Spritz

Z WikiKnihovna

Autor: Martin Töpfer

Klíčová slova: Spritz, Rychločtení, aplikace, Android

Související pojmy: Mobile apps, Reading

nadřazené - čtení, racionální čtení, rychlostudium

podřazené - čtenářský výkon, rychlost čtení, mind mapping

Charakteristiky

Spritz Inc. je bostonská firma, zaměřující se na novou technologii a její začlenění do moderní komunikace. Toho chce dosáhnout skrze aplikaci Spritz, která je uzpůsobena tak, aby změnila způsob čtení a zrychlila, zjednodušila a zefektivnila dosavadní komunikaci" [1]. Toho se snaží docílit skrze inovativního způsobu čtení. Namísto jednolitého bloku textu, stačí pro čtenáře pouze sled slov do třinácti znaků. Při čtení stránky plného textu se oko pomalu pohybuje od jednoho slova k druhému, přeskakuje po stránce a ztrácí se tak efektivita a rychlost čtení. Spritz se snaží řešit oba tyto problémy prostřednictvím samostatného řádku, ve kterém plynou jednotlivá slova podle rychlosti, která čtenáři vyhovuje. Rychlost se udává v jednotkách "wpm" (words per minute), slov za minutu.[2] Normální rychlost čtení se pohybuje kolem 200 slov za minutu, ale díky speciálnímu způsobu čtení, který využívá Spritz, lze dosáhnout rychlosti až 500-600 slov za minutu.


Historie rychločtení

Počátky rychločtení začínájí ve vynálezu zvaném tachistokop (přístroj, který promítá v krátkých časových intervalech obrázky). Díky neustálému zrychlování promítání těchto obrázků se podařilo zrychlit lidské vnímání určitého objektu. Toho využil v druhé světové válce Samuel Renshaw, který skrze tento přístroj trénoval piloty vojenských letadel, aby byli schopni rozpoznávat přátelské, či nepřátelké letouny.[3]. Tento princip byl po roce 1960 využíván ve školách, kde žákům promítali na obrazovku sekvenci jednotlivých slov, či frází.[4] Na základě tohoto poznatku byl vytvořen Spritz, který věty automaticky rozděluje na jednotlivá slova, které zrychleně promítá. Navíc v každém slově zvýrazňuje jedno písmeno, na které se během četby touto formou neustále díváme a díky kterému se nám v mozku spouští záznam tohoto slova. Toto místo nazývají ORP (optimal recognition point), optimální rozpoznávající místo.

Součastnost

Spritz reader se postupně začíná ve světě prosazovat a objevovat v jednotlivých zařízení. Například spolupracuje s firmou Samsung, která tuto technologii začala používat v mobilním telefonu Samsung Galaxy S5 smartphone.[5]. Dále byl vytvořen první program pro čtečky e-knih se Spritz technologii nazvaný: ReadMe!, který si lze koupit přímo v databází Google Play pro OS Android. Nebo také existuje program Spritzlet, který se může volně stáhnout přímo do internetového prohlížeče a číst v něm jakoukoliv stránku.

Poznámky

 1. About Spritz. In: Spritzinc [online]. 2014 [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: http://www.spritzinc.com/about/
 2. Spritz. In: Spritzinc [online]. 2014 [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: http://www.spritzinc.com/about/
 3. Edward C. Godnig. The Tachistoscope: Its History and Uses. Journal of Behavioral Optometry, 2003
 4. Brown, James I. Teaching Reading With the Tachistoscope. Journal of Developmental Reading, Winter, 1958
 5. BLAIN, Loz. In: Spritz reader: Getting words into your brain faster [online]. 4.3.2014 [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: http://www.gizmag.com/spritz-speed-reading-galaxy-s5/31063/

Použitá literatura

 • Spritz. In: Spritzinc [online]. 2014 [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: http://www.spritzinc.com/about/
 • HÖRNER, Gerhard. Rychlé čtení: čtěte rychle a efektivně. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, vi, 82 s. ISBN 978-80-251-1776-7.
 • BLAIN, Loz. In: Spritz reader: Getting words into your brain faster [online]. 4.3.2014 [cit. 2014-10-19]. Dostupné z: http://www.gizmag.com/spritz-speed-reading-galaxy-s5/31063/
 • BUZAN, Tony. Rychlé čtení: čtěte rychleji, učte se lépe, dokažte víc. 1. vyd. Překlad Lenka Beranová. Brno: BizBooks, 2013, 222 s. ISBN 978-80-265-0062-9.
 • Edward C. Godnig. The Tachistoscope: Its History and Uses. Journal of Behavioral Optometry, 2003
 • Brown, James I. Teaching Reading With the Tachistoscope. Journal of Developmental Reading, Winter, 1958