Søren Brier

Z WikiKnihovna

Søren Brier (12. července 1951, Kodaň)  je mezinárodně uznávaný vědec, docent, Ph.D. a Dr.Phil (bývalý profesor MSO) na katedře Mezinárodních kulturních a komunikačních studií na Kodaňské obchodní škole v oblastech sémiotiky a kybernetiky.


Søren Brier
Søren Brier (zdroj: https://www.cbs.dk)
 
Kodaň, Dánsko
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  rodiče Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier
  Kodaň, Dánsko
  Dánské
Vzdělání Univerzita v Kodani, biologie (ekologie a behaviorální vědy)

Roskilde University Center, filozofie informačních věd

Pracoviště Copenhagen Business School
  Zlatá medaile Univerzity v Kodani (1980) Warren McCulloch medaile (2008)
Známý pro časopis Paradigma a Cybernetics and Human Know

 

Život

Søren Brier se narodil 12. července 1951 matce Knod Harald Stig Nielsen a otci Dorte Brier.

Vzdělání

V roce 1979 získal Magisterský titul (Master of Science) v biologii, zeměpise a geologii na Kodaňské univerzitě (University of Copenhagen) s výměnnými kurzy filosofie vědy, psychologie, mozkových procesů a komparativní psychologie. Práce: A critical and historical examination of ethology’s explanatory concepts of perception, motivation and action (v Dánštině).

V letech 1981-1983 výzkumné společenství v Psychologické laboratoři (Psychological Laboratorium) na Kodaňské univerzitě zabývající se biologickými metodami a lidskou psychologií.

1994 získal titul Ph.D. na Filozofii informační vědy (Philosophy of Information Science) na katedře (institutu, výzkumné skupině) Studie matematiky, fyziky, jejich funkce ve výuce, výzkumu a aplikacích (IMFUFA) na Roskilde University Centre v Dánsku.

V březnu 2006 byla jeho disertační práce v dánštině publikována jako kniha: Information is silver…,

Jeho doktorská habilitační práce na Kodaňské obchodní škole (Copenhagen Business School) je Cybersemiotics: Why Information is not Enough. Vylepšená verze byla publikována v roce 2008 University of Toronto Press. Nová edice byla publikována v roce 2010 s malými změnami.

Pracovní pozice

 • 1995-1997 Externí lektor na Aalborgské univerzitě na katedře filozofie vědy.
 • 1987-1998 Docent (Assoc. Prof.) vědy a technologie informačních systémů na Královské škole knihovnictví (Royal School of Librarianship) v Aalbord Branch v Dánsku.
 • 1998-2003 Docent na Filosofii vědy (Philosophy of Science) na KVL (Královská Veterinární a zemědělská univerzita v Kodani), Katedře ekonomie, lesnictví a krajiny (IØSL) (Katedra Ekonomiky a přírodních výzkumů - Dept. of Economics and Natural Resources).
 • V letech 2003 - 2007 Docent na Kodaňské obchodní škole (CBS - Copenhagen Business School) katedra Managementu, politiky a filosofie.
 • Od roku 2008 je profesor MSO Sémiotiky informace, kognitivní a komunikační vědy v oboru Mezinárodních obchodních komunikačních studiích (International Business Communication Studies) na Kodaňské obchodní škole .

Další aktivity

 • 1986- Člen Dánské společnosti pro sémiotiku přírody a biosémiotické skupiny (Danish Society for the Semiotics of Nature and the biosemiotic group.)
 • 1986 - 1990 Zakladatel a editor mezioborového časopisu Paradigmu
 • 1986-1996 Zakladatel a člen představenstva Dánské akademie aplikované filozofie (Danish Academy of Applied Philoshophy)
 • 1992 - člen a správce American Society for Cybernetics a od roku 2009 společník (patron)
 • 1992 - Zakladatel a editor mezinárodního mezioborového čtvrletního časopisu Cybernetics & Human Knowing: A Journal on Second-order Cybernetics, autopoiesis and Cybersemiotics, publikuje 4 čísla po 100 stranách každý rok, Vydavatel: Imprint Academic, London. Práce je podporována CBS.
 • 2000- Příležitostný přispěvatel do časopisu Journal of Consciousness Studies
 • 2001-2010 Člen představenstva RC51 Sociocybernetics group, ISA (Mezinárodní sociologická asociace) člen International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics
 • 2003- člen vědecké rady FIS-group (Foundation of Information Science) a BITrum
 • 2003-, člen sboru Systems Research and Behavioral Science,
 • 2004-Triple C (Communication, Cognition and Co-operation) and Organisational Transformation and Social Change from Intellect
 • 2005- Spoluzakladatel Mezinárodní asociace biosémiotických studií a spolutvůrce časopisu Journal of Biosemiotics.
 • 2006 jmenován expertním hodnotitelem CORDIS
 • 2007-, člen poradního sboru The Science of Information Institute

