Seymour Irving Taine

Z WikiKnihovna

Seymour I. Taine

Seymour I. Taine

Datum narození        6. prosinec 1919
Datum a místo úmrtí            21. únor 2010, Sonoma, California
Bydliště -
Občanství Americké

Vzdělání


Magisterský titul z knihovnických věd na Columbia University
Bakalářský titul z chemie na New York University

Pracoviště

US Army Medical
University of CA, Berkley
Army Medical Library
Current List of Medical Literature
NLM
Index Medicus
World Health Organization
NSF
NIH

Ocenění Ida and first George Eliot Award (1962)
Známý pro MEDLARS

Seymour Irving Taine byl průkopníkem v používání počítačů k získávání bibliografických záznamů a měl hlavní odpovědnost při rozvoji MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System). Působil také v kapacitách informačních technologií v National Science Foundation, NASA, National Institutes of Health Library a World Health Organization Library. V roce 1962 získal první cenu Ida and George Eliot Prize.

Mládí

Poté, co studoval hudbu, chemii a stomatologii, sloužil za druhé světové války v armádě. Svůj magisterský titul z knihovnických věd získal na Columbia University a bakaláře z chemie na New York University, což spolu s 2 roky zubařiny přispělo k jeho kariéře ve zdravotnickém knihovnictví. Vzpomíná: "Bylo tam jakýmsi nepsaným pravidlem, že muži šli do vedení na administrativní pozice, kdežto ženy na pozice technické."[1] Jeho první pracovní pozice byla v knihovně biologie na University of California v Berkley.

Jeho první pracovní pozice byla v knihovně biologie na University of California v Berkley. 

Kariéra

Taine se poprvé zapojil do tehdejší Army Medical Library (Vojenská zdravotní knihovna, předchůdce National Library of Medicine) jako katalogizér subjektů v roce 1949, ale rychle zaujal vyšší pozice jako šéfredaktor Current List of Medical Literature (List současné zdravotnické lit.)Bibliography of Medical Reviews (Bibliografie zdravotnických recenzí)Index Medicus a poslední redaktor Index-Catalogue.  

Knihovnu opustil roku 1964 kvůli pozici v National Science Foundation (Národní vědecká nadace) a NASA a byl ředitelem NIH knihovny v letech 1968-1972. Za krátko se vrátil do NLM (1972) před zaujmutím pozice hlavního knihovníka ve World Health Organization (Světová zdravotnická organizace) v Ženevě, Švýcarsku. Jeho kariéra v současné National Library of Medicine trvala roky, ve kterých se zásadně změnila role knihovny díky otevření přístupu do světové biomedicínské literatury skrze použití mechanizace a počítačů. Byl nápomocný v ukončování publikace Index-Catalogue, když pracoval s bývalým ředitelem NLM Frankem Bradway Rogersem na vzniku MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval System - Analýza zdravotnické literatury a nalézací systém).  

Sám Taine popisuje svou kariéru takto: "Dodělávám práci...všude, kde jsem byl, byla práce dotažena do konce."[2]

Přehled

 • 1947 – 1949   Knihovník University of CA v Berkeley, Biology Library
 • 1943 – 1946   Technik v US Army Medical
 • 1949              Katalogizátor Army Medical Library
 • 1950 – 1956   Redaktor Current List of Medical Literature, Armed Forces Medical Library
 • 1956 – 1960   Šéf indexové divize NLM
 • 1960 – 1964   Šéfredaktor v Index Medicus
 • 1964              Konzultant World Health Organization
 • 1964 – 1965   Programový ředitel NSF
 • 1968 – 1972   Ředitel NIH knihovny

"Taine se ukázal být vynikající plánovač, který je schopen předvídat detaily, které vznikly v novém provozu, a překonávat překážky. Byl geniální."[3]

Dílo

1963

 • Bibliographic Data Processing at the National Library of MedicineUniversity of Ill. Graduate School of Library Science, 1963. ISSN: 0069-4789. Počet stran: 26.

Aktivity

V roce 1948 zpracovával materiály pro Index Catalogue. Indexování zahrnovalo prohlížení karet se jménem autora, názvem a zdroji, a následně přiřazení hlavičky. V letech 1957-64 se podílel na rozvoji MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval Systems), který je počítačovým biomedicínským bibliografickým systémem vyhledávání. Využití počítačů pro indexování a vyhledávání bylo hlavní součástí jeho života v Národní lékařské knihovně v padesátých a šedesátých letech minulého století. Od začátku byl zapojen do projektu Index Mechanization. Pracoval na rozšíření a zdokonalení Index Medicus, komplexním indexu lékařských vědeckých časopiseckých článků, publikovaných od roku 1879.

Význam pro informační vědu/knihovnictví

Taine byl průkopníkem v používání počítačů k získávání bibliografických záznamů a také měl hlavní odpovědnost při rozvoji MEDLARS, z kterého posléze vznikl MEDLINE. Navzdory jeho klíčové roli v rozvoji elektronického vyhledávání věřil, že důležitost tištěného indexu je stejná jako dříve.

Celý život pracoval v oboru knihovnictví a informační vědy.

MEDLARS

MEDLARS (Medical Literature Analysis a Retrieval Systém - Analýza zdravotnické literatury a nalézací systém) je počítačový biomedicínský a bibliografický systém vyhledávání. Jeho provoz byl zahájen Národní lékařskou knihovnou v roce 1964 a stal se první vyhledávací službou pro širokou veřejnost. V roce 1971 byla spuštěna on-line verze s názvem MEDLINE (MEDLARS on-line).

