Souborný katalog ČR: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 14: Řádek 14:
 
   
 
   
 
 Báze, ve kterých lze vyhledávat, informace a vstup do bází
 
 Báze, ve kterých lze vyhledávat, informace a vstup do bází
 +
 
 SK ČR - Celá báze
 
 SK ČR - Celá báze
 +
 
 SKCM – monografie a speciální dokumenty
 
 SKCM – monografie a speciální dokumenty
 +
 
 SKCP – seriály
 
 SKCP – seriály
 +
 
 SKCRP – staré tisky
 
 SKCRP – staré tisky
 +
 
 Adresář knihoven a informačních institucí v ČR
 
 Adresář knihoven a informačních institucí v ČR
  
Řádek 23: Řádek 28:
  
 
 Vyhledávání a lokalizace dokumentů v souborném katalogu
 
 Vyhledávání a lokalizace dokumentů v souborném katalogu
 +
 
 Stahování záznamů ze souborného katalogu
 
 Stahování záznamů ze souborného katalogu
 +
 
 Meziknihovní výpůjční služby v rámci souborného katalogu
 
 Meziknihovní výpůjční služby v rámci souborného katalogu
 +
 
 Obohacování záznamů v souborném katalogu  
 
 Obohacování záznamů v souborném katalogu  
 +
 
 Číslo ČNB v souborném katalogu
 
 Číslo ČNB v souborném katalogu
 +
 
 Statistiky
 
 Statistiky
 +
 
 Jak správně potupovat, než začne knihovna digitalizovat dokument
 
 Jak správně potupovat, než začne knihovna digitalizovat dokument
  
Řádek 33: Řádek 44:
  
 
CASLIN: O nás. CASLIN [online]. Dostupné z: [[http://www.caslin.cz/o-nas]]  
 
CASLIN: O nás. CASLIN [online]. Dostupné z: [[http://www.caslin.cz/o-nas]]  
 +
 
Ptejte se knihovny: Sigla (označení knihovny). Ptejte se knihovny [online]. Dostupné z: [[http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/sigla-oznaceni-knihovny]]
 
Ptejte se knihovny: Sigla (označení knihovny). Ptejte se knihovny [online]. Dostupné z: [[http://www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2007-2009/sigla-oznaceni-knihovny]]
 +
 
CASLIN: Co je sigla?. CASLIN [online]. Dostupné z: [[http://www.caslin.cz/adresar/co-je-sigla]]
 
CASLIN: Co je sigla?. CASLIN [online]. Dostupné z: [[http://www.caslin.cz/adresar/co-je-sigla]]

Verze z 20. 1. 2015, 21:59

Souborný katalog ČR

Caslin

Souborný katalog ČR neboli Caslin je elektronický katalog, ve kterém se nachází údaje o dokumentech ve fondech spolupracujících knihoven a institucí v ČR. Nyní pojímá přes 5 800 000 záznamů českých a zahraničních monografií, speciálních dokumentů a seriálů. Uživatel si ve vyhledaných záznamech může zjistit, v jaké knihovně se vyhledávaný dokument nachází. Uživatel zde najde informace o knihovně, vyjádřeny jak siglou, tak tak zkratkou knihovny. Také je možné se dostat přímo do lokálních katalogů daných knihoven a zjistit, zda je hledaný dokument k dispozici. V případě vyhledávání seriálů jsou v záznamech uvedeny kromě sigly a zkratky knihovny i informace o době uchování a odebíraných očnících. Je zde i možnost zobrazení plného textu.

Sigla

Označení knihovny, které tvoří kombinace tří písmen a tří čísel, každé z nich má nějaký význam. První dvě velká písmena označují, kde se knihovna nachází (zkratky bývalých okresních měst) a třetí písmeno značí typ knihovny. Identifikační číslo knihovny představuje číselná část sigly. 001 až 499 znamená, že se knihovna nachází v daném okresním městě a 500 až 999 označují knihovny, které se nachází mimo okresní město.

Seznam bází

 Báze, ve kterých lze vyhledávat, informace a vstup do bází

 SK ČR - Celá báze

 SKCM – monografie a speciální dokumenty

 SKCP – seriály

 SKCRP – staré tisky

 Adresář knihoven a informačních institucí v ČR

Služby souborného katalogu

 Vyhledávání a lokalizace dokumentů v souborném katalogu

 Stahování záznamů ze souborného katalogu

 Meziknihovní výpůjční služby v rámci souborného katalogu

 Obohacování záznamů v souborném katalogu

 Číslo ČNB v souborném katalogu

 Statistiky

 Jak správně potupovat, než začne knihovna digitalizovat dokument

Odkazy

CASLIN: O nás. CASLIN [online]. Dostupné z: [[1]]

Ptejte se knihovny: Sigla (označení knihovny). Ptejte se knihovny [online]. Dostupné z: [[2]]

CASLIN: Co je sigla?. CASLIN [online]. Dostupné z: [[3]]