Søren Brier

Z WikiKnihovna

Søren Brier (12. července 1951, Kodaň)  je mezinárodně uznávaný vědec, docent, Ph.D. a Dr.Phil (bývalý profesor MSO) na katedře Mezinárodních kulturních a komunikačních studií na Kodaňské obchodní škole v oblastech sémiotiky a kybernetiky.


Søren Brier
Søren Brier (zdroj: https://www.cbs.dk)
 
Kodaň, Dánsko
Datum a
místo úmrtí
-
-
  -
  rodiče Knud Harald Stig Nielsen a Dorte Brier
  Kodaň, Dánsko
  Dánské
Vzdělání Univerzita v Kodani, biologie (ekologie a behaviorální vědy)

Roskilde University Center, filozofie informačních věd

Pracoviště Copenhagen Business School
  Zlatá medaile Univerzity v Kodani (1980) Warren McCulloch medaile (2008)
Známý pro časopis Paradigma a Cybernetics and Human Know

 

Život

Søren Brier se narodil 12. července 1951 matce Knod Harald Stig Nielsen a otci Dorte Brier.

Vzdělání

V roce 1979 získal Magisterský titul (Master of Science) v biologii, zeměpise a geologii na Kodaňské univerzitě (University of Copenhagen) s výměnnými kurzy filosofie vědy, psychologie, mozkových procesů a komparativní psychologie. Práce: A critical and historical examination of ethology’s explanatory concepts of perception, motivation and action (v Dánštině).

V letech 1981-1983 výzkumné společenství v Psychologické laboratoři (Psychological Laboratorium) na Kodaňské univerzitě zabývající se biologickými metodami a lidskou psychologií.

1994 získal titul Ph.D. na Filozofii informační vědy (Philosophy of Information Science) na katedře (institutu, výzkumné skupině) Studie matematiky, fyziky, jejich funkce ve výuce, výzkumu a aplikacích (IMFUFA) na Roskilde University Centre v Dánsku.

V březnu 2006 byla jeho disertační práce v dánštině publikována jako kniha: Information is silver…,

Jeho doktorská habilitační práce na Kodaňské obchodní škole (Copenhagen Business School) je Cybersemiotics: Why Information is not Enough. Vylepšená verze byla publikována v roce 2008 University of Toronto Press. Nová edice byla publikována v roce 2010 s malými změnami.

Pracovní pozice

 • 1995-1997 Externí lektor na Aalborgské univerzitě na katedře filozofie vědy.
 • 1987-1998 Docent (Assoc. Prof.) vědy a technologie informačních systémů na Královské škole knihovnictví (Royal School of Librarianship) v Aalbord Branch v Dánsku.
 • 1998-2003 Docent na Filosofii vědy (Philosophy of Science) na KVL (Královská Veterinární a zemědělská univerzita v Kodani), Katedře ekonomie, lesnictví a krajiny (IØSL) (Katedra Ekonomiky a přírodních výzkumů - Dept. of Economics and Natural Resources).
 • V letech 2003 - 2007 Docent na Kodaňské obchodní škole (CBS - Copenhagen Business School) katedra Managementu, politiky a filosofie.
 • Od roku 2008 je profesor MSO Sémiotiky informace, kognitivní a komunikační vědy v oboru Mezinárodních obchodních komunikačních studiích (International Business Communication Studies) na Kodaňské obchodní škole .

Další aktivity[1]

