SRU/SRW

Z WikiKnihovna

RTENOTITLE


SRU - Search/Retrieve via URL

Domovská stránka: http://www.loc.gov/standards/sru/

Jedná se o protokol pro on-line vyhledávání pomocí jazyka CQL (Contextual Query Language, dříve Common Query Language). Příklady CQL dotazů na Wikipedii. Zadání dotazu na server se děje prostřednictvím URL. Výsledek vyhledávání je vrácen ve formě XML.

Vznikl z iniciativy ZiNG - Z39.50 International: Next Generation - několik iniciativ implementátorů Z39.50, snažících se o větší rozšíření a zjednodušení implementace Z39.50.

Příklady vyhledávání v katalogu Voyager Library of Congress: SRU is Simple!

Katalog The European Libary (souborný katalog evropských národní knihovny) přístupný přes SRU: http://www.theeuropeanlibrary.org/sru/sru.pl

SRU server souborného katalogu MU (testovací)

Příklad vyhledávání v souborném katalogu MU - testovací server:

http://knihovna.phil.muni.cz/adssru?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=dinosaur&maximumRecords=10

Příklad získání záznamu podle ISBN:

http://knihovna.phil.muni.cz/adssru?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=dc.identifier=1904271189&maximumRecords=1

Příkaz explain:

http://knihovna.phil.muni.cz/adssru?version=1.1&operation=explain

Wikipedia a další public domain databáze dostupné přes firmu INDEXDATA

Seznam viz na http://www.indexdata.dk/opencontent/

Popis přístupu pomocí SRU na http://www.indexdata.dk/opencontent/sru/

Příklad hledání hesla "Z39.50" ve Wikipedii:

http://opencontent.indexdata.com/wikipedia?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=z39.50&maximumRecords=1

Další významné SRU/SRW servery

British Library

http://herbie.bl.uk:9080/ - informace

http://herbie.bl.uk:9080/cgi-bin/blils.cgi - explain

http://herbie.bl.uk:9080/cgi-bin/blils.cgi?query=9781856046077&version=1.1&operation=searchRetrieve&maximumRecords=10&recordSchema=dc_record&x-cset=utf-8 - ukázka dotazu (systém aplikuje vlastní stylesheet)

SRW - Search/Retrieve Web Service

Domovská stránka: http://www.loc.gov/standards/sru/srw/index.html Obdoba SRU, pouze kódování dotazu a odpovědi je obojí v XML podle doporučení SOAP. Používá se jako tzv. web service (webová služba).

Implementace SRU/SRW protokolů je výrazně jednodušší (tedy i rychlejší, levnější) než implementace Z39.50.


RTENOTITLE