STEP (PEST) analýza: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 20: Řádek 20:
  
  
PEST analýza vychází z minulého vývoje a snaží se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech - viz obrázek.&nbsp;''<span style="font-size: 11.8181819915771px;">,,PEST analýza může být také dobrou metodou pro určení dlouhodobých vlivů&nbsp;</span>''<span style="font-size: 12px;">''nebo na předvídání jejich výskytu v budoucnosti"''&nbsp;</span><ref>ŠULEŘ, Oldřich, Pavol KOŠŤAN a František BĚLOHLÁVEK. Management. Computer press, 2006. ISBN 9788025103968.</ref>
+
PEST analýza vychází z minulého vývoje a snaží se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech - viz obrázek.&nbsp;
 
<p style="text-align: center;">[[File:PEST analýza vlivu prostředí.jpg|RTENOTITLE]]</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:larger;">Obrázek: ''PEST analýza vlivu prostředí''<ref>Tamtéž.</ref></span></p>
 
<p style="text-align: center;">[[File:PEST analýza vlivu prostředí.jpg|RTENOTITLE]]</p><p style="text-align: center;"><span style="font-size:larger;">Obrázek: ''PEST analýza vlivu prostředí''<ref>Tamtéž.</ref></span></p>
 
== '''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Politické faktory</span></span>''' ==
 
== '''<span style="font-size:small;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">Politické faktory</span></span>''' ==

Verze z 10. 12. 2014, 09:09

Autor: Petra Šiková

Klíčková slova: STEP analýza, PEST analýza, faktory ovlivňující podnik

1. Charakteristika

STEP analýza neboli PEST analýza zkoumá faktory, které ovlivňují podnik z jeho bezprostředního okolí. Jedná se o faktory politické, ekonomické, sociální a technologické. 


Smyslem analýzy je nalézt odpovědi na následující otázky:

 • Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik?
 • Jaké jsou možné účinky těchto faktorů?
 • Které z nich jsou v blízké budoucnosti pro podnik nejdůležitější?


PEST analýza vychází z minulého vývoje a snaží se o předvídání a analyzování budoucích vlivů prostředí ve čtyřech hlavních oblastech - viz obrázek. 

RTENOTITLE

Obrázek: PEST analýza vlivu prostředí[1]

Politické faktory

 • Antimonopolní zákony
 • Daňová politika
 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana spotřebitele
 • Politická stabilita
 • Pracovní právo
 • Regulace v oblasti zahraničního obchodu

Ekonomické faktory

 • Daňové zatížení
 • Devizové kurzy
 • Hospodářské cykly
 • Inflace
 • Kupní síla
 • Nezaměstnanost
 • Průměrná mzda
 • Trendy HDP
 • Úrokové míry
 • Vývoj cen energií

Sociální faktory

 • Demografický vývoj populace
 • Mobilita
 • Přístup k práci a volnému času
 • Úroveň vzdělávání
 • Změny životního cyklu

Technologické faktory

 • Celkový stav technologie
 • Nové objevy
 • Rychlost zastarávání
 • Vládní podpora R&D
 • Změny technologie

2. Poznámky

 1. Tamtéž.

3. Zdroje

 • SIMONOVÁ, Marie. Analýza externího prostředí pro potřeby podnikového managementu. Pardubice, 2013. Diplomová práce. Univerzita Pardubice.
 • ŠULEŘ, Oldřich, Pavol KOŠŤAN a František BĚLOHLÁVEK. Management. Computer press, 2006. ISBN 9788025103968.