Søren Brier: Porovnání verzí

Z WikiKnihovna
Řádek 1: Řádek 1:
  
<br/> e-mail: sbr.msc@cbs.dk
+
<br/> e-mail: sbr.msc@cbs.dk {{Infobox Vědec |jmeno = Søren Brier [[File:Søren Brier.jpeg|center|right|150px|Søren Brier]]&nbsp;|datum_narozeni = 12.července 1951 |misto_narozeni = Kodaň, Dánsko |Pobyt = Kodaň |Občanství = [[Dánské|dansko]] |Rodina = Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier |Škola = Cand. Scient. v biologii specializující se na etologii behaviorální biologie |Pracoviště = [[Copenhagen Business School]] |Známý díky = [[Paradigma]] |Ocenění = Zlatá medaile Univerzity v Kodani }}'''<font><font>Søren Brier</font></font>'''<font><font>&nbsp;(</font></font>12. července 1951<font><font>) se narodil v Kodani a je docentem, Ph.D. a Dr.Phil</font></font>&nbsp;v oblasti sémiotiky,&nbsp;informačních, poznávacích a komunikačních věd&nbsp;na katedře mezinárodních kulturních a komunikačních studií na Kodaňské&nbsp;obchodní škole.&nbsp;Je mezinárodně odhadovaným výzkumníkem v oblasti informatiky, biosemitiky a kybernetiky. &nbsp; == ŽIVOT == <font><font>Brier je synem Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier.&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Brier <font><font>Bent Brier</font></font>]<font><font>&nbsp;byl jeho strýc.&nbsp;</font><font>Stal se&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Cand.scient. <font><font>MSc.&nbsp;</font></font>]<font><font>v&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Biologi <font><font>biologii</font></font>]<font><font>&nbsp;v roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1979 <font><font>1979</font></font>]<font><font>&nbsp;av roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1980 <font><font>1980</font></font>]<font><font>&nbsp;získal&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Prisopgave <font>zlatou medaili&nbsp;</font>]</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Københavns_Universitet <font><font>Univerzity v Kodani</font></font>]&nbsp;<font><font>v psychologii chování pro práci na motivačních modelech v kognitivním behaviorálním výzkumu.&nbsp;</font><font>V letech&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1987 <font>1987</font>]<font>&nbsp;-&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1990 <font>1990</font>]<font>&nbsp;byl Brier iniciátorem a odpovědným redaktorem interdisciplinárního vědeckého časopisu&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Paradigma <font>Paradigma</font>]<font>&nbsp;av roce&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1994 <font>1994 se</font>]<font>stal Brier Ph.D.&nbsp;</font><font>v teorii informačních věd z&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Universitetscenter <font>Roskilde University Center</font>]<font>&nbsp;.&nbsp;</font><font>V roce&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/2007 <font>2007</font>]</font><font><font>Brier obhájil&nbsp;</font><font>svou práci ve&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Filosofi <font>filozofii</font>]<font>&nbsp;na&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Business_School <font><font>Kodaňské obchodní škole</font></font>]<font><font>&nbsp;:&nbsp;</font>''<font>Kybersemiotika: Proč informace nestačí</font>''<font>&nbsp;.</font></font> <font><font>V roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1992 <font><font>1992</font></font>]<font><font>&nbsp;vytvořil Søren Brier&nbsp;</font><font>časopis&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Cybernetics_and_Human_Knowing&action=edit&redlink=1 <font><font>Cybernetics and Human&nbsp;</font></font>]<font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Association_for_Biosemiotic_Studies&action=edit&redlink=1 <font>Know</font>]<font>&nbsp;a v roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/2005 <font><font>2005</font></font>]<font><font>&nbsp;spoluzaložil&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Association_for_Biosemiotic_Studies&action=edit&redlink=1 <font><font>Mezinárodní asociaci pro biologická studia</font></font>]<font><font>&nbsp;a časopis&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Biosemiotics&action=edit&redlink=1 <font><font>Journal of Biosemiotics</font></font>]<font><font>&nbsp;.</font></font> <font><font>29.&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/29._marts <font><font>března&nbsp;</font></font>][https://da.wikipedia.org/wiki/2008 <font><font>2008</font></font>]<font><font>&nbsp;, Brier přijal&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Warren_McCulloch_Medal&action=edit&redlink=1 <font><font>Warren McCulloch medaili</font></font>]<font><font>&nbsp;od&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=The_American_Society_for_Cybernetics&action=edit&redlink=1 <font><font>americké společnosti pro kybernetiku</font></font>]<font><font>&nbsp;.</font></font> == VZDĚLÁNÍ == == AKTIVITY == == VÝZKUMY == == VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU / KNIHOVNICTVÍ == == ÚSPĚCHY == == PUBLIKACE == === '''I.&nbsp;Výzkumné práce v časopisech a monografiích''' === === '''II.&nbsp;Výzkumné práce prezentované na konferencích a schůzkách''' === === '''III.&nbsp;Historické a výukové materiály''' === === '''IV.&nbsp;Výzkumné zprávy''' === === '''V. Další''' === == CITACE == &nbsp; {{DEFAULTSORT:Brier, Søren}} &nbsp;<br/> &nbsp;
 
