Spam

Z WikiKnihovna

Autor: Lenka Čípková

Klíčová slova: nevyžádaná pošta, internet, internetová kriminalita, bezpečnost

Synonyma: nevyžádaná pošta

Související pojmy:

nadřazené - internetová kriminalita, internet

podřazené - ---

Definice

Obecně se spam definuje jako nevyžádaná elektronická pošta. Aby však mohla být zpráva považována za spam, musí splňovat další kritéria. Zaprvé elektronická zpráva musí být předávána masově velkému počtu uživatelů, zde je nutno zdůraznit hlavně slovo masově neboli hromadně, díky tomu se mezi tzv. spam nedá považovat například e-mail od kolegy, od kterého jsme si nic nevyžádali. A za druhé zpráva nesmí být příjemcem vysloveně ani vědomě vyžádána. I když je pojem ,,spam" v dnešní době velice rozšířený, musíme mít na paměti, že se jedná pouze o slangový výraz, který se v dnešní době rozrůstá do dalších podob, např. spammer - ten, kdo odesílá spamové zprávy; spamovat - označení činnosti rozesílání nevyžádaných zpráv. Oficiálně se pro spam používají zkratky UBE a UCE. Pro opak spamu se dnes využívá pojem ,,ham", v překladu šunka.

Historie

"Samotné slovo spam se poprvé objevilo na konzervách, které ve druhé světové válce přepravovala USA do Velké Británie. Konzervy Spicy Meat and Ham byly všude a nebylo možné před nimi uniknout. Nelze se divit tomu, že se později objevily i v zábavné show nazvané Monty Pythonův Létající Cirkus. Muž se ženou v této zábavné skeči vstupují do restaurace. Servírka svým hostům nabízí jídlo, ale v denním menu převažuje právě spam, který návštěvnice nemá ráda. Přestože návštěvnice spam nechce, nemá na vybranou."[2]

První spamová zpráva byla odeslána dne 1. května 1978 po síti ARPANET, předchůdci internetu. Odeslal ji zaměstnanec firmy Digital Equipment Corporation a prezentoval v ní svoji společnost.

V České republice za nejznámější spamové zprávy považujeme e-maily, které byly rozesílány ze serveru Tvujdum.cz, v té době ve vlastnictví společnosti Media Online, s. r. o. V těchto spamových zprávách server informoval o novinkách na svých webových stránkách a trendech v bydlení. I přes obhajoby rozesílání těchto zpráv se firma nakonec za své jednání omluvila.

Typy spamu

Spamové zprávy dělíme dle obsahu:

Reklamní zprávy - nabízejí ke koupi nějaký produkt, v dnešní době se nejčastěji objevuje hlavně reklama na viagru;

Řetězové zprávy - šíří je většinou sami uživatelé, tyto zprávy jsou založeny hlavně na důvěřivosti uživatele, patří mezi ně i zprávy poplašného charakteru (tzv. hoax); dále mohou být založeny na pověrčivosti uživatele či na solidaritě (falešné zprávy o pomoc);

Finanční - založeny na důvěře lidí v rychlý a snadný výdělek;

Pornografické - dnes tato kategorie patří mezi méně rozšířené.


Spamové zprávy dělíme také dle cesty, po které jsou šířeny:

Email - nejrozšířenější, zasažen prakticky každý, na šíření touto cestou existují i programy, snadná cesta i pro laika;

Komunikační programy - např. služba ICQ, u které je databáze veřejně přístupná na stránkách;

Diskuzní fora - nejčastěji obstarávají tzv. boti, kteří diskuzní fora vyhledávají a prohledávají podobně jako internetové vyhledávače např. google.

Ochrana

Spam do své e-mailové schránky v dnešní době dostává takřka každý, díky tomu se spam stal celosvětovým problémem, který i přes větší prevenci a lepší filtry stále narůstá. Statistiky uvádějí, že až 80 % všech rozeslaných zpráv tvoří právě spam. Neexistuje proti němu prakticky žádná 100% ochrana, což ale neznamená, že by běžní uživatelé mohli zapomínat na preventivní opatření ochrany sebe a svého okolí. Za aktivní ochranu považujeme vyhledání a zjištění počítače, ze kterého byl spam odeslán, a následnou stížnost správci sítě. Pro běžného uživatele se základní znalostí internetu je tato cesta většinou nemožná. Dále mezi ni můžeme považovat i vytváření e-mailových schránek na důvěryhodných serverech, používání několika e-mailových schránek najednou (pracovní, soukromou, registrační pro různá diskuzní fora,..), vedení black listů, graylistů, whitelistů. Pasivní ochranou rozumíme mazání těchto zpráv nebo alespoň jejich přefiltrování ze složky doručených zpráv. Uživatelé by také neměli zapomínat hlavně na kvalitní firewall, antivirový program, bezpečnostní záplaty systému a samozřejmě instalaci jen prověřených a kvalitních softwarových produktů.

Zákon

Vlády většiny zemí se snaží řešit spamové zprávy a jejich následné potrestání legislativou. V České republice v současné době řeší tuto problematiku Zákon č. 480/2004 Sb., který požaduje prokazatelný souhlas se zaslání příjemce zprávy. Na dodržování tohoto zákona dohlíží Úřad pro ochranu osobnách údajů. Tento zákon byl v pozdějších letech několikrát novelizován a je již podle směrnic Evropské unie.

Použitá literatura

  1. What is SPAM (UBE/UCE) [online]. c1993-2010 [cit. 2011-01-03]. What is SPAM (UBE/UCE). Dostupné z WWW: <http://www.conexim.com.au/documents/antispampolicy.html>.
  2. Historie spamu u nás a zahraničí | ITBiz.cz [online]. 21. leden 2008 [cit. 2011-01-03]. Historie spamu u nás a zahraničí. Dostupné z WWW: <http://www.itbiz.cz/historie-spam-2007>.
  3. SPAMMER.CZ: Historie spamu [online]. c1998-2007 [cit. 2011-01-03]. Historie spamu. Dostupné z WWW: <http://www.spammer.cz/go.php?p=spammer&t=clanek&id=37>.
  4. KÁCHA, Pavel. Spam, spam, spam a... spam. Vesmír [online]. 2008, 87, 4, [cit. 2011-01-03]. Dostupný z WWW: <http://www.vesmir.cz/clanky/cislo/cislo/180>.
  5. HORÁK, Vladimír. SPAM [online]. 09. ledna 2006 [cit. 2011-01-03]. Úvod - Co je SPAM a jak se mu bránit. Dostupné z WWW: <http://uvt1.cuni.cz/email/spam/uvod.html>.
  6. KRYL, Milan. Spam - nevyžádaná pošta, možnosti obrany a ochrany [online]. 30. 6. 2004 [cit. 2011-01-03]. Spam - nevyžádaná pošta. Dostupné z WWW: <http://kryl.info/spam.html>.
  7. Úřad pro ochranu osobních údajů [online]. 2000-2010 [cit. 2011-01-03]. Nevyžádaná obchodní sdělení. Dostupné z WWW: <http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=23&submenu=26>.