SEO konzultant

Z WikiKnihovna

Popis práce

SEO konzultant optimalizuje webové stránky tak, aby klíčová slova, která daná stránka obsahuje, byla co nejlépe indexovatelná pro internetové vyhledávače. Tím pádem se webová stránka bude objevovat na vyšších pozicích ve výsledcích vyhledávání a tím pádem se k ní dostane více uživatelů.

Náplň práce

Nejdříve by si měl SEO konzultant pohovořit s klientem o tom, na co se jeho web zaměřuje, jaké jsou jeho cíle, potřeby, představy. Dále pokračuje s celkovou SEO optimalizací, která se skládá z:

1) Kontrola stávajícího stavu
• "rozbor technických parametrů (např. kvalita zdrojových kódů, duplicity, přesměrování, zakázané metody optimalizace…)
• kontrola navigační struktury (významně ovlivňuje pozici ve vyhledávačích)
• analýza obsahu stránek (např. množství textu, rozmístění klíčových slov…)
• kontrola odkazového profilu, tj. počtu a kvality zpětných odkazů"[1]
• analýza konkurence
2) Analýza klíčových slov
• vyhledání klíčových slov, slovních spojení, termínů, které se k dané webové stránce vztahují a které lidé doopravdy zadávají do internetových vyhledávačů
• jsou to jak slova často vyhledávaná, tak ta méně vyhledávaná, která však ve velkém objemu přesahují ta více vyhledávaná
3) Samotná optimalizace stránek
• nalezená vhodná klíčová slova je nutno zakomponovat do webových stránek
• vytvoření vhodných vstupních stránek pro konkrétní klíčová slova, návrhy titulek stránek, metainformace, samotné texty, návrhy k link buildingu atd.
4) Průběžná kontrola stavu optimalizace
•zahrnuje zpětné vyhodnocení a případnou úpravu dle výsledků zjištěných pomocí nástrojů zaměřených na webovou analýzu
5) Reporting a dohled nad vývojáři
•protože vývojáři webu v průběhu jeho dalších úprav často něco rozbijí, vyplatí se domluvit si s konzultantem dlouhodobý dohled a také reportování dle KPI domluvených na začátku spolupráce

Povinnosti

Dobrý SEO konzultant nepoužívá zakázané metody optimalizace a při vytváření optimalizace myslí na potřeby klienta. SEO konzultant musí také neustále sledovat nejnovější trendy ve vyhledávání

Kariéra

Mnoho SEO konzultantů pracuje na volné noze. Některé firmy přijímají SEO konzultanty i na Dohodu o provedení práce, což umožňuje u nich pracovat i studentům. Většinou se rozlišuje Senior a junior SEO konzultant.

Vzdělání

Tuto pozici může vykonávat i člověk se středoškolským vzděláním. Výhodou je určitě vystudování oboru spojeného s informačními technologiemi. Nejdůležitější je však vzdělávání pomocí nejrůznějších kurzů a školení. A taky neustálé samovzdělávání o novinkách v oblasti vyhledávání.

Kompetence

Zaměstnavatelé většinou hledají člověka, který už má zkušenost se SEO na nějakém projektu, nebo má alespoň základní orientaci v problematice SEO. Významná je také znalost rozdílu v optimalizaci pro Google a Seznam a znalost nástrojů zaměřených na webovou analýzu. Výhodou jsou znalosti HTML5 a internetového marketingu.

Profesní sdružení

Asociace SEO - "Integrace subjektů působících v SEO, popularizace oboru SEO, vzdělávání odborné i širší veřejnosti a prosazování profesního etického kodexu." [2]

Poznámky

  1. ADAPTIC. SEO analýza. "ADAPTIC [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.adaptic.cz/analyzy/seo-analyza/.
  2. SEO Asociace. O nás. "SEO Asociace [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.seo-asociace.cz/aseo-kontakt.html.

Použité zdroje

Acomware. SEO Specialist. Acomware [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.acomware.cz/kariera/seo-specialist/

Jan Štráfelda. SEO konzultant. Jan Štráfelda [online]. [cit. 2021-03-04]. Dostupné z: https://www.strafelda.cz/seo-konzultant

ADAPTIC. SEO analýza. "ADAPTIC [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.adaptic.cz/analyzy/seo-analyza/

Martin Šimko. SEO konzultant Martin Šimko. Martin Šimko [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.martinsimko.cz/

Martin Šimko. SEO služby. Martin Šimko [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.martinsimko.cz//seo-sluzby

Práce rychle. SEO Konzultant-ka. "Práce-rychle [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.prace-rychle.cz/nabidka-prace.php?id=programatori-pocitacovych-aplikaci-specialiste:8787190716

Robert Němec. SEO konzultant (junior), který ví, že SEO nikdy neumře. Robert Němec [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://robertnemec.com/nabidka-zamestnani/seo-konzultant-junior/

SEO Asociace. O nás. "SEO Asociace [online]. [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: http://www.seo-asociace.cz/aseo-kontakt.html