 
{{Infobox Vědec
 
|jmeno = Søren Brier
 
[[File:N. Søren Brier.jpeg|center|right|150px|Søren Brier]]
 
|datum_narozeni = 12.července 1951
 
|misto_narozeni = Kodaň, Dánsko
 
 
 
|Pobyt = Kodaň
 
|Občanství = [[Dánské|dansko]]
 
|Rodina = Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier
 
|Škola = Cand. Scient. v biologii specializující se na etologii behaviorální biologie
 
|Pracoviště = [[Copenhagen Business School]]
 
|Známý díky = [[Paradigma]]
 
|Ocenění = Zlatá medaile Univerzity v Kodani
 
}}'''<font><font>Søren Brier</font></font>'''<font><font>&nbsp;(</font></font>12. července 1951<font><font>) se narodil v Kodani a je docentem, Ph.D. a Dr.Phil</font></font>&nbsp;v oblasti sémiotiky,&nbsp;informačních, poznávacích a komunikačních věd&nbsp;na katedře mezinárodních kulturních a komunikačních studií na Kodaňské&nbsp;obchodní škole.&nbsp;Je mezinárodně odhadovaným výzkumníkem v oblasti informatiky, biosemitiky a kybernetiky.
 
 
 
&nbsp;
 
 
 
== ŽIVOT ==
 
 
 
<font><font>Brier je synem Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier.&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Brier <font><font>Bent Brier</font></font>]<font><font>&nbsp;byl jeho strýc.&nbsp;</font><font>Stal se&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Cand.scient. <font><font>MSc.&nbsp;</font></font>]<font><font>v&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Biologi <font><font>biologii</font></font>]<font><font>&nbsp;v roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1979 <font><font>1979</font></font>]<font><font>&nbsp;av roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1980 <font><font>1980</font></font>]<font><font>&nbsp;získal&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Prisopgave <font>zlatou medaili&nbsp;</font>]</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Københavns_Universitet <font><font>Univerzity v Kodani</font></font>]&nbsp;<font><font>v psychologii chování pro práci na motivačních modelech v kognitivním behaviorálním výzkumu.&nbsp;</font><font>V letech&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1987 <font>1987</font>]<font>&nbsp;-&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1990 <font>1990</font>]<font>&nbsp;byl Brier iniciátorem a odpovědným redaktorem interdisciplinárního vědeckého časopisu&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Paradigma <font>Paradigma</font>]<font>&nbsp;av roce&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1994 <font>1994 se</font>]<font>stal Brier Ph.D.&nbsp;</font><font>v teorii informačních věd z&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Roskilde_Universitetscenter <font>Roskilde University Center</font>]<font>&nbsp;.&nbsp;</font><font>V roce&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/2007 <font>2007</font>]</font><font><font>Brier obhájil&nbsp;</font><font>svou práci ve&nbsp;</font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Filosofi <font>filozofii</font>]<font>&nbsp;na&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Business_School <font><font>Kodaňské obchodní škole</font></font>]<font><font>&nbsp;:&nbsp;</font>''<font>Kybersemiotika: Proč informace nestačí</font>''<font>&nbsp;.</font></font>
 
 
 
<font><font>V roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/1992 <font><font>1992</font></font>]<font><font>&nbsp;vytvořil Søren Brier&nbsp;</font><font>časopis&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Cybernetics_and_Human_Knowing&action=edit&redlink=1 <font><font>Cybernetics and Human&nbsp;</font></font>]<font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Association_for_Biosemiotic_Studies&action=edit&redlink=1 <font>Know</font>]<font>&nbsp;a v roce&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/2005 <font><font>2005</font></font>]<font><font>&nbsp;spoluzaložil&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Association_for_Biosemiotic_Studies&action=edit&redlink=1 <font><font>Mezinárodní asociaci pro biologická studia</font></font>]<font><font>&nbsp;a časopis&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Biosemiotics&action=edit&redlink=1 <font><font>Journal of Biosemiotics</font></font>]<font><font>&nbsp;.</font></font>
 
