Stella G. Dextre Clarke

Z WikiKnihovna
Stella G. Dextre Clarke

Stella Dextre Clarke.png
[1]

Datum a
místo narození
-
-
Bydliště -
Občanství Britské
Rodinný stav Vdaná
Vzdělání

University of St. Andrews

City, University of London

Pracoviště V důchodu
Ocenění Tony Kent Strix Award
Známý pro ISO 25964, práci ve společnosti ISKO

Stella G. Dextre Clarke je britskou nezávislou konzultantkou v oboru informační vědy a knihovnictví se zaměřením na systémy organizace znalostí, design tezaurů a vývoj slovníkových standardů.[2] Podílela se na vývoji mezinárodního standardu ISO 25964 pro tezaury a v roce 2006 získala ocenění Tony Kent Strix Award za nebývalý přínos v oblasti informačního vyhledávání. V letech 2014 - 2018 byla vice prezidentkou International Society for Knowledge Organization (ISKO).[3]

Vzdělání a profesní rozvoj[4]

Stella G. Dextre Clarke studovala chemii v letech 1964 - 1969 na Univerzitě v St Andrews ve Skotsku. Poté se rozhodla změnit zaměření svého studia a přešla na Londýnskou univerzitu kde získala Magisterský titul z oboru informační věda. Její první zaměstnání jakožto kvalifikovaného informačního vědce, bylo poskytovat informační služby pro vědce a inženýry. Jednalo se především o zodpovězení dotazů, abstrakce a indexování, což postupně vedlo k velkému progresu a vývoji informačních systémů, které by tomuto odvětí mohly pomoci. To napomohlo k tomu, aby se specializovala na vývoj takzvaných „systémů organizace znalostí“ /„Knowledge organization system“ (KOS). Toto zaměstnání jí pomohlo i k vývoji v pozici manažera a následně i konzultanta. I v důchodovém věku byla stále aktivní ve svém oboru a do roku 2018 byla více prezidentkou v ISKO„Internacional society for knoledge organization.“

Další aktivity[5]

V letech 1986 - 1996 působila jako správce databází v CABI „Centre for Agriculture and Bioscience International“, organizace pro řešení problémů v zemědělství a životním prostředí, kde především zastupovala manažerku bibliografických databází, abstraktů a souvisejících vyhledávacích systémů.

V roce 1997 se stala nezávislou konzultantkou a především se zaměřovala na návrh a implementaci znalostních struktur pro aplikace pro vyhledávání informací, včetně tezaurů, taxonomií a klasifikačních schémat. Také se stala členem výboru BSI „The British standards institution“, který je zodpovědný za standardy pro rejstříky, spisy a tezaury. Také je členkou Chartered Institute of Library and Information Professionals.

Od roku 2011 do roku 2014 se stala součástí ISKO „Internacional society for knoledge organization“ a od roku 2014 zastávala pozici více prezidentky, kde zůstala až do roku 2018. Podílela se také na změnách ve vedení společnosti, za což jí bylo udělěno čestné členství.[6] Pod záštitou společnosti ISKO se také atále aktivně podílí na organizaci konferencí, naposledy v červenci 2018 v Portu.[7][8] Pod jejím jménem[9] je také vedený blog britské složky společnosti, který slouží jako fórum pro sdílení informací o aktivitách v oblasti organizaci znalostí.[10]

Ocenění

Její práce na standardech slovní zásoby byla uznána v roce 2006, kdy získala cenu Tony Kent Strix Award za vynikající přínos v oblasti získávání informací. V roce 2018 jí byl také uděleno čestné členství ve společnosti ISKO.[11]

Publikace

The Thesaurus: A Historical Viewpoint, with a Look to the Future[12]

Po období experimentu a evoluce v padesátých letech a šedesátých letech, byl založen standardní formát pro tezaury s vydáním Thesaurus inženýrství a vědeckých termínů (TEST) v roce 1967. Tyto a další tezaury se spoléhaly primárně na prezentaci v abecedním pořadí. Od 90. let 20. století rozšiřování přístupu koncových uživatelů k rozsáhlým síťovým zdrojům ukládá další požadavky na styl a strukturu řízených slovníků. Mezinárodní standardy pro tezaury, poprvé koncipované v éře, založené na tisku, je třeba aktualizovat.

The last 50 years of knowledge organization: a journey through my personal archives[13]

V době, kdy byl založen Institut informačních vědců, poskytl dobře zavedené principy klasifikace, vynikající začátek pro vývoj v organizaci znalostí. Principy konstrukce a použití tezauru byly zpracovány během prvních dvou desetiletí existence ústavu. Až do konce osmdesátých let, nejvíce praktické systémy využít některého těchto slovníků byly drženy na kartách. Následný příchod stolního počítače, po kterém brzy následoval růst sítí poskytujících přístup k téměř nepředstavitelnému množství a různorodosti zdrojů, stimuloval vývoj systémů znalostní organizace s cílem využít dostupné technologie.

