Sanda Erdelez

Z WikiKnihovna
Verze z 19. 5. 2017, 13:37, kterou vytvořil Michaela Hájková (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka: '''Sanda Erdelez''' (1960) je současná vědkyně v oblasti informační vědy. Hlavní oblastí jejího zájmu je informační chování, interakce mezi člověkem a poč...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sanda Erdelez (1960) je současná vědkyně v oblasti informační vědy. Hlavní oblastí jejího zájmu je informační chování, interakce mezi člověkem a počítačem a hodnocení použitelnosti v online prostředí.[1]

Život

Sanda Erdelez
 
neuvedeno
Datum a
místo úmrtí

 
 
  USA
  neuvedeno
Vzdělání Pravni fakultet Osijek (LL.B. 1982, LL.M. 1986), Syracuse University - Information Transfer (Ph.D. 1995)
Pracoviště School of Information Science and Learning Technologies, University of Missouri
  Outstanding Contribution to Information Behavior Research Award from SIG US (2015), The Texas Excellence Teaching Award, The ALISE Pratt-Severn Faculty Innovation Award
Známý pro výzkum v oblasti informačního chování, aktivní působení v ASIS&T


Sanda Erdelez se narodila roku 1960. Vystudovala Gimnazija Sare Bertić Osijek, poté Pravni fakultet Osijek v Chorvatsku, kde získala bakalářský (1982) a magisterský (1986) titul z právní vědy. V roce 1995 pak dosáhla titulu Ph.D. na Syracuse University v oboru Information Transfer.

Profesní život

Pedagogická činnost

Výzkum

Další aktivity

Ocenění

Význam pro informační vědu

Publikace

Citace a odkazy na použité zdroje

  1. Sanda Erdelez [online]. [cit. 2017-05-19]. Dostupné z URL: https://education.missouri.edu/person/sanda-erdelez/