 • 1986- Člen Dánské společnosti pro sémiotiku přírody a biosémiotické skupiny (Danish Society for the Semiotics of Nature and the biosemiotic group.)
 • 1986 - 1990 Zakladatel a editor mezioborového časopisu Paradigmu
 • 1986-1996 Zakladatel a člen představenstva Dánské akademie aplikované filozofie (Danish Academy of Applied Philoshophy)
 • 1992 - člen a správce American Society for Cybernetics a od roku 2009 společník (patron)
 • 1992 - Zakladatel a editor mezinárodního mezioborového čtvrletního časopisu Cybernetics & Human Knowing: A Journal on Second-order Cybernetics, autopoiesis and Cybersemiotics, publikuje 4 čísla po 100 stranách každý rok, Vydavatel: Imprint Academic, London. Práce je podporována CBS.
 • 2000- Příležitostný přispěvatel do časopisu Journal of Consciousness Studies
 • 2001-2010 Člen představenstva RC51 Sociocybernetics group, ISA (Mezinárodní sociologická asociace) člen International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics
 • 2003- člen vědecké rady FIS-group (Foundation of Information Science) a BITrum
 • 2003-, člen sboru Systems Research and Behavioral Science,
 • 2004-Triple C (Communication, Cognition and Co-operation) and Organisational Transformation and Social Change from Intellect
 • 2005- Spoluzakladatel Mezinárodní asociace biosémiotických studií a spolutvůrce časopisu Journal of Biosemiotics.
 • 2006 jmenován expertním hodnotitelem CORDIS
 • 2007-, člen poradního sboru The Science of Information Institute

 

Význam pro informační vědu a knihovnictví

Cybersemiotika je nový základ transdiciplinární teorie informací, poznávání, smysluplné komunikace a interakci mezi přírodou a kulturou. Staví na sjednocení dvou teoretických proudů, kde na jedné straně stojí kybernetika a teorie systémů včetně teorie informací a vědy, a na straně druhé Peirceanova sémiotika. Autor prohlašuje, proč informace nestačí a jak postrádají význam, který je zásadní pro živé organismy. 

Usiluje o vysvětlení lidské komunikace zevnitř, tedy positivistického vyhledávání založeného na disciplíně, kdy by došlo k rozpoznání fenomenologických a hermeneutických aspektů lidské existence k objasnění vývoje vtěleného vědomí a lidského jazyka a komunikace.[2]

Ocenění

Zlatá medaile Univerzity v Kodani

1981, za oceněnou práci v oblasti psychologie na téma pravděpodobnostní a hierarchické modely motivace.

Systems Research Foundation Award

1996, za jeho skvělý přínos v pokroku kybernetiky a jeho excelentní editoriální práci v publikování Cybernetics and Human Knowing

EMCSR Best paper award

2002, na sympóziu Foundation of Information Science

Warren McCulloch medaile[3]

29. března 2008, Brier přijal Warren McCulloch medaili od americké společnosti pro kybernetiku, jejímž členem.

Ostatní

The International Institute of Advanced Studies in Systems Cybernetics and System Research Foundation’s Distinguished Service Award - Uznání za významné služby pro kybernetickou komunitu

Hlavní oblasti výzkumu

 • Sémiotika informačních, poznávacích a komunikačních věd
 • Mezioborovost, trandisciplinarita a metodologie
 • Filozofie vědy a metodologie
 • Kybernetika druhého řádu, systémy a teorie autopoies
 • Kybersémiotika a biosémiotika[4]

Publikace

Knihy

 1. BRIER, Søren.Informationsvidenskabsteori. København: Samfundslitteratur, 2005. ISBN 8759311606.
 2. THELLEFSEN, Torkild Leo, Martin THELLEFSEN a Søren BRIER.A Peircian Semiotic and Cognitive Semantic Approach to the Analysis of the Problems of Subject Searching. 2000.
 3. BRIER, Søren.Faglitteraturens dokumenttyper i kommunikations,- og videnskabsteoretisk belysning : -kategorier, -medier, -former, -genrer, -niveauer og kvaliteter. Copenhagen: Danish Library School, 1997.
 4. BRIER, Søren.Information er sølv. Aalborg: Danmarks Biblioteksskole, 1990.
 5. BRIER, Søren.Cybersemiotics: why information is not enough!. Buffalo: University of Toronto Press, c2008. ISBN 9780802092205. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=Ueiv9cRR9OQC&oi=fnd&pg=PP1&ots=tIaWfDhN8z&sig=vYBwoTzAZouQ9nJEPFdeVR28vtw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Kapitoly v knihách