Origins and Trajectory of the Long Thesaurus Debate[14]

Tezaurus se objevil v padesátých létech, usadil se jako standardní formát v 70. letech. Po celou dobu jeho existence byly vyjádřeny pochybnosti o jeho účinnosti. Testování různých stylů indexového jazyka v 70. letech nedokázalo tyto pochybnosti vyřešit. Statistické techniky nyní ovládají vyhledávací oblast na internetu, ale ponechávají příležitosti pro tezaurus a další organizační znalostní metody v místech jako jsou obrazové knihovny a firemní intranety. Zůstává tak mnoho prostoru pro výzkum, který by mohl zjistit užitečnost tezauru v těchto místech a inspirovat jeho pokračující vývoj.

Questions and Answers on Current Developments Inspired by the Thesaurus Tradition[15]

Článek uvádí otázky a odpovědi, které byly položeny během debaty, kterou v únoru 2015 uspořádala „Great Britain chapter“ mezinárodní organizace pro znalostní organizace, o tématech, včetně norem pro tezaury, jako je ISO 25964, výhody norem a návrh systémů organizace znalostí. 

ISO 2788 + ISO 5964 + Much Energy = ISO 25964[16]

Článek pojednává o nejnovějších vydáních norem ISO 2788 a ISO 5964, mezinárodních standardech pro jednojazyčné a vícejazyčné tezaury.

Guest Editorial: The Thesaurus Debate Continues[17]

Editor pojednává o různých článcích, včetně role mnohojazyčného tezauru v oblasti ekonomie, přijetí systémů jednoduché znalostní organizace a vývoje v tezaurus STW pro ekonomiku.

Watch your language! The image library and controlled vocabulary standards[18]

Tento článek pojednává o výhodách používání národních a mezinárodních standardů pro řízenou slovní zásobu, indexování nebo katalogizaci. Obrazové knihovny používají seznamy kategorií a tezaurus na podporu vyhledávání, nikoli pouhého procházení. Článek vysvětluje, proč jsou tezaury nejužitečnějšími seznamy, které lze sestavit a jak normy pomáhají s jejich konstrukcí.

A world of change for CAB International[19]

Podrobný popis nedávných změn v organizaci, produktech a službách CAB International (CABI). Popisuje pozadí změn a původ CABI. Posuzuje dopad změn na biologickou kontrolu a biosystematické služby, rozvojové aktivity a informační služby. Popisuje změny v produkčním systému pro bibliografickou databázi, CAB ABSTRACTS a související informační produkty a služby, včetně nové databáze CAB HEALTH.

e-GIF, d-GMS and IPSV: What's In It For Us?[20]

Článek o problému z roku 2003 kdy vláda usilovala o interoperabilitu a o roli kontrolované slovní zásoby při uvolňování přístupu k informacím. Aktualizace, která objasňuje význam norem vlády z hlediska profese informačního vědce.

Knowledge Organization—Making a Difference[21]

Souhrn informací o několika tématech diskutovaných na Čtvrté bienální konferenci Mezinárodní organizace pro znalostní společnost (ISKO), která se konala ve dnech 13. - 14. července 2015 v Londýně v Anglii. Témata zahrnují význam KO, příležitost v profesi KO a roli ISKO.

From ISO 2788 to ISO 25964: The Evolution of Thesaurus Standards towards Interoperability and Data Modeling[22]

Článek prezentuje informace o vývoji interoperability a modelování dat z tezauru, softwaru pro přístup k informacím. Tezaurus byl poprvé uzavřen v Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO) 2788 a jeho vývoj byl uzavřen v normě ISO 25964. Představuje také časový harmonogram a vývojový diagram vývoje tezauru a základních tříd datového modelu.

 

 

"I think, therefore I classify" - is it true?[23]

Informace o semináři Mezinárodní společnosti pro znalostní organizaci (ISKO) Velké Británie, který se konal v červenci 2012. Vanda Broughtonová z University College London diskutovala o vývoji moderní teorie klasifikace. Profesor Ian Horrocks hovořil o důležitosti klasifikace organizovat hierarchie uvnitř ontologií.

New international thesaurus standard published[24]

Článek nabízí informace o novém mezinárodním standardu ISO 25964-1 pro tezaury.

