Sanda Erdelez

Z WikiKnihovna

Sanda Erdelez (8.3.1960) je současná vědkyně v oblasti informační vědy. Hlavní oblastí jejího zájmu je informační chování, interakce mezi člověkem a počítačem a hodnocení použitelnosti v online prostředí.[1]

Život

Sanda Erdelez
 
neuvedeno
Datum a
místo úmrtí

 
 
  USA
  USA
Vzdělání Pravni fakultet Osijek (LL.B. 1982, LL.M. 1986), Syracuse University - Information Transfer (Ph.D. 1995)
Pracoviště School of Information Science and Learning Technologies, University of Missouri
  Outstanding Contribution to Information Behavior Research Award from SIG US (2015), The Texas Excellence Teaching Award, The ALISE Pratt-Severn Faculty Innovation Award
Známý pro výzkum v oblasti informačního chování, aktivní působení v ASIS&T


Sanda Erdelez se narodila roku 1960. Vystudovala Gimnazija Sare Bertić Osijek, poté Pravni fakultet Osijek v Chorvatsku, kde získala bakalářský (1982) a magisterský (1986) titul z právní vědy. V roce 1995 pak dosáhla titulu Ph.D. na Syracuse University v oboru Information Transfer.

Profesní život

Pedagogická činnost

Erdelez začala svou pedagogickou kariéru již za magisterského studia, kdy pracovala jako pedagogický asistent na právní fakultě v Osijeku až do roku 1991. Poté pokračovala na School of Information Studies na Syracuse University v New Yorku (1992 - 1994). V roce 1994 odešla na The University of Texas v Austinu, kde setrvala až do roku 2001. Následně přesunula své pedagogické působení na School of Information Science and Learning Technologies na univerzitě v Missouri (2001- současnost), kde současně působila jako ředitelka Information Experience Laboratory (2003-2008). V letech 2010-2014 Missouri Informatics Institute.

Výzkum

Kromě vzdělávací profese se Erdelez aktivně zapojuje v řadě výzkumných projektů. V roce 2003 se stala zakládající ředitelkou MU Information Experience Laboratory (IE Lab). Dále působí v v Library and Information Science Program a Special Interest Group on Information Seeking and Use (SIG USE). V roce 2015 se pak stala členou SIG USE Academy of Fellows.

Další aktivity

V roce 2015 kandidovala na post prezidentky ASIS&T (Association for Infromation Science and Technology).


Ocenění

 • 2015 - Outstanding Contribution to Information Behavior Research Award, Association for

Information Science & Technology (ASIS&T) Special Interest Group on Information [2] seeking and Use (SIGUSE)

 • 2015 - Academy of Fellows, ASIS&T SIG USE
 • 2006 - Gold Chalk Award for Excellence in teaching, MU Graduate Professional Council
 • 2003 - UM Health Management and Informatics Program - Short-term Research Fellow, Summer
 • 2002-03 - UM New Faculty Teaching Scholars Program – Fellow
 • 2001 - Pratt-Severn Faculty Innovation Award for use of information technologies in LIS teaching.

Association for Library and Information Science Education (ALISE)

 • 1999 - Texas Excellence Teaching Award. UT-Austin
 • 1998-99 - Center for Instructional Technologies (CIT) Faculty Fellow. UT-Austin
 • 1998 - FAST-Tex Award for Instructional Technology. UT-Austin
 • 1997, 1998, 1999 - Alumni Teaching Fellowship. GSLIS, UT-Austin
 • 1987-88 - Fulbright Scholarship for doctoral studies in the U.S.

