Historie verzí stránky „Soubor:User criteria and values added.jpg“

Z WikiKnihovna

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 29. 4. 2015, 09:43Emirova diskuse příspěvky 263 bajtů +263 Zdroj: PIMENTEL, David M. The KO roots of Taylor´s Value-Added Model. North American Symposium on Knowledge Organization [online]. 2009, roč. 2, s. 58-67 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://journals.lib.washington.edu/index.php/nasko/article/view/128