Sanna Talja

Z WikiKnihovna
Sanna Talja

Sanna Talja
[1]

 
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
 
  Tampere, Finsko
  Finské
Vzdělání Doctor of Social Sciences, Univerzita v Tampere, Finsko
Pracoviště Docentka na Katedře informačních studií a interaktivních médií, Univerzita v Tampere, Finsko
 
Známý pro Filozofie a teorie informací

Sanna Talja je finská vědkyně v oboru informační vědy. Doktorát z informačních studií získala v roce 1998 na finské Univerzitě v Tampere, se kterou se pojí i valná část jejího profesního života. Od roku 2003 zde působí jako docentka na Katedře informačních studií a interaktivních médií. Oblastmi výzkumu, kterými se dlouhodobě zabývá, jsou filozofie a teorie informací, informační technologie a digitální formování vědecké komunikace. Její práce vychází z vědeckých, technologických a sociokulturních studií. Zabývá se také historickými kořeny, pozadím a přetrváváním obecně přijímaných konceptů, teorií a modelů v informační vědě.[1]

Vzdělání a kariéra

Vysokoškolské vzdělání získala Sanna Talja na univerzitě ve finském Tampere. Zde obdržela v roce 1990 titul Master of Social Sciences (M.A.), v roce 1992 Licenciate of Social Sciences a v roce 1998 titul Doctor of Social Sciences (Ph.D.). Vše v oboru informační studia. Mezi lety 1991 – 1995 zastávala na stejné univerzitě pozici výzkumné pracovnice a poté do roku 1999 pozici odborné asistentky. Následně během let 2000 – 2002 pracovala jako výzkumnice programu mediální kultura pod patronací Finské akademie, načež opět začala působit na Univerzitě v Tampere. Zde pracovala jako odborná asistentka (2002 – 2005) a externí výzkumnice v Institutu pro sociální výzkum (2003 – 2004). Od roku 2003 až do současnosti je docentkou na Katedře informačních studií a interaktivních médií. Od roku 2006 do roku 2008 také zastávala pozici profesorky a zástupkyně vedoucího na Katedře informačních studií. Kratší dobu (2011- 2012) rovněž působila jako profesorka knihovnictví a informační vědy na švédské univerzitě v Uppsale a jako externí profesorka na taktéž švédské univerzitě v Boråsu.[2][3]

Výzkum v oboru informační vědy a knihovnictví

Sanna Talja je autorkou četných vědeckých pojednání, zejména je přispěvatelkou do různých odborných periodik, encyklopedií apod., ale je např. i autorkou knihy Music, Culture, and the Library: An Analysis of Discourses a spoluautorkou knihy Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning, Practice and Information Literacy Together, kterou sepsala společně s docentkou Annemaree Lloyd, působící na Ústavu informačních studií Univerzity Charlese Sturta v Austrálii.[4]

V první zmíněné knize se zabývá především tématem týkající se hudby a knihoven, respektive vývojem hudebních kolekcí ve veřejných knihovnách, přičemž se zamýšlí i nad různorodým pojetím umění, kultury a společnosti a jejich vlivem na formování knihovny jako kulturní instituce. Závěry svého bádání zde využívá k pochopení jedinečného postavení knihovny ve společnosti.[5] Ve druhé knize je pozornost zaměřena na nový interdisciplinární akademický výzkum o vztahu mezi informační gramotností a učením, kde jsou poznatky čerpány z výzkumů prováděných na různých typech škol a pracovišť. Studie se zabývá primárně otázkami, do jaké míry jsou informační postupy a dovednosti získané z jednoho kontextu převoditelné do druhého a na jakých teoriích a filozofii by mělo být založeno vzdělávání k informační gramotnosti.[6]

Její akademické příspěvky do recenzovaných periodik pak můžeme najít např. v Journal of Information Science (časopis zabývající se výzkumem v oblasti informačních věd, informačního managementu a managementu znalostí),[7] Human IT (časopis studia informačních technologií jako lidské vědy),[8] The Library Quarterly (časopis zaměřený na výzkum v oblasti knihoven jako organizací poskytujících informace),[9] nebo Journal of the American Society for Information Science and Technology (časopis vydávající zprávy o výzkumu a vývoji na poli informační vědy a techniky),[10] ale také dalších. V těchto svých článcích se věnuje např. teoretickému rámci pro pochopení a vysvětlení disciplinárních rozdílů v utváření vědecké komunikace a elektronických vědeckých komunikačních fórech,[11] alternativnímu teoretickému chápání informační gramotnosti a jeho důsledkům pro vzdělávací postupy,[12] nebo i významu pojmů jako počítačová gramotnost či informační technologie, přičemž též využívá termínu "information technology self", kterým označuje sebehodnocení lidí v rámci jejich počítačové gramotnosti jako kontextově závislý konstrukt.[13]