 1. BRIER, Søren. Pure Zero.Charles Sanders Peirce in his own words: 100 years of semiotics, communication and cognition. Boston: De Gruyter Mouton, [2014], s. 207-212. ISBN 9781614517535.
 2. BRIER, Søren. The Riddle Of The Sphinx Answered: On How C. S. Peirce’s Transdisciplinary Semiotic Philosophy Of Knowing Links Science, Spirituality And Knowing. TANDY, Charles.Death and Anti-death. Volume 12: One Hundred Years After Charles S. Peirce. Ann Arbor, MI: Ria University Press, 2014, s. 47-130. ISBN 9781934297209. 2261913693.
 3. BRIER, Søren. The self-organization of knowledge.Studies in alternative therapy 4 : lifestyle and medical paradigms. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 1997, s. 112-135.
 4. BRIER, Søren. Luhmann og den manglende korporligt situerede. TÆKKE, Jesper.Luhmann Og Erkendelse: Espistemologi, Anvendelse Og Nyorientering. København: Unge Pædagoger, 2006, s. 215-246. 2397948193.
 5. BRIER, Søren. How to Produce a Transdisciplinary Information Concept for a Universal Theory of Information.Information Studies and the Quest for Transdisciplinarity. WORLD SCIENTIFIC, 2017, 2017-05-28, s. 11-58. DOI: 10.1142/9789813109001_0002. ISBN 978-981-310-899-8. Dostupné také z: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789813109001_0002
 6. BRIER, Søren. The Conflict between Indian Vedic Mentality and Western Modernity.Mentality and thought: north, south, east and west. Portland Or.: Copenhagen Business School Press, 2010, s. 53-86. ISBN 9788763002318.
 7. BRIER, Søren. Cybernetics. CLARKE, Bruce a Manuela ROSSINI.Routledge companion to literature and science. New York: Routledge, 2011, s. 11. ISBN 978-0-415-49525-7. Chapter 7.
 8. BRIER, Søren. Ethology and the Sebeokian way from zoosemiotics to cyber(bio)semiotics. COBLEY, Paul, John DEELY, Kalevi KULL a Susan PETRILLI.Semiotics Continues to Astonish: Thomas A. Sebeok and the Doctrine of Signs. Walter de Gruyter, 2011, s. 41-78. Semiotics, Communication and Cognition [SCC], Svazek 7. ISBN 9783110254389.
 9. BRIER, Søren. Bateson and Peirce on the Pattern that Connects and the Sacred.A legacy for living systems: Gregory Bateson as precursor to biosemiotics. New York: Springer, [2008], s. 229-255. Biosemiotics, v. 2. ISBN 978-1-4020-6706-8.
 10. BRIER, Søren. The Transdisciplinary View of Information Theory from a Cybersemiotic Perspective. IBEKWE-SANJUAN, Fidelia a Thomas M. DOUSA.Theories of Information, Communication and Knowledge: A Multidisciplinary Approach. Springer, Dordrecht, 2013, 23/49. Studies in History and Philosophy of Science, vol 34. DOI: 10.1007/978-94-007-6973-1. ISBN 978-94-007-6973-1.
 11. BRIER, Søren. A philosophy of science perspective : on the idea of a unifying information of science.Conceptions of Library and Information Science. Taylor Graham, 1992, s. 97-108.
 12. BRIER, Søren. What Is a Possible Ontological and Epistemological Framework for a True UniversalInformation Science'? The Suggestion of a Cybersemiotics. HOFKIRCHNER, Wolfgang.The Quest for a Unified Theory of Information: Proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Vienna University of Technology, Austria: Psychology Press, 1999, s. 79-101. World Futures General Evolution Studies, Volume 13. ISBN 9789057005312. Dostupné také z: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=GkQalV8S76MC&oi=fnd&pg=PA79&ots=wMpRZFdyOp&sig=hQMHzLdV9y4AF-UW_4DTQ0eBAoI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 13. BRIER, Søren. The necessity of a theory of signification and meaning in cybernetics and system science.Proceedings of the Third European Congress on Systems Science. Rome: Edizioni Kappa, 1996, s. 693-697.
 14. BRIER, Søren. Cybersemiotics as a Transdisciplinary Model for Interdisciplinary Biosemiotic Pharmacology and Medicine.Biosemiotic Medicine: Healing in the World of Meaning. Springer International Publishing, 2016, s. 23--84. DOI: 10.1007/978-3-319-35092-9_2. ISBN 978-3-319-35092-9. Dostupné také z: https://doi.org/10.1007/978-3-319-35092-9_2
 15. Biosemiotics and cybersemiotics. BRIER, Søren.Semiotics Bridging Nature & Culture : 6th International Congress of the International Association for Semiotic Studies, Guadalajara, Mexico. 1997, s. 13-18.