 

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Cybersemiotika je nový základ transdiciplinární teorie informací, poznávání, smysluplné komunikace a interakci mezi přírodou a kulturou. Staví na sjednocení dvou teoretických proudů, kde na jedné straně stojí kybernetika a teorie systémů včetně teorie informací a vědy, a na straně druhé Peirceanova sémiotika. Autor prohlašuje, proč informace nestačí a jak postrádají význam, který je zásadní pro živé organismy. 

Usiluje o vysvětlení lidské komunikace zevnitř, tedy positivistického vyhledávání založeného na disciplíně, kdy by došlo k rozpoznání fenomenologických a hermeneutických aspektů lidské existence k objasnění vývoje vtěleného vědomí a lidského jazyka a komunikace.[1]

Ocenění

Zlatá medaile Univerzity v Kodani

1981, za oceněnou práci v oblasti psychologie na téma pravděpodobnostní a hierarchické modely motivace.

Systems Research Foundation Award

1996, za jeho skvělý přínos v pokroku kybernetiky a jeho excelentní editoriální práci v publikování Cybernetics and Human Knowing

EMCSR Best paper award

2002, na sympóziu Foundation of Information Science

Warren McCulloch medaile

29. března 2008, Brier přijal Warren McCulloch medaili od americké společnosti pro kybernetiku, jejímž členem.

Ostatní

The International Institute of Advanced Studies in Systems Cybernetics and System Research Foundation’s Distinguished Service Award - Uznání za významné služby pro kybernetickou komunitu

Hlavní oblasti výzkumu

 • Sémiotika informace, cognitive, life and communication sciences
 • Mezioborovost, trandisciplinarita a metodologie
 • Filozofie of the natural, life, social, informace, cognitive, komunikace a systém věd a společností
 • Kybernetika druhého řádu, systémy a autopoiesisní teorie
 • Kybersémiotika a biosémiotika

 

Publikace

Knihy

 1. BRIER, Søren.Informationsvidenskabsteori. København: Samfundslitteratur, 2005. ISBN 8759311606.
 2. THELLEFSEN, Torkild Leo, Martin THELLEFSEN a Søren BRIER.A Peircian Semiotic and Cognitive Semantic Approach to the Analysis of the Problems of Subject Searching. 2000.
 3. BRIER, Søren.Faglitteraturens dokumenttyper i kommunikations,- og videnskabsteoretisk belysning : -kategorier, -medier, -former, -genrer, -niveauer og kvaliteter. Copenhagen: Danish Library School, 1997.
 4. BRIER, Søren.Information er sølv. Aalborg: Danmarks Biblioteksskole, 1990.
 5. BRIER, Søren.Cybersemiotics: why information is not enough!. Buffalo: University of Toronto Press, c2008. ISBN 9780802092205. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=Ueiv9cRR9OQC&oi=fnd&pg=PP1&ots=tIaWfDhN8z&sig=vYBwoTzAZouQ9nJEPFdeVR28vtw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Kapitoly v knihách

