29-48.
 • Star, Susan Leigh, and E.M. Gerson. 1986. Analyzing Due Process in the Workplace. ACM Transactions on Office Information Systems 4:257-70.
 • Star, Susan Leigh. 1983. Simplification in Scientific Work: An Example from Neuroscience Research. Social Studies of Science 13:208-26.


Knižní kapitoly:

 • Bowker, G., S.L. Star, and S. Timmermans. 1996. Infrastructure and organizational transformation: Classifying nurses' work. Information technology and changes in organizational work, London: Chapman and Hall, edited by E W. Orlikowski, G. Walsham, M. Jones and J. DeGross (Proceedings IFIP WG8.2 Conference, Cambridge, England.), 344-370.
 • Bowker, G., and S.L. Star. 1994. Knowledge and Infrastructure in international information management:

Problems of classification and coding. Information acumen: The understanding and use of knowledge in modern business, London: Routledge, edited by Bud-Frierman, 187-216.

 • Star, Susan Leigh. 1991a. The Sociology of the invisible: The primacy of work in the writings of Anselm Strauss. Social organization and social process: Essays in honor of Anselm Strauss, Hawthorne, NY: Aldine de Gruyter, edited by David Maines, 265-283.

Použitá literatura

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 BALKA, Ellen. Obituary. Susan Leigh Star (1954-2010) [online]. 10/7/2010 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0306312710376010?journalCode=sssb
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 STAR, Susan; Griesemer, James. Institutional Ecology, `Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology. [online]. 1/8/1989 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030631289019003001
 3. 3,0 3,1 STAR, Susan; Bowker, Geoffrey. Sorting things out: classification and its consequences. Cambridge, Mass: MIT Press, 2000. ISBN 0262522950.
 4. BOWKER, Geoffrey C., Stefan TIMMERMANS, Adele E. CLARKE a Ellen BALKA. Boundary objects and beyond: working with Leigh Star. ISBN 978-0262528085.
 5. WENGER, Etienne. Communities of practice learning, meanings, and identity. 15. ed. New York: Cambridge University Press, 2007. ISBN 9780521663632.
 6. JUHASZ, Alexandra; Balsamo, Anne. An Idea Whose Time is Here: FemTechNet – A Distributed Online Collaborative Course (DOCC). [online]. c2012 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://adanewmedia.org/2012/11/issue1-juhasz/
 7. LAMPLAND, Martha a Susan Leigh STAR. Standards and their stories: how quantifying, classifying, and formalizing practices shape everyday life. Ithaca: Cornell University Press, 2009. ISBN 978-0-8014-7461-3.
 8. BOWKER, Geoffrey C. Social science, technical systems, and cooperative work: beyond the great divide. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 1997. ISBN 978-0805824032.
 9. STAR, Susan Leigh. The cultures of computing. Cambridge, MA, USA: Blackwell Publisher, 1995. Sociological review monograph. ISBN 978-0631192824.
 10. STAR, Susan Leigh. Ecologies of knowledge: work and politics in science and technology. Albany: State University of New York Press, c1995. ISBN 978-0791425664.
 11. STAR, Susan Leigh. Regions of the mind: brain research and the quest for scientific certainty. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1989. ISBN 978-0804716734.
 12. LINDEN, Robin Ruth. Against sadomasochism: a radical feminist analysis. East Palo Alto, Calif.: Frog in the Well, 1982. ISBN 0-9603628-3-5.

Externí zdroje