Články

 1. BRIER, Søren. The foundation of LIS in information science and semiotics.LIBREAS. 2006, 1(06), 0-27. Dostupné také z: https://edoc.hu-berlin.de/bitstream/handle/18452/9427/45.pdf?sequence=1
 2. BRIER, Søren. Levels of Cybersemiotics: Possible ontologies of signification.Cognitive Semiotics. 2009, Issue 4, 28-62.
 3. BRIER, Søren. Varela's contribution to the creation of cybersemiotics.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 2002, Vol 9(2), 77-82. ID: 2398261323.
 4. BRIER, Søren. The Integration of Second Order Cybernetics, Cognitive Biology (Autopoiesis), and Biosemiotics.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 2003, Vol 10(1), 106-109.
 5. COMBS, A. a S. BRIER. Sign, information, and consciousness.Systems :: journal of transdisciplinary systems science. 2000, 5(No. 1-2), 15-24.
 6. BRIER, Søren. Naturvidenskab, humaniora og erkendelsesteori: er holistisk sammentænkning mulig?.Kritik. 1987, Vol 79/80, 85-109.
 7. SØRENSEN, Bent, Torkild THELLEFSEN a Søren BRIER. Mind, Matter, and Evolution: An Outline of C. S. Peirce’s Evolutionary Cosmogony.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 2012, 19(nos. 1-2), 95-120.
 8. ZHOU, Liqian a Søren BRIER. Philosophy of Information in Chinese Style.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 2014, 21(no. 4), 83-97. Dostupné také z: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36948182/philosophy_of_information_in_chinese_style1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1557481227&Signature=VnNFNTJcthu3TqEk66pm8z9ItOM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPhilosophy_of_information_in_Chinese_sty.pdf
 9. KAUFFMAN, L.H. a Søren BRIER. Peirce and Spencer-Brown: history and synergies in cybersemiotics.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 2001, 8(Numbers 1-2), 3-5(3).
 10. THOMSEN, Ole Nedergaard a Søren BRIER. Total Integrative Evolutionary Communication: Towards a Cybersemiotic Discourse Pragmatics.Public Journal of Semiotics. 2014, Vol 6(No 1), 22-57.
 11. SRISKANDARAJAH, N a Søren BRIER. Reflective practice in learning and research.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 2000, 7(Number 4), 3-4(2).
 12. BRIER, Søren. Merging the Semiotic and Cybernetic Evolutionary View of Reality and Consciousness to a Transdisciplinary Vision of Reality.Plastir. 2012, Issue 26, 25.
 13. BRIER, Søren. The Transdisciplinary Contribution of Semiotics and Cybersemiotics.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 2009, Vol 16(3-4), 5-10. ID: 2389140614.
 14. BRIER, Søren. Language as an ecological force.Nature to Psyche. 2001, 30/06/10, 0-10.
 15. BRIER, Søren. How Peircean semiotic philosophy connects Western science with Eastern emptiness ontology.Progress in Biophysics and Molecular Biology. 2017, 131, 377-386. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2017.08.011. ISSN 00796107. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0079610717301293
 16. BRIER, Søren. Can biosemiotics be a “science” if its purpose is to be a bridge between the natural, social and human sciences?.Progress in Biophysics and Molecular Biology. 2015, 119(3), 576-587. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2015.08.001. ISSN 00796107. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0079610715001145
 17. BRIER, Søren. Cybersemiotics and the reasoning powers of the universe: philosophy of information in a semiotic-systemic transdisciplinary approach.Green Letters. 2015, 19(3), 280-292. DOI: 10.1080/14688417.2015.1070684. ISSN 1468-8417. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14688417.2015.1070684
 18. BRIER, Søren. Phenomenological Computation?.Constructivist Foundations. 2014, Vol 9(2), 234-235. ID: 2282324677.
 19. BRIER, Søren a Cliff JOSLYN. Information in Biosemiotics: Introduction to the Special Issue.Biosemiotics. 2013, 6(1), 1-7. DOI: 10.1007/s12304-012-9151-7. ISSN 1875-1342. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s12304-012-9151-7