 
 
<font><font>29.&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/wiki/29._marts <font><font>března&nbsp;</font></font>][https://da.wikipedia.org/wiki/2008 <font><font>2008</font></font>]<font><font>&nbsp;, Brier přijal&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Warren_McCulloch_Medal&action=edit&redlink=1 <font><font>Warren McCulloch medaili</font></font>]<font><font>&nbsp;od&nbsp;</font></font>[https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=The_American_Society_for_Cybernetics&action=edit&redlink=1 <font><font>americké společnosti pro kybernetiku</font></font>]<font><font>&nbsp;.</font></font>
 
 
 
== VZDĚLÁNÍ ==
 
 
 
== AKTIVITY ==
 
 
 
== VÝZKUMY ==
 
 
 
== VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU / KNIHOVNICTVÍ ==
 
 
 
== ÚSPĚCHY ==
 
 
 
== PUBLIKACE ==
 
 
 
=== '''I.&nbsp;Výzkumné práce v časopisech a monografiích''' ===
 
 
 
=== '''II.&nbsp;Výzkumné práce prezentované na konferencích a schůzkách''' ===
 
 
 
=== '''III.&nbsp;Historické a výukové materiály''' ===
 
 
 
=== '''IV.&nbsp;Výzkumné zprávy''' ===
 
 
 
=== '''V. Další''' ===
 
 
 
== CITACE ==
 
 
 
&nbsp;
 
 
 
{{DEFAULTSORT:Brier, Søren}}
 
 
 
&nbsp;<br/> &nbsp;
 
  
 
[[Category:Významné osobnosti informačních studií a knihovnictví]]
 
[[Category:Významné osobnosti informačních studií a knihovnictví]]

Verze z 1. 5. 2019, 10:24


e-mail: sbr.msc@cbs.dk

Søren Brier
Søren Brier
 
 
Kodaň, Dánsko
Datum a
místo úmrtí
{{{datum_umrti}}}
{{{misto_umrti}}}
  {{{duvod_umrti}}}
  {{{rodina}}}
  {{{pobyt}}}
  {{{obcanstvi}}}
Vzdělání {{{skola}}}
Pracoviště {{{pracoviste}}}
  {{{oceneni}}}
Známý pro {{{znamy_diky}}}

Søren Brier (12. července 1951) se narodil v Kodani a je docentem, Ph.D. a Dr.Phil v oblasti sémiotiky, informačních, poznávacích a komunikačních věd na katedře mezinárodních kulturních a komunikačních studií na Kodaňské obchodní škole. Je mezinárodně odhadovaným výzkumníkem v oblasti informatiky, biosemitiky a kybernetiky.   == ŽIVOT == Brier je synem Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier. Bent Brier byl jeho strýc. Stal se MSc. biologii v roce 1979 av roce 1980 získal zlatou medaili Univerzity v Kodani v psychologii chování pro práci na motivačních modelech v kognitivním behaviorálním výzkumu. V letech 1987 - 1990 byl Brier iniciátorem a odpovědným redaktorem interdisciplinárního vědeckého časopisu Paradigma av roce 1994 sestal Brier Ph.D. v teorii informačních věd z Roskilde University Center . V roce 2007Brier obhájil svou práci ve filozofii na Kodaňské obchodní škole : Kybersemiotika: Proč informace nestačí . V roce 1992 vytvořil Søren Brier časopis Cybernetics and Human Know a v roce 2005 spoluzaložil Mezinárodní asociaci pro biologická studia a časopis Journal of Biosemiotics . 29. března 2008 , Brier přijal Warren McCulloch medaili od americké společnosti pro kybernetiku . == VZDĚLÁNÍ == == AKTIVITY == == VÝZKUMY == == VÝZNAM PRO INFORMAČNÍ VĚDU / KNIHOVNICTVÍ == == ÚSPĚCHY == == PUBLIKACE == === I. Výzkumné práce v časopisech a monografiích === === II. Výzkumné práce prezentované na konferencích a schůzkách === === III. Historické a výukové materiály === === IV. Výzkumné zprávy === === V. Další === == CITACE ==