 1. BRIER, Søren. Pure Zero.Charles Sanders Peirce in his own words: 100 years of semiotics, communication and cognition. Boston: De Gruyter Mouton, [2014], s. 207-212. ISBN 9781614517535.
 2. BRIER, Søren. The Riddle Of The Sphinx Answered: On How C. S. Peirce’s Transdisciplinary Semiotic Philosophy Of Knowing Links Science, Spirituality And Knowing. TANDY, Charles.Death and Anti-death. Volume 12: One Hundred Years After Charles S. Peirce. Ann Arbor, MI: Ria University Press, 2014, s. 47-130. ISBN 9781934297209. 2261913693.
 3. BRIER, Søren. The self-organization of knowledge.Studies in alternative therapy 4 : lifestyle and medical paradigms. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 1997, s. 112-135.
 4. BRIER, Søren. Luhmann og den manglende korporligt situerede. TÆKKE, Jesper.Luhmann Og Erkendelse: Espistemologi, Anvendelse Og Nyorientering. København: Unge Pædagoger, 2006, s. 215-246. 2397948193.
 5. BRIER, Søren. How to Produce a Transdisciplinary Information Concept for a Universal Theory of Information.Information Studies and the Quest for Transdisciplinarity. WORLD SCIENTIFIC, 2017, 2017-05-28, s. 11-58. DOI: 10.1142/9789813109001_0002. ISBN 978-981-310-899-8. Dostupné také z: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789813109001_0002
 6. BRIER, Søren. The Conflict between Indian Vedic Mentality and Western Modernity.Mentality and thought: north, south, east and west. Portland Or.: Copenhagen Business School Press, 2010, s. 53-86. ISBN 9788763002318.
 7. BRIER, Søren. Cybernetics. CLARKE, Bruce a Manuela ROSSINI.Routledge companion to literature and science. New York: Routledge, 2011, s. 11. ISBN 978-0-415-49525-7. Chapter 7.
 8. BRIER, Søren. Ethology and the Sebeokian way from zoosemiotics to cyber(bio)semiotics. COBLEY, Paul, John DEELY, Kalevi KULL a Susan PETRILLI.Semiotics Continues to Astonish: Thomas A. Sebeok and the Doctrine of Signs. Walter de Gruyter, 2011, s. 41-78. Semiotics, Communication and Cognition [SCC], Svazek 7. ISBN 9783110254389.
 9. BRIER, Søren. Bateson and Peirce on the Pattern that Connects and the Sacred.A legacy for living systems: Gregory Bateson as precursor to biosemiotics. New York: Springer, [2008], s. 229-255. Biosemiotics, v. 2. ISBN 978-1-4020-6706-8.
 10. BRIER, Søren. The Transdisciplinary View of Information Theory from a Cybersemiotic Perspective. IBEKWE-SANJUAN, Fidelia a Thomas M. DOUSA.Theories of Information, Communication and Knowledge: A Multidisciplinary Approach. Springer, Dordrecht, 2013, 23/49. Studies in History and Philosophy of Science, vol 34. DOI: 10.1007/978-94-007-6973-1. ISBN 978-94-007-6973-1.
 11. BRIER, Søren. A philosophy of science perspective : on the idea of a unifying information of science.Conceptions of Library and Information Science. Taylor Graham, 1992, s. 97-108.
 12. BRIER, Søren. What Is a Possible Ontological and Epistemological Framework for a True UniversalInformation Science'? The Suggestion of a Cybersemiotics. HOFKIRCHNER, Wolfgang.The Quest for a Unified Theory of Information: Proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Vienna University of Technology, Austria: Psychology Press, 1999, s. 79-101. World Futures General Evolution Studies, Volume 13. ISBN 9789057005312. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=GkQalV8S76MC&oi=fnd&pg=PA79&ots=wMpRZFdyOp&sig=hQMHzLdV9y4AF-UW_4DTQ0eBAoI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 13. BRIER, Søren. The necessity of a theory of signification and meaning in cybernetics and system science.Proceedings of the Third European Congress on Systems Science. Rome: Edizioni Kappa, 1996, s. 693-697.
 14. BRIER, Søren. Cybersemiotics as a Transdisciplinary Model for Interdisciplinary Biosemiotic Pharmacology and Medicine.Biosemiotic Medicine: Healing in the World of Meaning. Springer International Publishing, 2016, s. 23--84. DOI: 10.1007/978-3-319-35092-9_2. ISBN 978-3-319-35092-9. Dostupné také z: https://doi.org/10.1007/978-3-319-35092-9_2
 15. Biosemiotics and cybersemiotics. BRIER, Søren.Semiotics Bridging Nature & Culture : 6th International Congress of the International Association for Semiotic Studies, Guadalajara, Mexico. 1997, s. 13-18.

 

Pragmaticism, Science, and Theology or How to Answer the Riddle of the Sphinx? The American Journal of Semiotics, Volume 34, Issue 1/2, 2018, pages 131-161.

 

Doporučená četba

 

Citace a použitá literatura

Certifikát The Warren MCCulloch Award http://www.asc-cybernetics.org/organization/awards/Brier.pdf

http://glossarium.bitrum.unileon.es/glossary/cybersemiotics

http://emcsr.net/soren-brier/

http://cybersemiotics.com/tags/brier

http://nordicsemiotics.org/wp-content/uploads/CV-engelsk-to-sider-BRIER.pdf

https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/staff/sbrmsc#profile

 1. Brier, S. (2013). Cybersemiotics: A New Foundation for Transdisciplinary Theory of Information, Cognition, Meaningful Communication and the Interaction Between Nature and Culture . Integral Review, 9(2), 220-263.