 20. BRIER, Søren. Construction of knowledge in the mass media. Systemic problems in the post-modern power-struggle between the symbolic generalized media in the Agora: the Lomborg case of environmental science and politics.Systems Research and Behavioral Science. 2006, 23(5), 667-684. DOI: 10.1002/sres.793. ISSN 10927026. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/sres.793
 21. BRIER, Søren. Ficta: remixing generalized symbolic media in the new scientific novel.Public Understanding of Science. 2016, 15(2), 153-174. DOI: 10.1177/0963662506059441. ISSN 0963-6625. Dostupné také z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662506059441
 22. SCOTT, Bernard a Søren BRIER. The necessity of trans‐scientific frameworks for doing interdisciplinary research.Kybernetes. 2006, 35(3/4), 403-425. DOI: 10.1108/03684920610653700. ISSN 0368-492X. Dostupné také z: https://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/03684920610653700
 23. BRIER, Søren. Third Culture: Cybersemiotic’s Inclusion of a Biosemiotic Theory of Mind.Axiomathes. 2005, 15(2), 211-228. DOI: 10.1007/s10516-004-6677-6. ISSN 1122-1151. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s10516-004-6677-6
 24. BRIER, Soren. Information Seen as Part of the Development of Living Intelligence: the Five-Leveled Cybersemiotic Framework for FIS.Entropy. 2003, 5(2), 88-99. DOI: 10.3390/e5020088. ISSN 1099-4300. Dostupné také z: http://www.mdpi.com/1099-4300/5/2/88
 25. BRIER, Søren. Cybersemiotics: a reconceptualization of the foundation for information science.Systems Research and Behavioral Science. 2001, 18(5), 421-427. DOI: 10.1002/sres.446. ISSN 10927026. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1002/sres.446
 26. H. KAUFFMAN, Louis, Soren BRIER a Phillip GUDDEMI. Ranulph Galnville and How to Live the Cybernetics of Unknowing.Cybernetics & Human Knowing: A Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-Semiotics. 2015, Vulume 22(No. 2-3), 4-13.
 27. BRIER, Søren. Information and consciousness: a critique of the mechanistic foundation for the concept of information.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 1992, Vol 1(2/3), 71-94. ID: 2398320264.
 28. BRIER, Søren. Cyber-semiotics: on autopoiesis, code-duality and signgames in bio-semiotics.Cybernetics and Human Knowing: a Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-semiotics. 1995, Vol 3(1), 3-14. ID: 2398321019.
 29. BRIER, Søren. Cybersemiotics: A New Foundation for Transdisciplinary Theory of Information, Cognition, Meaningful Communication and the Interaction Between Nature and Culture.INTEGRAL REVIEW. 2013, 9(No. 2), 1-44. Dostupné také z: http://www.integral-review.org/documents/Brier,%20Cybersemiotics,%20Vol.%209,%20No.%202.pdf?utm_content=bufferba5a5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
 30. BRIER, Søren. The Paradigm of Peircean Biosemiotics.Signs. 2008, 2, 20-81. ISSN 1902-8822. Dostupné také z: http://sugartexts.dk/Brier_2008_peircean_biosemiotics.pdf
 31. BRIER, Søren. Cybersemiotics: a transdisciplinary framework for information studies.Biosystems. 1998, 46(1-2), 185-191. DOI: 10.1016/S0303-2647(97)00097-X. ISSN 03032647. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S030326479700097X
 32. BRIER, Søren. Cybersemiotic Pragmaticism and Constructivism.Constructivist Foundations ,. 2009, 5(N°1), 0-20. Dostupné také z: https://pdfs.semanticscholar.org/69cd/3b1ab5c1eda273c1d4a5f4974c63df847ede.pdf
 33. BRIER, Søren. Applying Luhmann's System Theory as Part of a Transdisciplinary Frame For Communication Science.Cybernetics & Human Knowing. Imprint Academic, 2007, 14(Numbers 2-3), 29-65.
 34. BRIER, Søren. CYBERSEMIOTICS AND THE QUESTION OF KNOWLEDGE.Information and Computation. WORLD SCIENTIFIC, 2011, 2011-06-26, 2, 1-34. DOI: 10.1142/9789814295482_0001. ISBN 978-981-4295-47-5. Dostupné také z: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789814295482_0001
 35. BRIER, Søren. A Peircean Panentheist Scientific Mysticism.International Journal of Transpersonal Studies. 2008, 27(1), 20-45. DOI: 10.24972/ijts.2008.27.1.20. ISSN 13210122.
 36. BRIER, Søren. A cybernetic and semiotic view on a Galilean theory of psychology.Cybernetics & Human Knowing - A Journal of Second Order Cybernetics, Autopoiesis and Cyber-Semiotics. 1993, 2(2), 31-45. ISSN 0907-0877. ID: 2398318883.
