Strategie organizace

Z WikiKnihovna

Co to je

Schéma

Mise Vize Záměry Cíle Akční plány

Strategický proces

  1. Analýza současného stavu organizace
  2. Strategická simulace
  3. Analýza strategických scénářů
  4. Realizace

Měření strategické výkonnosti

BSC