Social Sciences Librarian: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
(Založena nová stránka: == Social Sciences Librarian == == '''Popis práce''' == Social Sciences Librarien slouží jako prostředník mezi knihovnou a určitou organizací. Zaměřuje se prim...)
 
Řádek 4: Řádek 4:
 
== '''Popis práce''' ==
 
== '''Popis práce''' ==
  
Social Sciences Librarien slouží jako prostředník mezi knihovnou a určitou organizací. Zaměřuje se primárně na potřeby členů komunity v dané instituci. Může nalézt uplatnění například ve spolupráci s univerzitami nebo výzkumnými pracovišti. Zde by měl využívat své odborné znalosti k podpoře a šíření vzdělanosti nejen v oblasti sociálních věd. Konkrétně by měl vynakládat úsilí pomoct studentům či výzkumníkům při jejich práci a vytvářet nové vzdělávací příležitosti, které by rozvíjely jejich znalosti. Dobrá spolupráce a komunikace s lidmi tedy hraje klíčovou roli v této profesi. Se vzděláváním souvisí i poskytování informačních zdrojů. Social Sciences Librarian se také zapojuje do rozvoje knihovních sbírek, a to podle potřeb členů instituce.
+
Knihovník společenských věd je všeobecně považován za knihovníka zabývajícího se činnostmi s touto profesí běžně spjatými (viz knihovník) jako je budování a poskytování fondu, pouze zaměřenými na společenské vědy. V praxi jde však často o knihovníka sloužícího jako prostředník mezi knihovnou a určitou organizací, často knihovníka vysoké školy či univerzity. Může nalézt uplatnění například i ve spolupráci s výzkumnými pracovišti. To je pravděpodobně dáno i užší specializací, která vyžaduje větší nebo na společenské vědy zaměřené knihovny. Na univerzitách či ve vědeckých institucích se primárně zaměřuje na potřeby členů komunity v dané instituci. Všeobecně by měl využívat své odborné znalosti k podpoře a šíření vzdělanosti nejen v oblasti sociálních věd. Konkrétně by měl vynakládat úsilí pomoct studentům či výzkumníkům při jejich odborné a vědecké práci a vytvářet nové vzdělávací příležitosti, které by rozvíjely jejich znalosti. S tímto vzděláváním souvisí poskytování informačních zdrojů, které je klíčové. Knihovník společenských věd se tedy i v tomto případě zapojuje do rozvoje knihovních sbírek, a to podle potřeb členů instituce.
  
 
== '''Náplň práce''' ==
 
== '''Náplň práce''' ==

Verze z 28. 6. 2017, 10:33

Social Sciences Librarian

Popis práce

Knihovník společenských věd je všeobecně považován za knihovníka zabývajícího se činnostmi s touto profesí běžně spjatými (viz knihovník) jako je budování a poskytování fondu, pouze zaměřenými na společenské vědy. V praxi jde však často o knihovníka sloužícího jako prostředník mezi knihovnou a určitou organizací, často knihovníka vysoké školy či univerzity. Může nalézt uplatnění například i ve spolupráci s výzkumnými pracovišti. To je pravděpodobně dáno i užší specializací, která vyžaduje větší nebo na společenské vědy zaměřené knihovny. Na univerzitách či ve vědeckých institucích se primárně zaměřuje na potřeby členů komunity v dané instituci. Všeobecně by měl využívat své odborné znalosti k podpoře a šíření vzdělanosti nejen v oblasti sociálních věd. Konkrétně by měl vynakládat úsilí pomoct studentům či výzkumníkům při jejich odborné a vědecké práci a vytvářet nové vzdělávací příležitosti, které by rozvíjely jejich znalosti. S tímto vzděláváním souvisí poskytování informačních zdrojů, které je klíčové. Knihovník společenských věd se tedy i v tomto případě zapojuje do rozvoje knihovních sbírek, a to podle potřeb členů instituce.

Náplň práce

- Spolupráce a vytváření pevných vztahů se studenty a pracovníky organizace

- Zahajování, řízení a ukončování projektů

- Sběr a analýza dat

- Zapojení se do aktivní výuky (například z oblasti sociálních věd nebo informační gramotnosti)

- Poskytování svých odborných znalostí

- Realizace vzdělávacích akcí (workshopy)

- Rozvíjení knihovních sbírek a studijních materiálů

- Poskytování kvalitních rešeršních služeb

Kompetence

- Znalosti z oblasti sociálních věd

- Znalosti z oblasti informační gramotnosti a analýzy dat

- Schopnost efektivního sběru a analýzy dat

- Povědomí o nových a nově vznikajících technologiích

- Schopnost úspěšně zahájit, sledovat a řídit projekty

- Dobré komunikační schopnosti

- Schopnost samostatné efektivní práce i práce ve skupině

- Snaha se celoživotně vzdělávat


Povinnosti

Social Sciences Librarian je odpovědný za vztahy mezi knihovnou a danou organizací. Jeho schopnosti v oblasti spolupráce a komunikační dovednosti jsou pro úspěšné poskytování služeb klíčové. Pokud nebude zajištěna dobrá komunikace mezi oběma institucemi, postrádá tato profese smysl.


Vzdělání

Požadavky na dosaženou úroveň vzdělání se různí. Některé zdroje uvádí, že k přijetí je nutný pouze bakalářský titul z oboru sociálních věd. Jiné se ale zmiňují o tom, že k vykonávání této profese je zapotřebí magisterský titul a to v oboru Informační vědy a knihovnictví. V určitých inzerátech se objevuje navíc podmínka praxe v knihovnách.

Profesní sdružení

American Library Association (ALA) – je největší knihovnická asociace na světě, která vyvíjí a propaguje zlepšení knihovnických a informačních služeb

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – mezinárodní federace knihovních sdružení a institucí

AKVŠ – asociace knihoven vysokých škol ČR

Zdroje

Assistant Professor - Social Sciences Librarian. University of Nebraska Omaha [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://unomaha.peopleadmin.com/postings/4521

Education and Social Sciences Librarian. University of St. Thomas [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://staffemployment-stthomas.icims.com/jobs/intro

Social Sciences Librarian. Claremont university consortium [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://jobs.cuc.claremont.edu/postings/1888

Social Sciences Librarian. The University of Alabama [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: https://facultyjobs.ua.edu/postings/40315

Social Science Data Librarian: Tufts University. ALA job list [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z: http://joblist.ala.org/jobseeker/job/34938735/