Ruth M. Davis

Z WikiKnihovna


Ruth M. Davis

Ruth.jpg[1]

 
-
Datum a
místo úmrtí
28. 3. 2012[2]
-
  -
  manžel Benjamin Lohr
  -
  USA
Vzdělání B.A. - American University
M.A., Ph.D - University of Maryland
Pracoviště University of Maryland
  1973 – Rockefeller Public Servise Award for Professional Accomplishment and Development
Známý pro


Ruth M. Davis (*1929 - 28. 3. 2012) byla uznávaná počítačová odbornice, pedagožka a vládní úřednice, byla jednou z prvních žen, které obdržely doktorát z matematiky. V roce 1981 založila svou vlastní společnost The Pymatuning Group Inc., která se specializuje v oblastech mikroelektroniky, počítačů, informací, automatizace a robotiky.[3]

Život

Ruth M. Davis byla jedináček, vyrůstala v severovýchodní Pensylvánii a Marylandu a jako dítě považovala počítání za nudné, ale později se z matematiky a fyziky stala její životní vášeň.[4]
Kniha A Matter of Simple Justice [5] - Davis vypráví o tom, jak těžké pro ni jako ženu bylo prosadit se v oboru, kterému dominovali muži.

Vzdělání

Bakalářský titul za studium matematiky získala na American University. Dále pokračovala ve studiu matematiky na University of Maryland, kde dosáhla nejprve na titul M.A. v roce 1952 a později i Ph.D roku 1955.
Davis prohlásila, že matematiku považuje za základní kámen vědy i technologie. Na její počest bylo roku 2000 ustanoveno Ruth Davis Fellowship Fund for Mathematics and Physics, které si klade za cíl podporovat postgraduální studenty v oboru matematiky a fyziky. Sama Davis na jeho konto přispěla částkou 500 000 dolarů. Chtěla tak povzbudit všechny, kteří se o matematiku zajímají.[4]

Práce

Po absolvování školy pracovala v padesátých letech v National Institute of Standards and Technology (NIST), kde pomáhala při vytváření jedněch z prvních počítačových softwarů.
Krátce po získání doktorského titulu ji přijal do amerického námořnictva admirál Hyman G. Rickover. Jejím úkolem bylo vybudovat řídící a kontrolní počítačový systém, jednalo se o první takový vojenský projekt založený na počítačové technice v celém světě. Tato práce jí vynesla uznání v odborných kruzích.[4]

Po dalších dvacet let se Davis pracovala v mnoha státních úřadech, kde působila jako průkopnice informační vědy, která jim pomáhala zorientovat se v informačním věku. Dlouhou dobu byla zaměstnaná americkou vládou, zastávala významné pozice na ministerstvu obrany, National Bureau of Standards, the Department of Commerce a the Department of Energy. Významná je především její práce v Institutu pro počítačové vědy a technologie v National Bureau of Standards.Ruth Davis je členkou mnoha profesních organizací, z těch nejvýznamnějších můžeme jmenovat například National Academy of Engineering, the American Association for the Advancement of Science a National Academy of Public Administration.
Poté, co v roce 1981 odešla ze státních služeb, založila vlastní firmu Pymatuning Group, je pojmenovaná po indiánském kmeni v západní Pensylvánii, kterému vládne žena.[4]

Přehled zaměstnání

 • od 1955 David Taylor Model Basin
 • 1957 - 1961 head of the Operations Research Division v David Taylor Model Basin
 • 1977 - 1979 Deputy Undersecretary of Defense for Research and Advanced Technology
 • 1979 - 1981 Assistant Secretary of Energy for Resource Applications
 • od 1981 President a Chief Executive Officer ve skupině Pymatuning, Inc. v Arlingtonu, Virginia
 • od 1992 Board of Directors ve firmě SofTech[6]
 • 1992 - 2000 Chairperson of The Aerospace Corporation, a non-profit entity engaged in space technology[7] od 1992 Board of Directors ve firmě SofTech

Další aktivity

Abychom plně ocenili její přínos, zmíníme zde několik jejích významných počinů:

 • Na Ministerstvu obrany vyvinula první software a systémy, které se používaly ve vzdušném boji, pro balistické střely a špionážní družice.
 • V Národním institutu zdraví (NIH) založila Centrum pro biomedicínskou komunikaci a dohlížela na vytvoření Medline, což je medicínská databáze, která se soustřeďuje především na články z odborných periodik a klinické studie.[8] Medline se později stala modelem pro vyhledávače Nexus a Lexus a také inspirovala knihovnu Kongresu při vytváření jejích online služeb. Díky tomu, že si Davis uvědomila, že satelity mohou být použity na vysílání lékařských informací od lidí žijících v odlehlých oblastech k doktorům vzdáleným kilometry daleko, stala se velmi důležitou osobou při nástupu éry telemedicíny.
 • V National Institute of Standards and Technology založila Ústav pro počítačovou vědu a technologie, který vytvořil první úspěšné normy pro kódování dat pro počítačové systémy (DES).[4]

Význam Ruth M. Davis pro informační vědu a knihovnictví

Ruth Davis byla jednou z prvních odborníků v matematice, kteří pochopili, jakým způsobem by softwary mohly být použity v národní obraně, objevování vesmíru, logistice, či zdravotní péči. Zasadila se o způsob, jakým nyní americký stát pomocí softwarů sbírá a používá informace. [9] Davis se zasloužila o rozvoj počítačové komunikace v lékařském světě, byla také náměstkyní ředitele U.S. National Library of Medicine.[10] Davis se stala vedoucí Centra pro biomedikální komunikaci na National Library of Medicine, zde posléze i za její spolupráce došlo k vytvoření databáze MEDLINE. Navíc experimenty s využitím satelitů za účelem komunikace přes oceán mnohonásobně přesáhly horizonty biomedikální a rozšířily se i do dalších oborů.[11]
Davisová byla velkou vizionářkou, již roku 1974 upozorňovala na důležitost počítačových věd a technologií. Vedla Institut pro počítačové vědy a technologie, který se snažil o účinné zavedení počítačů do veřejné a státní zprávy.

Ocenění

Ruth Davis za svůj život získala celou řadu významných ocenění a medailí. Níže uvádíme seznam některých z nich.

 • 1972 Gold Medal od Department of Commerce
 • 1973 Rockefeller Public Service Award for Professional Accomplishment and Development
 • 1979 Computer Science Man-of-the-Year
 • 1984 Ada Augusta Lovelace Award for Computer Science
 • 1993 Distinguished Alumnus Award na University of Maryland
 • 2000 Jimmy Doolittle Fellowship Award for contributions to national defense, aeronautics, and the advancement of America's space endeavors[12]

Výběrová bibliografie

DAVIS, Ruth M. Information control in command-control systems. COOPER, William Wager. New perspectives in organization research. 1964, s. 464-478.

DAVIS, Ruth M. Classification and evaluation of information system design techniques. Ed. SPIEGEL, Joseph a Donald WALKER. Second Congress On The Information System Sciences. Washington, D. c.: Spartan Books, Inc., 1964, s. 77-83.

DAVIS, Ruth M. Man-machine communication. Ed. CUADRA, Carlos A. Annual Review Of Information Science And Technology. 1. vyd. New York: Interscience Publishers, 1966, s. 221-254.

DAVIS, Ruth M. A proper concept for military information systems. Communication. 1967, s. 509-531.

DAVIS, Ruth M. The national biomedical communications network as a developing structure. BECKER, Joseph. Proceedings Of The Conference On Interlibrary Communications And Information Networks. Chicago: American Library Association, 1970.

DAVIS, Ruth M. The software reliability game. ACM SIGPLAN Notices. 1975, roč. 10, č. 6, s. 1-. ISSN 03621340.

DAVIS, Ruth M. Preventive technology: a cure for scientific ills. Science. 1975, roč. 188, č. 4175.

DAVIS, Ruth M. Government information systems: only the automated will survive. Government Data Systems. 1976, roč. 5, č. 1, s. 14-16. ISSN 00466212.