Roku 1879 vydala Národní knihovna medicíny (NLM) Index Medicus, měsíční průvodce pro lékařské účely. Obrovský objem bibliografických citací byl ručně sestaven. V roce 1957 začali pracovníci NLM plánovat mechanizaci Index Medicus. Roku 1960 byly provedeny podrobné specifikace a Index Medicus byl připraven. Na jaře 1961 byly rozeslány 72 společnostem žádosti, aby pomohly při vývoji systému. V důsledku toho byla zakázka zadána General Electric Company. Počítač (Minneapolis-Honeywell 800), který představoval MEDLARS, byl dodán NLM v březnu 1963. 

MEDLARS stojí 3 miliony dolarů. V době jeho dokončení neexistovalo jiné veřejně dostupné, plně funkční elektronické zařízení k ukládání takové velikosti.

MEDLINE

Kompletní databáze MEDLINE obsahuje přes 20 miliónů záznamů od roku 1966 do současnosti. Její součástí jsou citace a abstrakty celosvětové lékařské literatury včetně výzkumu, klinické praxe, administrativy, politických aspektů a služeb pro ochranu zdraví. Její součástí jsou také záznamy s bibliografickým popisem i abstrakty článků z cca 4 800 odborných časopisů ze 70 zemí, kapitoly a články z vybraných monografií.

Záznamy v MEDLINE jsou klasifikovány pomocí tezauru MeSH (Medical Subject Headings). Roční přírustek je cca 550 000 záznamů. V dnešní době MEDLINE obsahuje také záznamy, které byly dříve součástí separátních databází AIDSLine, BioEthicsLine, ToxLine, PopLine a HealthStar. Denně je v něm vyhledáváno milionkrát, aktualizuje se týdně.

Ocenění

1962

 • Ida and first George Eliot Award (Med Lit)

Publikace

Kapitoly knih

1953

 • TAINE, Seymour I. The Subject Heading Authority List of the Current List of Medical LiteratureBull Med Libr Assoc. 1953 January; 41(1): 41–43

1956

 • TAINE, Seymour I. Cumulative Index of Hospital Literature, 1950-54. Bull Med Libr Assoc. 1956 April; 44(2): 260–261.

1958

 • TAINE, Seymour I. Information Indexing and Subject Cataloging; Alphabetical: Classified: Coordinate: MechanicalBull Med Libr Assoc. 1958 April; 46(2): 304–305.

1959

 • TAINE, Seymour I. New Program for Indexing at the National Library of MedicineBull Med Libr Assoc. 1959 April; 47(2): 117–123.

1963

 • TAINE, Seymour I. The Medical Literature Analysis and Retrieval SystemBull Med Libr Assoc. 1963 April; 51(2): 157–167.

1964

 • TAINE, Seymour I. Bibliographic Aspects of MEDLARSBull Med Libr Assoc. 1964 January; 52(1): 152–158.

Články

1959

 • TAINE, Seymour I.; Council on Library Resources.; National Library of Medicine (U.S.).Improvement of bibliographic compilation through mechanization as applied to the current list of medical literature: interim progress report for the period ending December 31, 1958. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Health, Education, ane Welfare, Public Health Service, 1959.

1963

 • TAINE, Seymour I.; HAWKINS, M.; LINDSAY, A. R.; Medical Library Association. Meeting. Second International Congress on Medical Librarianship and Sixty-second Annual Meeting of the Medical Library Association: abstracts of papers submitted. Amsterdam; New York: Experpta Medica, 1963. 
 • TAINE, Seymour I. The medical literature analysis and retrieval system. Baltimore, 1963.
 • TAINE, Seymour I. The Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) on the U. S. National Library of Medicine. Bielefeld, Ger., 1963.

1964
 • TAINE, Seymour I.; ADAMS, S. Searching the medical literature; information retrieval (MEDLARS) at the National Library of Medicine by Scott Adams and Seymour Taine. Chicago, 1964.

1982

 • TAINE, Seymour I.; FENICHEL, C. H.; Medical Library Association. Oral History Committee. MLA Oral History Committee interview with Seymour Taine. Chicago: Medical Library Association, 1982.

Poznámky

 1. Oral History Project: Voices of the Past. Seymour Taine. Interviewr: Carol Feniche. 4. 10. 1982. Dostupné z: http://www.mlanet.org/about/history/taine_s.html
 2. Tamtéž.
 3. MILES, Wyndham D. A History of The National Library of Medicine: The Nation´s Treasury of Medical Knowledge. U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES. NIH Publication No. 85-1904. August 1985. Str. 326. Dostupné z: http://www.nlm.nih.gov/hmd/manuscripts/miles/miles.html

Externí zdroje

FENICHEL, Carol. Oral History Project: Voices of the Past. Medical Library Association [online]. 4/10/1982 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.mlanet.org/about/history/taine_s.html

MILES, Wyndham D.. 1984. A History of The National Library of Medicine: The Nation's Treasury of Medical Knowledge, Chapter 18: Modernizing The Library [cit. 16.05. 2013] Dostupné z: http://www.nlm.nih.gov/hmd/manuscripts/miles/miles_18.pdf

PAUEROVÁ, Kateřina. Historie informační vědy v USA v letech 1950 – 1990 - část 3: 1960 – 1969. Inflow: information journal [online]. Brno: [Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, KISK], 06/04/2008, roč. 1, č. 4 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.inflow.cz/historie-informacni-vedy-v-usa-v-letech-1950-%E2%80%93-1990-cast-3-1960-1969

TAINE, Seymour I.. Notes on the Subject Approach to Medical Periodical Literature [online]. [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://europepmc.org/articles/PMC195531/pdf/mlab00236-0045.pdf

Key Pioneer in Automating NLM Bibliographic Data, Seymour Taine, Dies. U.S. National Library of Medicine [online]. 16/04/2010 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.nlm.nih.gov/news/seymour_taine_dies.html