Výsledky hledání

Z WikiKnihovna
 • …, který je opakovatelný a závislý na náhodě. Příklad náhodného pokusu může být hrací ruleta, táhání čísel otázek u maturity nebo také sázení …. OTIPKA, Petr a ŠMAJSTRLA. ''PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA.'' VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA. [online]. Operační program Rozvo
  8 KB (1 281 slov) - 1. 8. 2014, 15:17
 • '''Autor:''' Petr Věžník …liže jsou si rovny všechny prvky o shodných souřadnicích (a<sub>mn</sub> = b<sub>mn</sub>).
  5 KB (894 slov) - 13. 12. 2012, 12:21
 • '''Autor:''' Michal Kaláb …tvary slov). Příkladem rozmanité realizace fonémů tak v českém jazyce může být: '''v'''ak, '''s'''ak, '''r'''ak, r'''e'''k, r'''o'''k, rok'''y''', rok'
  6 KB (934 slov) - 16. 8. 2013, 12:58
 • …pnosti samostatné harmonie doprovodu. Naprosto zkratkovým způsobem zápisu býval tzv. číslovaný bass, tedy basso continuo, kdy namísto plného vypi *FUKAČ, Jiří, Jiří VYSLOUŽIL a Petr MACEK. ''Slovník české hudební kultury.'' 1. vyd. Překlad Miroslav Srn
  6 KB (994 slov) - 30. 5. 2013, 06:50
 • …2D2BKC82IE7V73KJETVNQ6NG52NV4Q7TP3SJU8PJHAL-63053?func=file&file_name=find-b&local_base=KTD </ref>. *100 – osobní jméno (García Márquez, Gabriel; Petr, Škyřík)
  16 KB (2 329 slov) - 21. 1. 2015, 09:27
 • …y na&nbsp;magnetických páskách, které může tento systém prohledávat, mohou být články z&nbsp;časopisů, knihy, kapitoly z&nbsp;knih, patenty, firemn #Deskriptory mohou být číselné i slovní nebo také smíšené – abecedně číslicové
  5 KB (880 slov) - 4. 5. 2012, 17:14
 • …ázející práci o logice, a zároveň v ní představil teorii pravděpodobnosti. Během posledních deseti let své kariéry publikoval 17 prací a dvě knihy …lovy logiky prostřednictvím jednoduchých algebraických metod, převzatých z běžné algebry.<ref name="GB"/>
  13 KB (2 187 slov) - 12. 5. 2014, 17:53
 • …ho systému předmětového vyhledávání pomocí počítače. <ref> LILLEY, Dorothy B. - TRICE, Ronald W. A history of information science, 1945 - 1985. San Dieg …ě starší deskriptový selekční jazyk, je předchůdcem tezaurů.<br><ref>RADA, Petr. Řízené slovníky - potřeby, požadavky, tvorba, využití. Praha, 2004
  13 KB (2 152 slov) - 18. 4. 2012, 14:39
 • V průběhu celého života se člověk musí neustále učit novým věcem a u rů …nformace. Styl, jakým se člověk učí, se může v průběhu jeho života měnit a bývá ovlivňován předchozími zkušenostmi s učením.
  9 KB (1 592 slov) - 16. 5. 2013, 12:06
 • Většina autorů píšících o koučování se shoduje, že koučem může být vlastně každý; jednotná definice koučinku však dosud neexistuje. A Koučem může být každý, kdo bude chtít. Existují sice různé [[certifikace | certifi
  9 KB (1 658 slov) - 16. 8. 2013, 13:27
 • …í. Je však zřejmé, že abychom označili společnost lidí za informační, musí být tito lidé informačně gramotní. *Tradiční hierarchické byrokratické struktury začaly být nahrazovány efektivněji fungujícími strukturami "adhokratickými", k
  19 KB (3 348 slov) - 20. 9. 2017, 22:31
 • Petr Bath se zúčastnil několika konferencí, na kterých byl řečníkem. Té …kojené s obdrženými&nbsp;informacemi, a taktéž rodinní příslušníci se cítí být ignorováni.
  34 KB (4 829 slov) - 17. 5. 2019, 18:52