DAVIS, Ruth M. Evolution of Computers and Computing. Science. 1977, roč. 195, č. 4283 s. 1096-1102.

WILLENBROCK, F. Karl, Ruth M. DAVIS a Michael N. ALEXANDER. NBS: Problems and Needs. Science. 1977, roč. 198, č. 4312, s. 8.

DAVIS, Ruth M. The DoD Initiative in Integrated Circuits. Computer. 1979, roč. 12, č. 7, s. 74-79. Dostupné také z: http://www.computer.org/csdl/mags/co/1979/07/01658818-abs.html

DAVIS, Ruth M. National Strategic Petroleum Reserve. Science. 1981, roč. 213, č. 4508, s. 618-622.

DAVIS, Ruth M. Computers and Electronics for Individual Services. Science. 1982, roč. 215, č. 4534, s. 852-855.

DAVIS, Ruth M. Comments. GUILE, Bruce R. Information technologies and social transformation. Washington, D.C.: National Academy Press, 1985, s. 168-170. ISBN 0309035295.

DAVIS, Ruth M. Unintelligent Design?. Church & State. 2005, roč. 58, č. 10, s. 22-22. ISSN 00096334.

DAVIS, Ruth M. On a regular cauchy problem for the Euler-Poisson-Darboux equation. Annali di matematica pura ed applicata. 2006, roč. 42, č. 1. ISSN 1618-1891.

Doporučená četba

Použitá literatura

 1. A Few Good Women: Advancing the Cause of Women in Government, 1969-74. In: The Pennsylvania State University [online]. 2011 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.libraries.psu.edu/psul/digital/afgw/bios/davis.html
 2. University of Maryland. In: Obituaries [online]. 2012 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://www-math.umd.edu/about-us/math-news
 3. RASMUSSEN, Norman L. Ruth M. Davis Joins SofTech Board of Directors. Business wire. 1992. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/445654686?accountid=16531
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Alumni Profile: Computer Science Pioneer Donates $500,000 for Mathematics Professorship. CMPS Continuum [online]. 2003, s. 12 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://www.cmns.umd.edu/pdfs/cmps_f03.pdf
 5. Excerpts: Overcoming Barriers. A Matter of Simple Justice [online]. 2012 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.amatterofsimplejustice.com/excerpts/excerpts_barriers.html
 6. RASMUSSEN, Norman L. Ruth M. Davis Joins SofTech Board of Directors. Business wire. 1992. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/445654686?accountid=16531
 7. Ruth M. Davis. Bloomberg Businessweek [online]. 2012. [cit. 2012-05-7]. Dostupné z <http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=561811&privcapId=202304&previousCapId=106161&previousTitle=Chart%20Capital%20Partners.
 8. Medicínské databáze I. - Úvod. In: Věda cz [online]. 2004 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://www.veda.cz/article.do?articleId=6072
 9. Alumni Profile: Computer Science Pioneer Donates $500,000 for Mathematics Professorship. CMPS Continuum [online]. 2003, s. 12 [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://www.cmns.umd.edu/pdfs/cmps_f03.pdf
 10. A Few Good Women: Advancing the Cause of Women in Government, 1969-74. In: The Pennsylvania State University [online]. 2011 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.libraries.psu.edu/psul/digital/afgw/bios/davis.html
 11. Laws, leaders, and legends of the modern National Library of Medicine. In: NCBI [online]. 2008 [cit. 2012-05-19]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2268223/
 12. E-News. The University of Maryland [online]. 2003 [cit. 2012-05-09]. Dostupné z: http://www.cmns.umd.edu/enews_05_03.htm

Externí zdroje

http://www.zoominfo.com/#!search/profile/person?personId=431896&targetid=profile
http://www.aero.org/news/newsitems/davis-101600.html
http://www.libraries.psu.edu/psul/digital/afgw/bios/davis.html
http://www.legacy.com/obituaries/washingtonpost/obituary.aspx?n=RUTH-LOHR&pid=156790899
http://www.terp.umd.edu/2.1/calculating/

rozhovor s Ruth M. Davis: [1]