 37. BRIER, Søren. What is a possible ontological and epistemological framework for a true universal ‘information science'?: The suggestion of a cybersemiotics.World Futures. 2010, 49(3-4), 287-308. DOI: 10.1080/02604027.1997.9972636. ISSN 0260-4027. Dostupné také z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02604027.1997.9972636
 38. BRIER, Søren. Finding an information concept suited for a universal theory of information.Progress in Biophysics and Molecular Biology. 2015, 119(3), 622-633. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2015.06.018. ISSN 00796107. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0079610715000930
 39. BRIER, Søren a Cliff JOSLYN. What Does it Take to Produce Interpretation? Informational, Peircean and Code-Semiotic Views on Biosemiotics.Biosemiotics. 2013, 6(1), 143-159. DOI: 10.1007/s12304-012-9153-5. ISSN 1875-1342. Dostupné také z: http://link.springer.com/10.1007/s12304-012-9153-5
 40. BRIER, Søren. Cybersemiotics: An Evolutionary World View Going Beyond Entropy and Information into the Question of Meaning.Entropy. 2010, 12(8), 1902-1920. DOI: 10.3390/e12081902. ISSN 1099-4300. Dostupné také z: http://www.mdpi.com/1099-4300/12/8/1902
 41. BRIER, Søren. The Cybersemiotic Model of Communication: An Evolutionary View on the Threshold between Semiosis and Informational Exchange.TripleC. 2008, 1(1), 71-94. DOI: 10.31269/triplec.v1i1.6. ISSN 1726-670X. Dostupné také z: https://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/6
 42. BRIER, Søren. The construction of information and communication: A cybersemiotic reentry into Heinz von Foerster's metaphysical construction of second-order cybernetics.Semiotica. 2005, 2005(154 - 1/4), 355–399. DOI: 10.1515/semi.2005.2005.154-1-4.355. ISSN 0037-1998. Dostupné také z: https://www.degruyter.com/view/j/semi.2005.2005.issue-154-1-4/semi.2005.2005.154-1-4.355/semi.2005.2005.154-1-4.355.xml
 43. BRIER, Søren. Cybersemiotics and the Problems of the Information-Processing Paradigm as a Candidate for a Unified Science of Information Behind Library Information Science.Trends. 2004, 52(3), 629-657. ISSN 0024-2594.
 44. BRIER, Søren. Cybersemiotics and Umweltlehre.Semiotica. 2001, 2001(134), 779–814. DOI: 10.1515/semi.2001.053. ISSN 0037-1998. Dostupné také z: https://www.degruyter.com/view/j/semi.2001.2001.issue-134/semi.2001.053/semi.2001.053.xml
 45. BRIER, Søren. Trans‐scientific frameworks of knowing: complementarity views of the different types of human knowledge.Systems Research. 2000, 17, 433 – 458.
 46. BRIER, Søren. Biosemiotics and the foundation of cybersemiotics: Reconceptualizing the insights of ethology, second-order cybernetics, and Peirce’s semiotics in biosemiotics to create a non-Cartesian information science.Semiotica. 1999, 127(1-4), 169–198. ISSN 1613-3692. Online publikováno 2009.
 47. BRIER, Søren. The usefulness of cybersemiotics in dealing with problems of knowledge organization and document mediating systems.Cybernetica. International Association for Cybernetics, 1996, Vol XXXIX(4), 273-299. ISSN 0011-4227. ID: 2398381176.
 48. BRIER, SØREN. CYBERSEMIOTICS: A NEW INTERDISCIPLINARY DEVELOPMENT APPLIED TO THE PROBLEMS OF KNOWLEDGE ORGANISATION AND DOCUMENT RETRIEVAL IN INFORMATION SCIENCE.Journal of Documentation. 1996, 52(3), 296-344. DOI: 10.1108/eb026970. ISSN 0022-0418. Dostupné také z: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/eb026970
 49. BRIER, Søren. From Second-order Cybernetics to Cybersemiotics: A Semiotic Re-entry into the Second-order Cybernetics of Heinz von Foerster.Systems Research. 1996, 13(No. 3), 229-244. Dostupné také z: <229::AID-SRES96>3.0.CO;2-B https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/%28SICI%291099-1735%28199609%2913%3A3%3C229%3A%3AAID-SRES96%3E3.0.CO%3B2-B
 50. BRIER, Søren. Peircean cosmogony's symbolic agapistic self-organization as an example of the influence of eastern philosophy on western thinking. Progress in Biophysics and Molecular Biology. 2017, 131, 92-107. DOI: 10.1016/j.pbiomolbio.2017.09.010. ISSN 00796107. Dostupné také z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0079610717301281