Další publikační činnost

 • 2017: Babel, babble and info-speak: could an encyclopedia help?
 • 2013: Logic and the Organization of Information - an appreciation of the book of this title by Martin Fricke. A set of short essays
 • 2013: Logic and the Organization of Knowledge an appreciation of the book of this title by Martin Fricke. A set of short essays (vol 39, pg 708, 2013)
 • 2010: Guest Editorial
 • 2010:Thesaurus Standards on a Converging Track
 • 2007: Evolution towards ISO 25964: an international standard with guidelines for thesauri and other types of controlled vocabulary.
 • 2003: Interoperability: Love it or Loathe it
 • 2002: Cinderella shall go to the ball
 • 2001:Thesaurus construction and use (Book Review)
 • 2001: Taxonomies for business (Book Review)
 • 1990: Defining text retrieval requirements

Citace a odkazy na použité zdroje

 1. Organisers - 2017. IKO: Innovations in Knowledge Organisation [online]. 2017 [cit. 2019-05-10]. Dostupné z: https://www.ikoconference.org/organisers-2017.html
 2. https://www.linkedin.com/in/stella-dextre-clarke-609a5518/
 3. http://www.isko.org/
 4. https://cdn.ymaws.com/www.cilip.org.uk/resource/resmgr/cilip_new_website/knowledge_hubs/information_management/stella_clarke.pdf
 5. https://cdn.ymaws.com/www.cilip.org.uk/resource/resmgr/cilip_new_website/knowledge_hubs/information_management/stella_clarke.pdf
 6. https://www.iskouk.org/News/6660337
 7. http://www.isko.org/people.html
 8. http://www.iskoiberico.org/about-isko-porto-2018/
 9. https://www.blogger.com/profile/17308579695847108354
 10. http://iskouk.blogspot.com/
 11. https://www.iskouk.org/News/6660337
 12. AITCHISON, Jean a Stella dextre CLARKE. The Thesaurus: A Historical Viewpoint, with a Look to the Future. Cataloging [online]. 2004, 37(3/4), 5-21 [cit. 2019-05-14]. ISSN 01639374.
 13. DEXTRE CLARKE, Stella g. The last 50 years of knowledge organization: a journey through my personal archives. Journal of Information Science [online]. 2008, 34(4), 427-437 [cit. 2019-05-14]. ISSN 01655515.
 14. CLARKE, Stella dextre. Thesaurus Standards on a Converging Track. Legal Information Management [online]. 2010, 10(1), 43-45 [cit. 2019-05-14]. ISSN 14726696.
 15. DEXTRE CLARKE, Stella g. a Judi VERNAU. Questions and Answers on Current Developments Inspired by the Thesaurus Tradition. Knowledge Organization [online]. 2016, 43(3), 203-209 [cit. 2019-05-14]. ISSN 09437444.
 16. DEXTRE CLARKE, Stella g. ISO 2788 + ISO 5964 + Much Energy = ISO 25964. Bulletin of the American Society for Information Science [online]. 2008, 35(1), 31-33 [cit. 2019-05-14]. ISSN 19316550.
 17. DEXTRE CLARKE, Stella g. a Judi VERNAU. Guest Editorial: The Thesaurus Debate Continues. Knowledge Organization [online]. 2016, 43(3), 135-137 [cit. 2019-05-14]. ISSN 09437444.
 18. CLARKE, Stella dextre. Watch your language! The image library and controlled vocabulary standards. Library [online]. 2009, , 38-41 [cit. 2019-05-14]. ISSN 14767171.
 19. CLARKE, Stella dextre. A world of change for CAB International. Information Development [online]. 1995, 11, 19-30 [cit. 2019-05-14]. ISSN 02666669.
 20. CLARKE, Stella dextre. E-GIF, d-GMS and IPSV: What's In It For Us?. Legal Information Management [online]. 2007, 7(4), 275-277 [cit. 2019-05-14]. ISSN 14726696.
 21. CLARKE, Stella dextre. Knowledge Organization—Making a Difference. Report of the Fourth Biennial Conference of ISKO UK (London, 13-14 July 2015). Knowledge Organization [online]. 2015, 42(6), 399-400 [cit. 2019-05-14]. ISSN 09437444.
 22. DEXTRE CLARKE, Stella g. a Marcia lei ZENG. From ISO 2788 to ISO 25964: The Evolution of Thesaurus Standards towards Interoperability and Data Modeling. Information Standards Quarterly [online]. 2012, 24(1), 20-26 [cit. 2019-05-14]. ISSN 10410031.
 23. DEXTRE CLARKE, Stella g. I think, therefore I classify - is it true?. Catalogue [online]. 2012, (168), 23-25 [cit. 2019-05-14]. ISSN 00087629.
 24. CLARKE, Stella dextre. New international thesaurus standard published. Catalogue [online]. 2012, (166), 28-29 [cit. 2019-05-14]. ISSN 00087629.