Souborný katalog ČR

Z WikiKnihovna
Verze z 20. 1. 2015, 21:56, kterou vytvořil Jana Kuchařová 427906 (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: Souborný katalog ČR Caslin Souborný katalog ČR neboli Caslin je elektronický katalog, ve kterém se nachází údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících knihov...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Souborný katalog ČR Caslin Souborný katalog ČR neboli Caslin je elektronický katalog, ve kterém se nachází údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících knihoven a institucí v ČR. Nyní pojímá přes 5 800 000 záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů. Uživatel si ve vyhledaných záznamech může zjistit, v jaké knihovně se vyhledávaný dokument nachází. Uživatel zde najde informace o knihovně, vyjádřeny jak siglou, tak tak zkratkou knihovny. Také je možné se dostat přímo do lokálních katalogů daných knihoven a zjistit, zda je hledaný dokument k dispozici. V případě vyhledávání seriálů jsou v záznamech uvedeny kromě sigly a zkratky knihovny i informace o době uchování a odebíraných očnících. Je zde i možnost zobrazení plného textu. Sigla Označení knihovny, které tvoří kombinace tří písmen a tří čísel, každé z nich má nějaký význam. První dvě velká písmena označují, kde se knihovna nachází (zkratky bývalých okresních měst) a třetí písmeno značí typ knihovny. Identifikační číslo knihovny představuje číselná část sigly. 001 až 499 znamená, že se knihovna nachází v daném okresním městě a 500 až 999 označují knihovny, které se nachází mimo okresní město. Seznam bází  Báze, ve kterých lze vyhledávat, informace a vstup do bází  SK ČR - Celá báze  SKCM – monografie a speciální dokumenty  SKCP – seriály  SKCRP – staré tisky  Adresář knihoven a informačních institucí v ČR Služby souborného katalogu  Vyhledávání a lokalizace dokumentů v souborném katalogu  Stahování záznamů ze souborného katalogu  Meziknihovní výpůjční služby v rámci souborného katalogu  Obohacování záznamů v souborném katalogu  Číslo ČNB v souborném katalogu  Statistiky  Jak správně potupovat, než začne knihovna digitalizovat dokument Odkazy CASLIN: O nás. CASLIN [online]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/o-nas Ptejte se knihovny: Sigla (označení knihovny). Ptejte se knihovny [online]. Dostupné z: http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/sigla-oznaceni-knihovny CASLIN: Co je sigla?. CASLIN [online]. Dostupné z: http://www.caslin.cz/adresar/co-je-sigla