Externí zdroje

 1. Søren Brier Research Gate Profile [online]. 2019 [cit. 2019-05-11]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Soren_Brier
 2. Søren Brier Google Scholar [online]. 2019 [cit. 2019-05-11]. Dostupné z: https://scholar.google.com/citations?user=wlKdsgcAAAAJ&hl=en (citace na Google Scholar)
 3. Søren Brier, Department of Management, Society and Communication [online]. 2019 [cit. 2019-05-11]. Dostupné z: https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/staff/sbrmsc (univerzitní profil)

Citace a použitá literatura

 1. CURRICULUM VITAE Søren Brier [online]. [cit. 2019-05-09]. http://nordicsemiotics.org/wp-content/uploads/CV-engelsk-to-sider-BRIER.pdf
 2. The McCulloch Award of the American Society for Cybernetics [online]. [cit. 2019-05-09]. http://www.asc-cybernetics.org/organization/awards/Brier.pdf
 3. Professor Søren Brier: Primary research areas. 2019. Copenhagen Business School [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné z:https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/staff/sbrmsc#profile
 1. CURRICULUM VITAE Søren Brier [online]. [cit. 2019-05-09]. http://nordicsemiotics.org/wp-content/uploads/CV-engelsk-to-sider-BRIER.pdf
 2. Brier, S. (2013). Cybersemiotics: A New Foundation for Transdisciplinary Theory of Information, Cognition, Meaningful Communication and the Interaction Between Nature and Culture . Integral Review, 9(2), 220-263.
 3. The McCulloch Award of the American Society for Cybernetics [online]. [cit. 2019-05-09]. http://www.asc-cybernetics.org/organization/awards/Brier.pdf
 4. Professor Søren Brier: Primary research areas. 2019. Copenhagen Business School [online]. [cit. 2019-05-09]. Dostupné z:https://www.cbs.dk/en/research/departments-and-centres/department-of-management-society-and-communication/staff/sbrmsc#profile