Publikační činnost

Anglická

 • FRY, Jenny & TALJA, Sanna. The Cultural Shaping of Scholarly Communication: Explaining E‐journal Use Within and Across Academic Fields. In: ASIST 2004: Proceedings of the 67th ASIST Annual Meeting, Vol. 41, 2004, 20-30.
 • FRY, Jenny & TALJA, Sanna. The Intellectual and Social Organization of Academic Fields and the Shaping of Digital Resources. In: Journal of Information Science, Vol. 33(2), 2007, 115-133.
 • KAUTTO, Vesa & TALJA, Sanna. Disciplinary Socialization: Learning to Evaluate the Quality of Scholarly Literature. In: Advances in Library Admistration and Orgazation, Vol. 25, 2007, 33-59.
 • LIMBERG, Louise, SUNDIN Olof & TALJA Sanna. Three Theoretical Perspectives on Information Literacy. In: Human IT, Vol. 11(2), 2012, 93–130.
 • MCKENZIE, Pamela & TALJA, Sanna. Editors´Introduction: Special Issue on Discursive Approaches to Information Seeking in Context. In: The Library Quarterly: Information, Community, Policy, Vol. 77(2), 2007, 97-108.
 • TALJA, S., VAKKARI, P., FRY, J. & WOUTERS, P. The Impact of Research Cultures on the Use of Digital Library Resources. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 58(11), 2007, 1674-1685.
 • TALJA, Sanna & HANSEN, P. Information Sharing. In SPINK, A. & COLE, C. (eds.) New Directions in Human Information Behavior, 2006, 113 – 134.
 • TALJA, Sanna & HARTEL, Jenna. Revisiting the User-centered Turn in Information Science Research: An Intellectual History Perspective. In: Information Research, Vol.12(4), 2007.
 • TALJA, Sanna & LLOYD, Annemaree (eds). Practicing Information Literacy: Bringing Theories of Learning, Practice and Information Literacy Together. Wagga Wagga: Centre of Information Studies, Australia, 2010.
 • TALJA, Sanna (2010): Jean Lave's Practice Theory. In LECKIE, G.J., GIVEN, L.M, & BUSCHMAN, J.E. (eds). Critical Theory for Library and Informaniton Science: Exploring the Social from Across the Disciplines. Santa Barbara, Kalifornie: Libraries Unlimited, 2010, 205-220.
 • TALJA, Sanna. Music, Culture, and the Library: An Analysis of Discourses, Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2001.
 • TALJA, Sanna. Science and Technology Studies. In: Encyclopedia Of Library and Information Sciences, Third Editions, 2010, 4604-4612.
 • TALJA, Sanna. The Social and Discursive Construction of Computing Skills. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 56(1), 2005, 13-22.
 • TUOMINEN, K., SAVOLAINEN, R. & TALJA, S. Information Literacy as a Socio-Technical Practice. In: Library Quarterly, Vol. 75(3), 2005, 329-345.

Finská

 • KARASTI, Helena, JANASIK, Nina & TALJA, Sanna. Tieteen infrastruktuurit – näkymättömiä) tukirakenteita, kansallisia kilpailuvaltteja vai uuden tutkimusvision mahdollistajia? In: Etusivu, Vol. 29(3), 2011.
 • POHJALAINEN, Marjut & TALJA, Sanna. Ikäjohtaminen yleisissä kirjastoissa: Ikäkäsitysten tarkastelua osaamisen johtamisen näkökulmasta. Informaatiotutkimus. In: Etusivu, Vol. 30(1), 2011.
 • TALJA, Sanna & KARASTI, Helena & JANASIK, Nina. Infrastruktuuriyksikön perustaminen on välttämätöntä. In: Acatiimi, Vol. 4/2011, 2011.

Použité zdroje a citace

 1. 1,0 1,1 Sanna Talja - profil. Univerzita v Tampere [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.uta.fi/iasr/fellows/2009-2010/talja.html
 2. Sanna Talja - profil. LinkedIn [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.linkedin.com/in/sannatalja
 3. Sanna Talja - profil. Academia.edu [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://uta-fi.academia.edu/SannaTalja
 4. Annemaree Lloyd - profil. Univerzita Charlese Sturta [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.csu.edu.au/faculty/educat/sis/staff/profiles/lecturers/anne-lloyd
 5. Knihovna Stanfordovy univerzity [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://searchworks.stanford.edu/view/4546864
 6. ScienceDirect [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/book/9781876938796
 7. Journal of Information Science [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://jis.sagepub.com
 8. Human IT [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://etjanst.hb.se/bhs/ith/humanit-eng.htm
 9. The Library Quarterly [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/lq.html
 10. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://www.asis.org/jasist.html
 11. FRY, Jenny & TALJA, Sanna. The Intellectual and Social Organization of Academic Fields and the Shaping of Digital Resources. In: Journal of Information Science [online]. Vol. 33(2), 2007, 115-133 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://academia.edu/416874/Fry_Jenny_and_Talja_Sanna_2007_The_Intellectual_and_Social_Organization_of_Academic_Fields_and_the_Shaping_of_Digital_Resources
 12. LIMBERG, Louise, SUNDIN Olof & TALJA Sanna. Three Theoretical Perspectives on Information Literacy. In: Human IT [online]. Vol. 11(2), 2012, 93–130 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: https://www.academia.edu/5939554/Limberg_Louise_Olof_Sundin_and_Sanna_Talja_2012_._Three_Theoretical_Perspectives_on_Information_Literacy._Human_IT_11.2_93-130
 13. TALJA, Sanna. The Social and Discursive Construction of Computing Skills. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. Vol. 56(1), 2005, 13-22 [cit. 2014-05-14]. Dostupné z: http://academia.edu/416984/Talja_Sanna_2005_The_Social_and_Discursive_Construction_of_Computing_Skills