Význam pro informační vědu

Publikace

Odborné články

 • Paul, A. & Erdelez, S. (2013) Implementation and Use of Web Analytics for Academic Library Websites. World Digital Libraries 6(2) 115-132. 10.3233/WDL-120106
 • Xin, W., Erdelez, S., Allen, C., Anderson, B., Cao, H., & Shyu, C-R. (2012) Role of Domain Knowledge in Developing User-Centered Medical-Image Indexing. Journal of the American Society for Information Science and Technology 63, 225-241.
 • Alexander, G.L., Wakefield, B.J., Rantz, M., Skubic, M., Erdelez, S., Al Ghenaimi, S., (2011) Evaluation of a Passive Sensor Technology Interface to Assess Elder Activity in Independent Living. Nursing Research 60, 318-325.
 • Erdelez, S., Basic, J. & Levitov, D.D. (2011). Potential for Inclusion of Information Encountering within Information Literacy Models. Information Research, 16(3) paper 489. [Available at http://InformationR.net/ir/16-3/paper489.html]
 • Wang, X., Yadamsuren, B., Paul, A., Adkins, D., Laur, G., Tawfik, A., Erdelez, S. (2010) Iterative Usability Evaluation for an Online Educational Web Portal. International Journal of Multimedia Data Engineering and Management 1, 31-49.
 • He, W., Erdelez, S. & Wang F.-K. (2010). Examining a Case-based Reasoning Retrieval System Using Mental Models as a Framework. International Journal of Learning Technology 5, 63-79.
 • Bossaller, J., Paul, A., Hill, H., Wang, J. & Erdelez, S. (2008). Conferences as Information Grounds: Website Evaluation with a Mobile Usability Laboratory. Journal of Web Librarianship 2, Issue 2/3.
 • Wu, H., Erdelez, S., Wang, F-K., & Shyu, C-R. (2008). The effects of conceptual description and search practice on users’ mental models and information seeking in a case-based reasoning retrieval system. Information Processing and Management 44, 294– 309.
 • Moore, J.L., Erdelez, S., & He, W. (2007). The search experience variable in information behavior research. Journal of the American Society for Information Science and Technology 58, 1529-1546.
 • Moore, J.L., Erdelez, S., & He, W. (2006). Retrieval from a case-based reasoning database. Academic Exchange Quarterly 10(4).
 • Adkins, D., & Erdelez, S. (2006). An exploratory survey of reference source instruction in LIS courses. Reference & User Service Quarterly. 46(2), 50-60.
 • Jonassen, D.H., & Erdelez, S. (2005). Usability of case libraries by teachers. Journal of Computing in Teacher Education, 22(2), 67-74.
 • Erdelez, S. (2004) Investigation of an opportunistic acquisition of information in the controlled research environment. Information Processing & Management 40, 1013-1025.
 • Houston, R. D., & Erdelez, S. (2004). The digital divide: Who really benefits from the proposed solutions for closing the gap. Journal of Information Ethics, 13(1), 19-33.
 • Doty, P., & Erdelez, S. (2002). Information micro-practices in Texas rural courts: Methods and issues for e-government. Government Information Quarterly, 1, 369-387.
 • Erdelez, S., & Ware, N. (2001). Finding competitive intelligence on Internet start-up companies: A study of secondary resource use and information-seeking processes. Information Research, 7(1).

[3]

 • Erdelez, S., & Rioux, K. (2000). Sharing information encountered for others on the Web. The New Review of Information Behavior Research, 1, 219-233.
 • Erdelez, S., & Rioux, K. (2000). Sharing tools on newspaper Web sites: An exploratory study. Online Information Review 24(3), 218-228.
 • Erdelez, S. (1999, February/March). Information Encountering: It's more than just bumping into information. Bulletin of the American Association for Information Science (ASIS), 25, 25-29.
 • Erdelez, S. (1999, Winter). Application of electronic communication tools in business information instruction: A case report. Business and Finance Division Bulletin, 7-11. Special Libraries Association.
 • Erdelez, S., & O’Hare, S. (1997). Legal Informatics: Applications of information technology in law. Annual Review of Information Science and Technology, 32, 367-402
 • Erdelez, S. (1992). Implications of Feist v. Rural on the American intellectual property law. Pravni Vjesnik [Osijek Law Journal] 8, 245-249. In Croatian.
 • Erdelez, S. (1990). Computer law, informatics law or information law? Information Age, 12, 223-229.
 • Erdelez, S. (1990). United States policy and legislation concerning information policy. Zbornik Pravnog Fakulteta u Zagrebu [Zagreb Law Journal], 40, 217-231.
 • Erdelez, S. (1990). Review and analysis of Yugoslav intellectual property protection for computer software. Zakonitost [Legality], 44, 872-883. In Croatian.
 • Erdelez, S. (1986). The right to information and privacy of personal Information. Pravni Vjesnik [Osijek Law Journal] 2, 229-231. In Croatian.

Knihy a jedotlivé kapitoly

 • Goggins, S., Erdelez, S. (2010). Collaborative Information Behavior in Completely Online Groups. In Collaborative Information Behavior. Hershey, PA: IGI Global, pp.109-126.
 • Yadamsuren, B., Paul, A., Erdelez, S., and Moore, J. L., (2010). Multiple-User Simultaneous Testing: A Comparison of Two Methods. In Integrating Usability Engineering for Designing the Web Experience: Methodologies and Principles. Hershey, PA: IGI Global, pp. 345-356.
 • Fisher, K. E., Erdelez S., & McKechnie, E. F. (Eds.) (2005). Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today.
 • Erdelez, S. (2005). Information Encountering. In K. E. Fisher, S. Erdelez, and E. F. McKechnie (Eds.) Theories of Information Behavior. Medford, NJ: Information Today.
 • Erdelez, S. & Hillman, P. (1991). Courses on computers and law in American law schools. In S. Nagel (Ed.), Law, Decision Making, and Microcomputers. New York: Quorum Books.
 • Doty, P. & Erdelez, S. (1989). Overview and analysis of selected federal scientific and technical information (STI) policy instruments, 1945-1987. In C. R. McClure and P. Hernon (Eds.), United States Scientific and Technical Information Policies. Norwood, NJ: Ablex.

Doporučená četba

Citace a odkazy na použité zdroje

 1. Sanda Erdelez [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z URL: https://education.missouri.edu/person/sanda-erdelez/
 2. Sanda Erdelez [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z URL: https://education.missouri.edu/person/sanda-erdelez/
 3. Finding competitive intelligence on Internet start-up companies: A study of secondary resource use and information-seeking processes[online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z URL: http://InformationR.net/ir/7-1/paper115.html